Nowe usługi dla fanów Big Brother w Idei

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

BB Ty Wybierasz

Począwszy od 09 września 2001 uruchomiana będzie usługa BB Ty Wybierasz. Abonenci sieci Idea będą mogli decydować o tym, kto z grupy nominowanych przez współmieszkańców domu BIG Brother zostanie "usunięty" z domu. Usługa będzie uruchamiana w różnych okresach dla poszczególnych edycji głosowań.
Okresy trwania poszczególnych edycji usługi "BB Ty Wybierasz":

Edycja Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 2001-09-09 2001-09-16
2 2001-09-23 2001-09-30
3 2001-10-07 2001-10-14
4 2001-10-21 2001-10-28
5 2001-11-04 2001-11-11
6 2001-11-12  2001-11-18
7 2001-11-19 2001-11-25
8 2001-11-26 2001-12-02
Finał 2001-12-03  2001-12-16

  
Głosować można przez 24 godziny na dobę w czasie gdy usługa będzie uruchomiona. Spośród osób, które wyślą SMS z głosem zostaną rozlosowane nagrody. Organizatorem "głosowania" i fundatorem nagród jest TVN.
Aby oddać głos, należy wysłać SMS na numer 7222, który w treści będzie zawierał numer przyporządkowany do osoby, na którą chcemy zagłosować (numery te będą ogłaszane w programach TVN i materiałach informacyjnych BB). Cena wysłania jednego SMS-a wynosi 2 PLN netto.
Każdy wysłany SMS na numer 7222 (w treści numer kandydata) jest równoznaczny z 1 głosem oddanym na danego kandydata, na którego głosujemy aby opuścił dom BB. Głosować można tylko na kandydatów wybranych przez mieszkańców DOMU. Może to być 2 lub więcej kandydatów, w zależności od decyzji współmieszkańców. Można wysyłać większą ilość SMSów, każdy z nich będzie liczony jako jeden głos. W jednym SMSie można głosować tylko na jedną osobę. Po zagłosowaniu osoba głosująca otrzyma potwierdzenie SMSem o treści:
"BB: Dziekujemy za udzial w konkursie i wybranie osoby z numerem XX. Wezmiesz udzial w losowaniu nagrody."
XX oznacza numer, na którą klient oddał głos.
W przypadku wysłania SMS-a z nieprawidłową treścia, do klienta zostanie wysłany SMS zwrotny o treści:
"BB: Twoj SMS wyslany na numer 7222 nie zostal poprawnie rozpoznany. Sprobuj jeszcze raz wyslac SMS o poprawnej tresci na numer 7222 (koszt 2zl+VAT)"
SMS-y zwrotne wysyłane do klientów będą sygnowane nadpisem BB.


Konkurs "Czy wiesz wszystko o Big Brother?"
Konkurs polega na sprawdzeniu znajomości programu Big Brother wśród posiadaczy telefonów komórkowych. Na antenie TVN będą prezentowane pytania wraz z czterema proponowanymi odpowiedziami przyporządkowanym do liter A, B, C, D. W trakcie trwania konkursu pytania będą się codziennie zmieniać. 
Konkurs będzie trwał w cyklach tygodniowych, gdy nie będą organizowane głosowania na uczestników mających opuścić dom BB w wyniku nominacji (usługa BB Ty Wybierasz).
Terminy kolejnych edycji konkursu:

Edycja Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 2001-09-03 2001-09-07
2 2001-09-17  2001-09-21
3 2001-10-01 2001-10-05
4 2001-10-15  2001-10-19
5 2001-10-29  2001-11-02


Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS z odpowiedzią na zadane w danym dniu pytanie (treść A, B, C, lub D) na numer 7222. Jedna z prezentowanych odpowiedzi będzie poprawna, pozostałe będą złe. Cena za wysłanie SMS- a wynosi 2 PLN netto
Do osób, które wyślą SMS-a z odpowiedzią na pytanie zostanie wysłany SMS zwrotny potwierdzający udział w konkursie, o treści:
"BB: Dziekujemy za udzial w konkursie. Wezmiesz udzial w losowaniu nagrody ."
W przypadku wysłania SMS-a z nieprawidłową treścia, do klienta zostanie wysłany SMS zwrotny o treści:
"BB: Twoj SMS wyslany na numer 7222 nie zostal poprawnie rozpoznany. Sprobuj jeszcze raz wyslac SMS o poprawnej tresci na numer 7222 (koszt 2zl+VAT)"
SMS-y zwrotne wysyłane do klientów będą sygnowane nadpisem BB.
Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez TVN.

BB Dziennik
Usługa BB Dziennik umożliwia otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami o jednym, wybranym przez klienta, mieszkańcu domu Wielkiego Brata. Usługa będzie dostępna od 10 sierpnia 2001 roku do końca trwania programu Big Brother (16 grudnia 2001). Od momentu aktywowania usługi do momentu, w którym wybrany mieszkaniec opuści do Wielkiego Brata, klient będzie otrzymywał jednego SMS-a dziennie z informacjami na temat wybranego mieszkańca.
Aktywacja usługi następuje poprzez wysłanie SMS-a na numer 7922, który w treści będzie zawierał komendę aktywującą usługę. Koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN + VAT. Dostępne są komendy od D01 do D12 lub MIX. Numery 01 do 12 przyporządkowane są do poszczególnych mieszkańców domu. Komenda MIX aktywuje informacje o losowo wybranym mieszkańcu. Informacja o numerach przyporządkowanych do mieszkańców ogłaszana będzie na antenie telewizji TVN oraz w materiałach promocyjnych Big Brother.
Abonent otrzyma SMS zwrotny z informacją o uaktywnieniu usługi:
"DXX: Usluga BB Dziennik DXX aktywna. Deaktywacja poprzez SMS na 7022 z trescia DXX (Cena 0.5zl+VAT)"
XX oznacza numer przyporządkowany do mieszkańca domu.
Opłata za aktywację usługi BB News jest jednorazowa i obowiązuje przez cały czas trwania usługi. Możliwa jest również deaktywacja usługi przed jej zakończeniem.
Klient ma możliwość aktywowania usługi dla różnych mieszkańców jednocześnie. W tym celu musi wysłać SMS-a aktywującego osobno dla każdego wybranego mieszkańca.
W przypadku wysłania SMS z błędną treścią do klienta zostanie wysłany SMS zwrotny o treści:
"TVN: Twoj SMS wyslany na numer 7922 nie zostal poprawnie rozpoznany. Sprobuj jeszcze raz wyslac SMS o poprawnej tresci na numer 7922 (koszt 9zl+VAT)"
Deaktywacja usługi następuje poprzez wysłanie SMS-a na numer 7022 o takiej samej treści jaki został wysłany SMS aktywujący usługę. Koszt wysłania tego SMS-a wynosi 0,50 PLN + VAT. Abonent otrzyma SMS zwrotny potwierdzający deaktywację usługi treści:
"DXX: Usluga BB Dziennik DXX (imię i nazwisko) nieaktywna. Ponowna aktywacja poprzez SMS na 7922 z trescia DXX (Cena 9zl+VAT)"
XX oznacza numer przyporządkowany do mieszkańca domu.
Wszystkie wiadomości wysyłane do Abonentów w ramach usługi BB News będą sygnowane tekstem BB jako nadawca, zamiast numeru 7922 i 7022
Jeżeli Abonent deaktywuje usługę nie będzie przysługiwał mu zwrot pieniędzy za zaniechany odbiór wiadomości. Kolejne aktywowanie usługi BB News spowoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 9 PLN + VAT. Wielokrotne wysłanie SMSa na numer 7922 nie aktywuje ponownie tej samej usługi na tym samym numerze MSISDN.
Usługa będzie promowana na antenie telewizji TVN poprze spot reklamowy zawierający opis usługi wraz z wykazem słów kluczowych przyporządkowanych danemu mieszkańcowi domu BB.

 

Dostęp do zawartości serwisu internetowego Big Brother poprzez SMS
Usługa polega na otrzymaniu poprzez wiadomości SMS jednorazowego kodu dostępu do płatnej części serwisu internetowego Big Brother. Opisywany kod dostępu będzie składał się z ciągu 16 cyfr wygenerowanych przez system do autoryzacji dostępu do zasobów serwisu www opracowany przez firmę Onet.
Aby uzyskać dostęp do serwisu www.bigbrother.onet.pl należy wysłać SMS o treści BB na numer 7226. Cena za wysłanie takiego SMS-a wynosi 2 PLN netto. W odpowiedzi klient otrzyma SMS-em jednorazowy kod dostępu do płatnej części serwisu www.bigbrother.onet.pl, który należy wpisać w odpowiedni formularz na stronie. Od momentu wpisania kodu użytkownik otrzymuje określony przedział czasu na korzystanie z płatnej części serwisu.
Dla poprawnej treści wiadomości SMS wysłanej na numer 7226 do klienta zostanie wysłany SMS zwrotny o treści:
"ONET: Wejdz na strone www.bigbrother.onet.pl, wpisz kod dostepu: 1234567890123456, a uzyskasz mozliwosc przegladania platnej czesci serwisu www przez 000 minut."
W wypadku wysłania przez klienta SMS-a o błędnej treści zostanie do niego wysłany SMS zwrotny o treści:
"ONET: Twoj SMS wyslany na numer 7226 nie zostal poprawnie rozpoznany. Sprobuj jeszcze raz wyslac SMS o poprawnej tresci na numer 7226 (koszt 2zl+VAT)"
Serwis będzie promowany na stronie www.bigbrother.onet.pl.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: