Nowe usługi dźwiękowe w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 35

Plus GSM wprowadził nowe usługi dźwiękowe.

Usługi Dźwiękowe

SMS Głosowy
SMS Głosowy to nowa usługa w sieci Plus GSM. Umożliwia ona przesłanie wiadomości SMS na każdy numer telefonu dowolnego polskiego operatora telefonicznego. Dzięki technologii zamiany tekstu na głos (ang. Text To Speech) usługa ta pozwala pokonać jedną z barier, jakie stawia słabszy rozwój usług w sieciach stacjonarnych w porównaniu z telefonią GSM.

SMS Głosowy z telefonu komórkowego

Aby skorzystać z usługi należy w treści wiadomości SMS podać dziewięciocyfrowy numer odbiorcy, a w przypadku telefonów stacjonarnych odpowiedniej długości numer, poprzedzony kierunkowym bez cyfry 0, oraz po spacji (odstępie lub znaku #) wpisać treść wiadomość do doręczenia. Przykład SMSa Głosowego dla numeru:

 • stacjonarnego:
  226071601 treść SMSa lub 226071601#treść SMSa

 • komórkowego:
  609444587 treść SMSa lub 609444587#treść SMSa

Tak przygotowany SMS należy wysłać na numer 7199. Koszt przesłania wiadomości wynosi 1 zł + VAT. Wiadomość razem z numerem telefonu nie może przekroczyć 160 znaków. Odbiór SMSa Głosowego na terenie kraju jest bezpłatny.

SMS Głosowy ze strony WWW
Istnieje również możliwość wysłania SMSa głosowego ze strony WWW. W takim przypadku należy wypełnić formularz, podając własny numer w sieci PlusGSM oraz numer odbiorcy (dowolnego operatora krajowego), a także treść wiadomości. Następnie należy wysłać kod podany na stronie pod numer 7199 (1 PLN + VAT). Dostarczenie wiadomości zostanie potwierdzone SMSem.

Powitania
Powitania to nowa usługa w sieci PlusGSM, która pozwala na zamianę standardowej zapowiedzi w poczcie głosowej na wybraną przez użytkownika.

Powitania Gotowe
Abonent wybiera na stronie WWW zapowiedź, podaje swój numer telefonu i następnie wysyła SMSem wygenerowany kod na podany na stronie numer Premium - 7394 (cena 3 PLN + VAT) . Po przesłaniu SMSa system dokonuje podmiany nagrania. Operację potwierdza wysyłając SMSa.

Powitania Własne
Opcja usługi Powitania dźwiękowe, która pozwala nagrać własne powitanie do wybranego podkładu muzycznego. Usługa jest realizowana ze strony WWW
gdzie, po wybraniu tła należy podać swój numer telefonu, a następnie wysyłać SMSa z wygenerowanym kodem na podany na stronie numer Premium - 7395 (cena 3 PLN + VAT). Po przesłaniu SMSa system oddzwania do abonenta w celu nagrania zapowiedzi do wybranego tła. Po nagraniu system podmienia zapowiedź w Poczcie głosowej na zmiksowane nagranie. Operacja potwierdzana jest SMSem.

 • W przypadku gdy nikt nie odbiera połączenia w celu dogrania zapowiedzi system ponawia trzykrotnie próbę w odstępach co 10 minut. W przypadku niepowodzenia przesyła do nadawcy SMSem stosowny komunikat.

Wiadomości Gotowe i Wiadomości Własne
Usługi, które pozwalają przesłać wraz z dedykacją wybrany utwór muzyczny na numer dowolnego operatora krajowego. W Wiadomościach Gotowych dedykacja znajduje się przed wybranym utworem, a w przypadku Wiadomości Własnych dedykacja ilustrowana jest wybranym tłem muzycznym.
Usługi są realizowane ze strony WWW, gdzie użytkownik po wybraniu utworu muzycznego, podaje swój numer telefonu oraz numer pod który wiadomość ma być dostarczona, a następnie wysyła SMSa z wygenerowanym kodem na podany na stronie numer Premium - 7496 (4 PLN + VAT) dla Wiadomości Gotowych i 7497 (4 PLN + VAT) dla Wiadomości Własnych. Po przesłaniu SMSa system oddzwania do abonenta w celu nagrania dedykacji. Po jej nagraniu usługa trafia do realizacji. Dostarczenie wiadomości potwierdzana jest SMSem.

REGULAMIN

Regulamin Usług Dźwiękowych w sieci Plus GSM.

 1. Usługi Dźwiękowe są dostępne dla wszystkich Abonentów sieci Plus GSM oraz Użytkowników Simplus. Na Usługi Dźwiękowe składają się następujące Usługi: Powitanie Dźwiękowe (Gotowe oraz Własne), Wiadomość Dźwiękowa (Gotowa oraz Własne) oraz SMS Głosowy.

 2. Usługa Powitanie Dźwiękowe umożliwia zmianę powitania w poczcie głosowej na jedno z powitań przygotowanych przez Operatora sieci Plus GSM (Gotowe Powitanie Dźwiękowe) oraz skomponowanie przez Abonenta lub Użytkownika własnego powitania w poczcie głosowej z wybranym przygotowanym przez Operatora sieci Plus GSM tłem dźwiękowym (Własne Powitanie Dźwiękowe). Powitanie Dźwiękowe może zostać zamówione ze strony internetowej wskazanej w pkt 9, po wcześniejszym zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

 3. W celu skorzystania z Usługi Powitanie Dźwiękowe należy wysłać wiadomość SMS o treści podanej na stronie internetowej przy zamawianiu przez Internet pod numer 7394 dla Gotowego Powitania Dźwiękowego lub pod numer 7395 dla Własnego Powitania Dźwiękowego. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 7394 oraz 7395 wynosi 3,00 zł + 22 % VAT .

 4. Usługa Wiadomość Dźwiękowa umożliwia przesłanie na krajowy numer stacjonarny lub numer telefonu komórkowego jednej z treści dźwiękowych (takiej jak np. utwór muzyczny) przygotowanych przez Operatora sieci Plus GSM (Gotowa Wiadomość Dźwiękowa) oraz jednej z treści dźwiękowych przygotowanych przez Operatora sieci Plus GSM wraz ze skomponowaną przez Abonenta lub Użytkownika dedykacją (Własna Wiadomość Dźwiękowa). Wiadomość Dźwiękowa może zostać zamówiona ze strony internetowej wskazanej w pkt 9.

 5. W celu skorzystania z Usługi Wiadomość Dźwiękowa należy wysłać wiadomość SMS o treści podanej na stronie internetowej przy zamawianiu przez Internet pod numer 7496 dla Gotowej Wiadomości Dźwiękowej lub pod numer 7497 dla Własnej Wiadomości Dźwiękowej. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 7496 lub 7497 wynosi 4,00 zł + 22% VAT.

 6. W jednej wiadomości SMS może zostać wysłana tylko jedna Wiadomość Dźwiękowa. W przypadku zamówienia przez Internet, a następnie po przesłaniu SMSa o odpowiedniej treści system Usług Dźwiękowych oddzwoni do Abonenta lub Użytkownika zamawiającego Wiadomość Głosową w celu nagrania dedykacji.

 7. Usługa SMS Głosowy umożliwia wysłanie wiadomości SMS na krajowy numer stacjonarny lub numer telefonu komórkowego. Treść SMS'a Głosowego jest konwertowana przy pomocy mechanizmu zamiany tekstu na głos i odtwarzana podczas połączenia z odbiorcą wiadomości SMS. SMS Głosowy może zostać zamówiony ze strony internetowej wskazanej w pkt 9 lub bezpośrednio przesłany za pomocą wiadomości SMS.

 8. W celu skorzystania z Usługi SMS Głosowy należy wysłać wiadomość SMS o treści podanej na stronie internetowej przy zamawianiu przez Internet. W przypadku przesyłania SMS'a Głosowego za pomocą wiadomości SMS z telefonu komórkowego należy treść poprzedzić numerem telefonu odbiorcy wraz ze spacją (odstępem) lub znak "#". W przypadku wysyłania SMS'a Głosowego na telefon stacjonarny należy również wpisać numer kierunkowy bez cyfry 0. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 7199 wynosi 1,00 zł + 22% VAT .

 9. Szczegółowy opis Usług Dźwiękowych znajduje na stronach internetowych pod adresem http://www.plusnet.pl/.

 10. Realizacja zamówienia Usługi Dźwiękowej jest uwarunkowana wpisaniem prawidłowej treści w wiadomości SMS. Zabronione jest wpisywanie przez Abonenta lub Użytkownika lub dostarczanie w innej postaci treści o charakterze bezprawnym.

 11. Rezygnacja z zamówionej Wiadomości Dźwiękowej (Gotowa lub Własna) jest możliwa w przypadku, gdy nie minęła jeszcze data określona na realizację zamówienia. W celu rezygnacji należy wysłać SMS pod numer 7039 o treści dokładnie takiej, jaka była treścią SMS'a zamawiającego (kod wygenerowany na stronie internetowej podczas zamawiania. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 7039 wynosi 0,50 zł + 22% VAT . Rezygnacja z zamówionej Wiadomości Dźwiękowej nie powoduje zwrotu poniesionych przez Abonenta lub Użytkownika kosztów zamówienia.

 12. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen Serwisów Usług Dźwiękowych po uprzednim poinformowaniu o zmianie Regulaminu Usług Dźwiękowych na stronie internetowej: http://www.plusnet.pl/.

 13. Polkomtel S.A. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług Dźwiękowych.

 14. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług Dźwiękowych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za problemy w funkcjonowaniu Serwisów Usług Dźwiękowych, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności, za które Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej.

 15. Polkomtel S.A. w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego świadczenia Usług Dźwiękowych, ponosi wobec Abonenta lub Użytkownika odpowiedzialność w zakresie poniesionej straty z wyłączeniem utraconych korzyści.

 16. W przypadku zgłoszenia przez Abonenta lub Użytkownika reklamacji dotyczących poprawności świadczenia przez Polkomtel S.A. Usług Dźwiękowych zastosowanie ma tryb postępowania reklamacyjnego określony w § 13 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.

 17. Korzystając z Usług Dźwiękowych, a tym samym przesyłając SMS pod jeden z numerów Serwisu SMS Usług Dźwiękowych (7394, 7395, 7496, 7497, 7199) Abonent lub Użytkownik wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.

 18. Odebranie Wiadomości Dźwiękowej oraz SMS'a Głosowego przez Abonenta lub Użytkownika jest bezpłatne na terenie Polski.

 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronach internetowych pod adresem http://www.plusnet.pl/, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (35):

Komentuj

Komentarze / 35

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-14 19:14
  Ciekawa oferta już chyba był news na ten temat w szerszym upowszechnieniu jednak stanowi bariera cenowa,za 1zł plus wat lepiej pogadać i chyba więcej.Ale jeżeli komuś potrzebna to dlaczego nie.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-14 19:18
  Lepszy ten servis niz podobne w IDEI. Ale ja nie lubie sie bawic w takie klocki. Wystarczajaco duzo daje zarobic operatorowi i bez tego. pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-14 19:19
  Plus brnie ale troche w nieodpowiednim kierunku
  1
 • Users Avatars Mini
  mihael pisze: 2003-02-14 19:20
  Tak, w rzeczywistości SMS głosowy już był w ofercie Plus GSM, jednak od dzisiaj Plus dołączył również powitania na poczcie głosowej oraz wiadomości dzwiękowe (znane np. w Erze jako pocztówki), ponadto rozszerzył możliwość wysłania sms-a głosowego ze strony www, co np. wyeliminowało błędne przesyłanie wiadomości z tel. kom. (brak polskich znaków) a ze stronny www można używać polskich znaków i system bezbłednie czyta wiadomość głosową. Nawiasem mówiąc jest to zaleta np. dla osób niewidomych.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-14 19:32
  No podoba mi się, mimo, że nie korzystam z poczty głosowej czy z esemesów. Może zacznę? Szczególnie nie lubię wysłuchiwać tych "poważnych" powitań, które ludzie sobie nagrywaja na pocztę. Nie lubię też się nagrywać, nie wiem czemu... Może to uprzedzenie z czasów stanu wojennego, kiedy jako szczeniaka łapali mnie za byle co i na każdym przesłuchaniu nagrywali na ZK-140 przez taki jasnoszaro-ciemnoszary mikrofon? Ale jeśli będa jakieś fajne zapowiedzi, może w końcu włączę swoją skrzynkę głosową?
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-14 19:45
  powitania, to jest to czego mi brakowało /serio/ ...
  0
 • Users Avatars Mini
  nataniel pisze: 2003-02-14 20:04
  witam !! a w erze od 24 lutego bedzie kapitał minut !!! a druga sprawa to czy ktos zwrocil uwage na nowa walentynkowa reklame ery "abonent czasowo niedostepny" era zaprezentowala 3 nowe modele telefonów (trzeba sie wpatrzec), amianowicie : nokia 3650 !!!!! , nokia 6100 (tak mi sie wydaje co do tego mam watpliwosci ale pomazyc mozna) i hulający juz na rynku 8910 (baaaaaaaaaaaaaardzo eksluzywna i ładna) to jest nius!!!! a nie jakies tam pierdoły
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-14 20:48
  DLa mnie to nic specjalnego.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-14 21:08
  To uklon w strone Simplusowcow. Zgrana paczka musi miec odjazdowe powitania itp... Nie bede ganil za wprowadzenie tych uslug, zawsze to wiecej. Dalej marza mi sie nowe, jeszcze lepsze albo duzo lepsze taryfy w abonamentach.
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-14 21:55
  pewnie ze fajnie,czym wiecej roznorakich uslug w roznych sieciach tym bardziej sie ludziska z owych sieci ciesza prawda?a przy okazjii daja sieciom zarobic:-) ale zaraz zaraz?czy ja dobrze zrozumialem?sms na numer stacjonarny???
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-14 22:49
  co za duzo to niezdrowo !! Ta usluga jest bez sensu
  0
 • Users Avatars Mini
  nikt pisze: 2003-02-14 23:25
  A dlaczego nie SMS na stacjonarny. Tam też już jest dostępna telefonia cyfrowa. A poza tym to usługa głosowa. A co do sensu. Wolałbym zadzwonić za tą kwotę. Więcej mogę powiedzieć.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-14 23:30
  Testowałem przed chwila wysyłanie sms'a na stacjonarny. Musze powiedziec, że ciekawa usługa i można z niej czasami skorzystać robiąc komuś miłą niespodziankę. Słuchałem także tych nowych powitań, ale całkowicie nie trafiają w moje gusta. Może komuś sie podobają, ale ja raczej nie skorzystam. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-02-14 23:32
  nitek: sam jestes bez sensu:)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-14 23:49
  Jezli ktos ma wyslac tego sms'a a ma wlasnie dostep do kompa to zdecydowanie latwiej i lepiej jest zrobic z plusnet.pl, po wpisaniu wszystkich danych dostajemy informacje o tresci kodu ktory mamy wyslac pod numer 7199.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-02-15 01:07
  z tego powodu tłoku w salonach Plusa raczej nie przewiduję
  0
 • Users Avatars Mini
  PapA GaC pisze: 2003-02-15 10:07
  bo ja wiem pomysl rowniez uwazam fajny na jakas walentynke. nie jest to moze do uzytku codziennego ale takie extrasy zawsze sa mile
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-02-15 10:36
  beda na pewno tacy co skorzystają ale podejrzewam ze dla wiekszosci ta usluga pozostanie niezauwazona..
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-15 11:06
  Jąkała mi sie bardzo spodobał;)Żżż żżzycz czcze www w...w w www...www wwwszyszyszystkim...m m m mmm mmmiłego dd dddnnia :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  PLUS+ pisze: 2003-02-15 11:13
  Długo oczekiwana usługa, ale warto było! Na pewno wielu ludzi z tego skorzysta. Ja chyba też...tylko jeszcze ta opłata 3+VAT ( może by coś w promocji - chociać miesiąc?) PZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-15 11:35
  plus *** przyjmując że powitania na poczte w erze i idei kosztują 5 PLN (numer 75xx) to w Plusie na serio jest taniej, a w dodatku przy niektórych powitaniach - podkładach, dzwoni do ciebie pani automat żeby nagrać swoje dodatki ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  tmc.masterb pisze: 2003-02-15 13:59
  Ciekawe są te sms-y na telefony stacjonarne.
  0
 • Users Avatars Mini
  sqt pisze: 2003-02-15 17:13
  Coz plus probuje pokazac ze cos robi choc faktycznie jego promocje nie wprowadzaja nic ciekawego dla mlodego pracujacego szarego Polaka czy mlodego biznessman'a oferta kierowana jest za zasadzie akcji SL45i za tyle lal, abonament za 17 zl lal, homezone lal, no i teraz te glosowe teksciki takie nabijanie klientow a wymiana aparatu przy rachunkach okolo 330zl brutto to jakis zart jak telefon nie jest na firme a jesli jest to juz lepiej nie bede komentowal bo argumentacja umowa o prace czy firma to mnie troche zakoczyla ale coz plus to oferta dla ... bo albo powyzej 5 kart cos daja albo homezone co w wiekszosci przypadkow jest tez nie wiadomo po co bo jak mam tpsa w domu to po co mam dzwonic z komorki na tpsa oferta jest skierowana do bardzo konkretnego grona ludzi co nie chca miec tel stacjonarnego. Trzeba pochwalic plus za to ze wprowadza cos co spowoduje moze kiedys ze wszystkie sieci GSM beda takie cos mialy ale jak dla mnie brak 1s taryfikacji w + jest bardzo duza wada.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 18:21
  Ale proszę, dziś o serwisach Plusa i tak bardzo nikt nie wiesza psów jak to jest w wypadku Idei;)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-02-15 18:57
  Kan : to normalna sprawa. Serwisy w Plusie są OKI a juz w Idei są bleee.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-15 20:03
  Racja _CISCO_ hahaha. A ha, nie napisalem tego komentarza, zeby nabic sobie punktow wiec nie wieszajcie na mnie psow w przyszlosci. Ok? :P
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:26
  Czy ktoś zrozumiał o co chodzi w wywodzie kolegi/koleżanki sqt?
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-15 23:03
  wlo: miał jekieś przemyślenia na temat Plusa i chciał je gdzieś szybko dołączyć, ale chyba nie trafił z newsem. A może go kiedyś Plus "skrzywdził"? Ale oprócz przemyśleń trzeba mieć jeszcze "głowę na karku". POZDRAWIAM, gm.
  0
 • Users Avatars Mini
  biT.MP pisze: 2003-02-15 23:04
  troszke za droga ta usluga... mysel ze za 50gr+vat,byla by znacznie popularniejsza :]
  0
 • Users Avatars Mini
  slawek35 pisze: 2003-02-16 19:15
  bardzo dobry pomysł
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-16 20:11
  Mile rozwiazanie, ale niemila oplata! Chetnie wiele osob skorzystalo by z tego, ale koszta sa niewspolmierne do osiagnietego celu!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-16 20:48
  Tylko by wziasc kase od uzytkownikow!
  0
 • Users Avatars Mini
  mariusz19 pisze: 2003-02-17 09:15
  sprytnie, hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  sysop2 pisze: 2003-02-17 21:42
  nieźle ...plus znów pierwszy
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-02-24 19:46
  oj! oj! co to się porobiło?!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: