Nowe Siemensy z GPRS w promocji Plusa

Newsy
Opinie: 24

Nazwa promocji: "PAKIET 3G PLUS SIEMENS"

1.  Promocja "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM telefon w cenie promocyjnej.


2.  Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią
niepodzielne Zestawy z kartami SIM,  i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.


3.  Promocyjna cena Zestawu wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: 714,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej:  15,00 zł + VAT,
b) telefonu Siemens ME45 w cenie 699,00 zł + VAT
Zestaw 2:  714,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT,
b) telefonu Siemens S45 w cenie 699,00 zł + VAT


4.  Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt. 3 niniejszego Regulaminu  płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.


5.  W Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" nie ma możliwości zawarcia Umowy bez zakupu aparatu telefonicznego.

6.  Cena wyżej wymienionych zestawów tj. aparatu telefonicznego wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
Zestaw 1:  1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT,
b) telefonu  Siemens ME45w cenie 1299,00 zł + VAT
Zestaw 2:  1399,00 zł + VAT składający się z:
c) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT,
d) telefonu Siemens S45 w cenie 1299,00 zł + VAT

7.  Promocja "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" trwa od 19 listopada 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby
Zestawów, jednakże nie później niż 13 stycznia 2002 roku.

8.  Klient, który skorzysta z Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" będzie mógł korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat na następujące usługi:
a) dostęp do Internetu: w połączeniach do APN www.plusgsm.pl i Internet, z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS będzie naliczana opłata w wysokości 0,03 zł + VAT za każde 100 KB wysłanych i odebranych danych;
b) dostęp do stron WAP: w połączeniach na APN wap.plusgsm.pl, z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS będzie naliczana opłata w wysokości 0,03 zł + VAT za każde 10 KB wysłanych i odebranych danych .

9.  Z promocyjnych zasad naliczania opłat Klient, który zakupi zestaw promocyjny wymieniony w pkt. 3, będzie mógł korzystać do 30 kwietnia 2002
włącznie. Po tym okresie opłaty za usługę GPRS będą pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus
GSM

10.  Uruchomienie usługi pakietowej transmisji danych GPRS następuje automatycznie dnia następnego od dnia aktywacji.

11.  Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną taryf dostępnych w planach taryfowych : Czasami, Często, Non Stop.

12.  Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 14 (zwany dalej Rabatem).

13.  Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM bez względu na długość minimalnego
okresu, przez który Klient zobowiązuje się do nie rozwiązywania Umowy.

14.  Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus
GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń
międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także  połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych oraz transmisji danych.

15.  Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

16.  Po 18 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w
sieci Plus GSM.

17.  Zmiana, wybranej zgodnie z pkt. 11, taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" powoduje
zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt. 12.

18.  Do wzięcia udziału w Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz
wymienionych w pkt.1.

19.  Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,

b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług,
c) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

20.  W Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny, dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21.  W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od
dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
a)  Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu
utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
b)  W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt.

21a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22.   Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i
wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

23.  Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel
SA skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24.  Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci
Plus GSM.

25.  Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy
zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W
ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się
osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26.  Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność
tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27.  W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu
telefonicznego w ramach gwarancji.

28.  Promocja "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania
niniejszej Promocji.

29.  Klient biorący udział w Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

30.  Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "PAKIET 3G PLUS SIEMENS" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-16 08:51
  Ceny o ok.50% wyższe niż w Erze, ale nie tylko dla Biznesu. Oferta - moim zdaniem - warta rozważenia ze względu na cenę GPRS - przynajmniej do kwietnia 2002.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-16 09:58
  Promocje plusa zaczynaja zakrawac na farse na rynku komorkowym! Sa drogie, maja nie ciekawe aneksy do podpisania i wyglada to jak gdyby starali sie zrobic cos na siele patrzac jak IDea zwieksza ilosc klientow! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-16 10:57
  Chce tez podkreslic ze od paru ostatnich (moze 3-5 nie za koleja) niusow tu na GsmOnline zaowazylem ze sa one naprawde wyczerujace w treszci - mozna glugo czytac. A propo promocji to tak jak wczesniejsze wypowiedzi kolegow - nie jest az tak bardzo interesujaca.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-16 11:43
  Qba: Moze mam omamy, ale ZADNYCH aneksow do umowy do podpisania tu nie widze. Co do Idei - niech sie staraja, niech sie staraja...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 12:25
  ewandy:kiedys zawsze takie byly. qrde co wy chcecie od tyc promocji polaczenie 30 s a po 30 s za kolejne 30 sekund placisz jak za 15 czy to takie zle ??? ze niektorzy patrza na ilosc mnut darmowych i tani telefon to nie oznacza ze kazdy !
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-16 12:51
  promocja taka sobie, ale juz cos tylko te ceny mogly byc troche nizsze
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-16 13:14
  I znowu promocja na tych samych warunkach, tylko zawiera kilka innych aparatów... O biedni sprzedawcy w Plusie, bo muszą to wszystko spamiętać...
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-16 14:13
  No ale coś się rusza u operatorów, może za parę miesięcy potanieją jeszcze bardziej telefony z GPRS i będzie wtdy to dostępne dla mniej zamożnych obywateli, bo jak na razie to jeszcze zbyt wieeelu klientów nie może sobie pozwolić na coś takiego.
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-16 17:02
  Zestaw 1: 714,00 zł + VAT - jest do przyjęcia i 0,03 zł + VAT za każde 100 KB wysłanych i odebranych danych; - jest rewelacyjna ale będzie mógł korzystać do 30 kwietnia 2002 - dyskwalifikuje tą promocję i ciekawi mnie czy ktoś wreszcie pomysli że dając dobrą cenę za GPRS można by przyciągnąć sporo klientów. Płacę 99PLN + VAT za 50MB w Idei i gdy usłyszałem o tej promocji myślałem że przenosę się do + ale cena GPRS 100 PLN +VAT za 20MB równane w paczkach do 100KB jest śmieszna i tyle Plusowi dziękuję... zostaję i Idei. PS : jeśli ktoś zaproponuje 0,1PLN za 10KB to ja się odrazu piszę .
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-16 17:15
  sm: przeciez jest jeszcze promocja 3GB za free w Plusie. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-16 17:55
  gm: tak ale tyżż tylko na rok to 3G jest, a paczki po 100KB wyjątkowo mi nie odpowiadają bo np. sprawdzenie stanu konta to max 50KB i inne takie i tak naprawdę Idea wychodzi mi najtaniej - jak narazie bo cały czas mam nadzieję że to się wkońcu zmieni i ja tego dożyję;)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-16 19:08
  Sm, czy to znaczy, że te 100 kb trzeba zużyć w ciągu jednego połączenia?
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-16 19:26
  ciekawe aparaty tylko czemu taka cena?
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-16 21:51
  graffi: to jest tak jak z taktowaniem w minutach.
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-17 01:09
  sm, zastanawiające, ile Ty danych przesyłasz GPRSem... A tak w ogóle to nie pomyliłeś się przypadkiem? Piszesz się na 10 groszy za 10 KB, a 3 grosze za 100KB Ci nie pasuje?
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-17 01:16
  sm, ja sobie liczę i liczę i za 50 MB, za które Ty w Idei płacisz 99,00 mnie wychodzi nijak inaczej tylko 15 zł w promocji Plusa. To tak jak z tym importowanym samochodowym złomem : jakby nie klepać, to zawsze wychodzi przystanek ;-. Pozdrawiam. PS. Że takie ceny masz do 30 kwietnia? A policz sobie oszczędności z tego tytułu...
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-17 03:58
  Raskolnikow: tak między 30a 40MB, pomyliłem się, miało być 0,01 PLN za 10KB. a dalej, tak 5 miesięcy taniej a potem to najdrożej jak się da, wiesz ja liczę w trochę dłuższej perspektywie a taka promocja to cyrograf na 24 a nie 5 miesięcy i wiesz czytając takie warunki wydaje mi się że ktoś ma mnie za idiotę :( bo powiedzmy że to 99PLN jestem w stanie przeboleć za dostęp dosieci a w Plusie cena za 50 MB to 250PLN + VAT i nie pisz że w promocji jest inaczej bo promocja trwa 5 z 24 miesięcy na które karzą mi podpisać umowę, i jeszcze nie przekonalo mnie 3G z t260 to to tym bardziej mnie nie przekona a liczyłem że z czasem ceny będą coraz lepsze a nie coraz głupsze, tym bardziej że Era ma ciekawszą ofertę jeśli ktoś często kozysta z WAPu a przy mniejszych paczkach może się wogule okazać lepsza. Z Idei rachunek przychodzi z podziałem na sesje z dokładnością do 1 KB i widzę na nim sesje od 10 do 3449 KB przy czym tych mniejszych jest znacznie więcej.
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-17 04:12
  graffi nie trzeba ale w Plusie wyrównają do 100KB (oczywiście w górę ) a w Erze do 10KB w Idei są inne rozrywki tz. jak przekroczysz magiczne 50 MB to ci dowalą następne 99 + VAT ale jeszcze mi się to nie udało no i nawet jak ci przyjdzie zapłacić za 51MB 198 to i tak będzie to najtaniej na rynku :( niestety...
  0
 • Users Avatars Mini
  Matey pisze: 2001-11-17 22:10
  troche drogo jak za te telefony i po co komu technologia GPRS ???
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-18 01:54
  sm, zanim cokolwiek napiszę, ile Ty przesyłasz miesięcznie danych GPRSem? Mógłbys uszczegółowić? Interesuje mnie oddzielnie WAP i Internet. Pytam, bo naprawdę nie mogę uwierzyć, że miesięcznie przesyłasz 50MB. Ale jeśli przesyłasz co najmniej 20 MB (każdego miesiąca) - to wcale Ci się nie dziwię, że wolisz płacić z góry za 50MB. Jeśli jednak ktoś sporadycznie korzysta z GPRS, to system Idei zdecydowanie się nie opłaca. Era i Plus mają różne jednostki taryfikacji, które ja, na zasadzie analogii, porównam do taktowania. Era nalicza (\"taktuje\") 0,06 zł co 10 KB (Internet), a Plus (poza promocją) 0,50 zł za 100 KB.
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-18 01:55
  Sprowadzając to do wspólnego mianownika ceny za 100 KB mamy takie: Idea 0.19, Plus 0.50, Era 0.60. Czyli Idea ma faktycznie najtaniej, ale na swoje wychodzisz tylko wtedy, kiedy przesyłasz więcej niż 20 MB w miesiacu (za 99 zł Era pozwoli Ci wysłać 16,5 MB, a Plus 19,8). A ilu jest użytkowników, którzy korzystają z GPRS i to w takich ilościach? Dlatego każdy sposób naliczania opłat za transmisję GPRS ma swoje zalety: dla tych co potrzebują mało - są \"taktowania\" Plusa i Ery, dla gigantów -tylko Idea ;-) Ja uważam, że taka promocja nie jest zła - w końcu popularyzuje GPRS. A ilu jest na gsmonline userów, co to narzekają, że nie ma telefonów z GPRS? Proszę: są całkiem niczego sobie dwa telefony. Przez 5 miesięcy za zużyte za każdym razem 50MB płaci się 75 zł - a jak się GPRS nie spodoba, to zostaje fonik na normalne rozmowy ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-18 20:29
  telefony niezle ale czy przy obecnym dostepie do internetu znajdzie sie ktos kto zinwestuje w telefon kase za ktora zainstalowalby stale lacze w domu i oplacil kilka rachunkow za abonament?
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-19 01:20
  Raskolnikow: łatwo jest przekroczyć te 20 MB zauważ po IP (idoci z Idei nie potrafią zrobić wpisu w revDNS ) że to co idzie z 194.9.223.27 to właśnie z sieci Idei, a załadowanie strony gsmonline.pl bez obrazków to 100KB. W mojej sytuacji po prostu jeśli nie korzystam z łącza firmowego to mam tylko to co oferują operatorzy GSM :( , mam firmowy tel. Ery (skasowali konkurencję kompleksową ofertą dla firmy) i prywatny Idei któtej nie kocham ale ma jeśli chodzi o GPRS najlepszy współczynnik cena/jakość przy czym szybkość transferów niestety stawia Idee na bezkonkurencyjnej pozycji. Cały czas mam nadzieję że któregoś dnia zobaczę naprawę dobrą ofertę GPRS taką konkurencyjną dla TP S.A. A oferta Plusa jest b.nieciekawa niestety. Pozdrawiam przez Ere tym razem ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  sm pisze: 2001-11-19 03:58
  Raskolnikow: uszczeguławiam:) WAP - Właściwie nie wiem bo korzystam z Ery za 10 PLN w Idei raczej internet bo znacznie szybciej ale gdy magiczna granica 50MB się zbliża wtedy częściej przy komputerze telefon Ery widać. W sumie od marca tego roku max razem to 62MB min to 13MB jak byłem ponad 2 tyg na wakacjach bez roamingu GPRS :( bo takowego nie ma. WAP mimo znacznnie wygodniejszego 128x100 telefonu w Idei katuję w Erze bo cena nie pozostawia złudzeń. PS: dzisiaj mam na liczniku 3442KB z czego 1361KB w Erze.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: