Nowe usługi w ofercie biznesowej sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 22

CENNIK ERA BIZNES - Nowe usługi:

 

Pakietowa transmisja danych (GPRS – General Packet Radio Services)

 

eraWAP i eraInternet za granicą*

taryfa
Biznes 220

taryfa
Biznes 100

taryfa
Biznes 45

taryfa
Biznes 10

eraWAP (a)
za granicą
Abonament miesięczny Dodatkowy abonament za korzystanie z eraWAP za granicą nie jest naliczany. Korzystanie z usługi eraWAP za granicą wymaga wykupienia abonamentu za korzystanie z eraWAP w Polsce.
Opłata (d) za 10 kB 2,49
Opłata** za korzystanie z usługi w danym dniu 1,25
eraInternet (b)
za granicą
Abonament miesięczny Dodatkowy abonament za korzystanie z eraInternet za granicą nie jest naliczany. Korzystanie z eraInternet za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi eraInternet w Polsce.
Opłata (e) za 100 kB 2,99
Opłata** za korzystanie z usługi w danym dniu 1,25

* Usługa wchodzi w życie 08.08.2002 r.
** Oferta specjalna obowiązująca od 08.08.2002 r. do 31.12.2002 r. (włącznie). Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania oferty specjalnej. W ramach oferty specjalnej opłata za korzystanie z usługi w danym dniu nie będzie naliczana.

 1. eraWAP – połączenie do serwisu eraWAP (APN: erawap)

 2. eraInternet – połączenie do Internetu (APN: erainternet)

 3. Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 20 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane, 1 kB = 1024 B.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane zawsze w górę, do pełnej paczki – 20 kB.

 4. Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 250 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane, 1 kB = 1024 B.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane zawsze w górę, do pełnej paczki – 250 kB.
  Usługi Pakietowej transmisji danych dostępne są wyłącznie z telefonu z funkcja pakietowej transmisji danych GPRS.
    

Inne usługi

 

  taryfa
Biznes 220
taryfa
Biznes 100
taryfa
Biznes 45
taryfa
Biznes 10
Biuro numerów (602 913) Opłata za minutę połączenia opłata zgodna z planem taryfowym*

* Oferta promocyjna obowiązująca od 01.08.2002 r. do 31.10.2002 r. (włącznie). Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania oferty specjalnej.

 

 

Serwisy lokalne
 

  taryfa
Biznes 220
taryfa
Biznes 100
taryfa
Biznes 45
taryfa
Biznes 10
Dostęp
przez
eraWAP
Wybranie opcji:
szukaj najbliżej
Każdorazowe
ustalenie obszaru
geograficznego
+ połączenie
z eraWAP
1,00 + opłata za minutę połączenia
z eraWAP zgodna z cennikiem
Wybranie opcji:
wybierz miasto
Połączenie
z eraWAP
opłata za minutę połączenia z eraWAP
zgodna z cennikiem

 
 
Połączenia z numerami 700

 

  Zakresy
numerów
taryfa
Biznes 220
taryfa
Biznes 100
taryfa
Biznes 45
taryfa
Biznes 10
Połączenia krajowe bez względu na porę dnia 700 2X 1,39
700 3X 1,55
700 4X 1,69
700 5X 1,87
700 6X 2,00
700 7X 2,10
700 8X 3,46
700 9X 4,00

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Opłata naliczana jest według określonej stawki za pierwsza minutę połączenia, a następnie – za każde rozpoczęte 30 sekund – połowa stawki.
 
 
Połączenia z numerami 701

 

  Zakresy
numerów
taryfa
Biznes 220
taryfa
Biznes 100
taryfa
Biznes 45
taryfa
Biznes 10
Połączenia krajowe bez względu na porę dnia 701 2X 1,39
701 3X 1,55
701 4X 1,69
701 5X 1,87
701 6X 2,00
701 7X 2,10
701 8X 3,46
701 9X 4,00

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Opłata naliczana jest według określonej stawki za pierwsza minutę połączenia, a następnie – za każde rozpoczęte 30 sekund – połowa stawki.
 

 

Infolinie bezpłatne i ulgowe

 

  Zakresy
numerów
taryfa
Biznes 220
taryfa
Biznes 100
taryfa
Biznes 45
taryfa
Biznes 10
Połączenia krajowe bez względu na porę dnia Połączenie z numerami Infolinii
bezpłatnych (800, *80)
bezpłatne
Połączenie z numerami Infolinii
ulgowych (801, *81)
0,15

Opłata naliczana jest według określonej stawki za pierwsza minutę połączenia, a następnie – za każde rozpoczęte 30 sekund – połowa stawki.

 

 

 

CENNIK USŁUG DLA FIRM - Nowe usługi:

 

Transfera

 
Usługa umożliwiająca korzystanie z wirtualnych, prywatnych sieci transmisji danych bazujących na technologii GPRS. Usługa daje możliwość komunikacji pomiędzy terminalami mobilnymi jak i terminalami z sieci zewnętrznej, przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych.
 
Opłaty za aktywację i utrzymanie usługi Transfera
 

Transfera Opłata aktywacyjna Abonament miesięczny
korporacyjnaę
publiczna
korporacyjna publiczna
zamknięta 3 000,00 2 000,00 niedostępna
otwarta podstawowa 3 000,00 2 000,00 4 000,00
otwarta zaawansowana 3 000,00 2 000,00 4 000,00

 
 
Opłaty aktywacyjne (a) dla dostępnych opcji dodatkowych

 

Transfera korporacyjna publiczna
zamknięta otwarta otwarta
podstawowa zaawansowana podstawowa zaawansowana
Statyczna adresącja IP 200,00 200,00 200,00 niedostępna niedostępna
Korporacyjny plan
adresącji IP
bezpłatny
Integracja serwera
RADIUS
niedostępna 200,00 200,00 200,00 200,00
Integracja DHCP niedostępna 200,00 200,00 200,00 200,00
Ustanowienie tunelu
IPsec/GRE na linii
dedykowanej
niedostępne niedostępne bezpłatne niedostępne bezpłatne
 1. Opłaty te są opłatami jednorazowymi i nie są uzależnione od ilości kart SIM aktywnych w usłudze Transfera.

 

Opłaty za użytkowanie usługi Transfera korporacyjna

 

  Taryfy Era Biznes Taryfa telemetryczna
Aktywacja usługi Transfera na karcie SIM – Opłata jednorazowa bezpłatna
Dezaktywacja usługi Transfera na karcie SIM – Opłata jednorazowa 10,00
Abonament miesięczny za usługę Transfera – Opłata miesięczna 10,00

 
Opłaty aktywacyjne, dezaktywacyjne i abonamentowe dla usługi Transfera naliczane są dla każdej karty SIM oddzielnie.
 

Opłaty za ilość przesłanych lub odebranych danych z przedziałów Taryfy Era Biznes (cena za 100 kB danych) (a) Taryfa telemetryczna (cena za 100 kB danych
– przesłanych lub odebranych) (b)
Do 1 MB (włącznie) 0,50 0,47
Powyżej 1 do 3 MB (włącznie) 0,46 0,44
Powyżej 3 do 5 MB (włącznie) 0,42 0,40
Powyżej 5 do 10 MB (włącznie) 0,38 0,37
Powyżej 10 do 25 MB (włącznie) 0,34 0,36
Powyżej 25 do 50 MB (włącznie) 0,30 0,35
Powyżej 50 do 100 MB (włącznie) 0,26 0,34
Powyżej 100 MB 0,22 0,33
 1. W usłudze Transfera korporacyjna opłaty są naliczane co 100 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 dane są zaokrąglane zawsze w gorę, do pełnej paczki – 100 kB.

 2. W usłudze Transfera korporacyjna opłaty są naliczane co 10 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 dane są zaokrąglane zawsze w gorę, do pełnej paczki – 10 kB.

 

Opłaty za użytkowanie usługi Transfera publiczna

 

Transfera publiczna

Taryfy Era Moja Taryfy Era Biznes Taryfa telemetryczna
Opata (c) za każde rozpoczęte 10 kB przesłanych lub odebranych danych 0,06

 
Opłaty aktywacyjne, dezaktywacyjne i abonamentowe dla usługi Transfera publiczna nie są naliczane.

 1. W usłudze Transfera publiczna opłaty są naliczane co 10 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 dane są zaokrąglane zawsze w górę, do pełnej paczki – 10 kB.

 

Opłaty za użytkowanie usługi Transfera za granica*

 

  Taryfy Era Moja Taryfy Era Biznes Taryfa telemetryczna
Transfera za granicą

Abonament miesięczny

Dodatkowy abonament za korzystanie z Transfery za granicą nie jest naliczany. Korzystanie z Transfery za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi Transfera w Polsce.

Opata (d) za 100 kB 2,99
Opata** za
korzystanie z usługi
w danym dniu
1,25

* Usługa wchodzi w życie 08.08.2002 r.
**Oferta specjalna obowiązująca od 08.08.2002 r. do 31.12.2002 r. (włącznie). Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania oferty specjalnej. W ramach oferty specjalnej opłata za korzystanie z usługi w danym dniu nie będzie naliczana.

 1. Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 250 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane, 1 kB = 1024 B.
  Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane zawsze w górę, do pełnej paczki – 250 kB.

 

Internet dla biznesu

 
Usługa umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet za pośrednictwem stałego łącza. Pozwala to na:

 • Zarządzanie możliwością dostępu do Internetu lokalnych użytkowników sieci firmowych lub całych sieci korporacyjnych.

 • Udostępnianie publicznych serwisów internetowych bezpośrednio z serwera korporacyjnego oraz połączenie dostępnych w Internecie serwisów z zasobami sieci lokalnych, np. informacji o stanach magazynowych czy obsługi zamówień on-line.

Cena – zgodnie z ofertę indywidualną

 

 

Infolinia biznesowa ulgowa

 

Istota tej usługi jest rozłożenie opłaty za połączenie pomiędzy osobą dzwoniącą a Abonenta Infolinii. W przypadku tej usługi zostaje przydzielony w sieci Era numer typu 801xxxxxx taki, jaki firma otrzymała od operatora stacjonarnego. Dla klientów, którzy są zainteresowani Infolinia działająca wyłącznie w sieci Era oferujemy numer typu *81xxxxxx.

 
Do funkcjonowania usługi niezbędne jest posiadanie stałego łącza ISDN 30B+D pomiędzy centralą wewnętrzną a siecią Era. Łącze takie może być dostarczone przez PTC w ramach świadczenia usługi bezpośredni dostęp do sieci Era.
 

Aktywacja numeru Infolinii 1 000,00
Abonament miesięczny 1 000,00
Opłata (a) za minutę połączenia krajowego przychodzącego na numer typu *80 lub 800 0,30
Opłata (c) za minutę połączenia krajowego z numerem typu *80 lub 800 0,15
 1. Opłata ponoszona przez firmę – Abonenta Infolinii naliczana za rzeczywisty czas trwania połączenia (billing sekundowy).

 2. Opłata ponoszona przez stronę dzwoniącą, naliczana według określonej stawki za pierwsza minutę połączenia, a następnie za każde rozpoczęte 30 sekund połowę stawki, dotyczy abonentów sieci Era i użytkowników systemu Tak Tak.

Infolinia biznesowa bezpłatna (nowa wersja usługi)

 

W ramach tej usługi zostanie wykreowany w sieci Era numer typu 800xxxxxx, taki sąm jaki firma otrzymała od operatora stacjonarnego. Dla klientów, którzy są zainteresowani Infolinia działającą wyłącznie w sieci Era oferujemy numer typu *80xxxxxx. Dla strony dzwoniącej połączenia z sieci Era na te numery są bezpłatne. Opłaty za połączenia pokrywa Abonent Infolinii.

 
Do funkcjonowania usługi niezbędne jest posiadanie stałego łącza ISDN 30B+D pomiędzy centralą wewnętrzną a siecią Era. Łącze takie może być dostarczone przez PTC w ramach świadczenia usługi bezpośredni dostęp do sieci Era.

 

Aktywacja numeru Infolinii 1 000,00
Abonament miesięczny 500,00
Opłata (a) za minutę połączenia krajowego przychodzącego na numer typu *80 lub 800 0,40
Opłata (c) za minutę połączenia krajowego z numerem typu *80 lub 800 bezpłatne
 1. Opłata ponoszona przez firmę – Abonenta Infolinii naliczana za rzeczywisty czas trwania połączenia (billing sekundowy).

 2. Połączenie bezpłatne możliwe do zrealizowania przez abonentów sieci Era i użytkowników systemu Tak Tak.

Cennik ważny od 1 sierpnia 2002 r. Wszystkie ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w złotych. Podatek od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%, z wyjątkiem usług dostępu do sieci Internet, dla których VAT wynosi 7%.

Opinie:

Opinie archiwalne (22):

Komentuj

Komentarze / 22

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-08-01 21:33
  Szybka odpowiedz na ofertę Idei,to się nazywa konkurencja:P
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-08-01 21:38
  niewiele z tego zrozumiałem
  0
 • Users Avatars Mini
  vassago4 pisze: 2002-08-01 22:06
  ale sobie wymyslili...
  0
 • Users Avatars Mini
  kukulele pisze: 2002-08-01 22:31
  ???: to oferta nie dla gówniarzy :-P
  0
 • Users Avatars Mini
  szyszka pisze: 2002-08-01 23:01
  A plus sobie poczeka... ciekawe co zaproponują???
  0
 • Users Avatars Mini
  Jacek Muchomorek pisze: 2002-08-02 01:39
  Czy ja dobrze zrozumiałem? Od 8 sierpnia połączenia z koórki na 0800 są bezpłatne ???
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-08-02 01:58
  ale tylko z sieci era do era
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-08-02 02:02
  no to i era wziela sie za oferte biznesowa. Czyby przestraszyli sie bizesowej oferty idei. Pewnie poczuli oddech konkurencji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-02 10:24
  I znow mysle pozytywnie, ale tylko o biznesie! Czy kiedykolwiek ktos dobrze pomysli o szarym userze komorcoka!
  0
 • Users Avatars Mini
  Vonnegut pisze: 2002-08-02 11:20
  Muchomorek wydaje mi sie że tak - chyba że w Erze 30 sekund = połowie stawiki bezpłatnej coś kosztuje ;)p Ogóleni fajnie, że się coś ruszyło bo już miałem dość informacji o promocjach w PLUSie na GOLu :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-08-02 12:03
  To oferta skierowana przede wszystkim do dużych korporacji, którym tego typu usługi mogą być potrzebne. Dla szarego usera telefonu będzie to raczej niedostępne.
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-08-02 14:51
  Jak ktoś już przeprowadzi pogłębione studia nad tym newsem to poproszę o zwięzły komentarz.
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-08-02 14:53
  Bo przy dłuższych newsach o wiele więcej dowiaduję się z komentarzy niż z metrów bieżących wklejanej informacji.
  0
 • Users Avatars Mini
  kosio pisze: 2002-08-02 21:51
  albi: gównoo, a nie konkureencjaa
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-08-02 22:52
  AnderSen: bo trzeba robic tak: jezeli news jest za dlugi to robisz tak: 1. czytasz 3 linijki 2. naciskasz page down 3. wracasz do 1. Potem starasz sie poskladac to do kupy i jezeli twoja ciekawosc jest niezaspokojona to czytasz wiecej, a jak nie to zostawiasz to w spokoju. :) pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  sepa pisze: 2002-08-03 16:30
  Uslugi typu dzwonienie na 800 lub *800 jak na razie nie dziala.a konsultant jest zaskoczony ta usluga-nie ma bezplatnych linii w Erze na 800 i *800.Czy ktos wie cos na temat infolini w Erze poza 600950 itp.
  0
 • Users Avatars Mini
  thierry1 pisze: 2002-08-03 17:55
  Nie wiem dlaczego,ale każda oferta Plusa brzmi dla mnie bardziej wiarygodnie,choćby przykład infolinii 0800-niedziała,no i żeby płacić oprócz ilości przesłanych danych jeszcze abonament-to jest chore...
  0
 • Users Avatars Mini
  Manciarz pisze: 2002-08-03 22:21
  i tak w idei lepiej ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-08-03 22:34
  Dużych i drstycznych zmian to tutaj nie ma. Najlepsze sa opłaty za korzystanie z Wapa za granicą. ;) A najlepsza to jest opłata za korzystanie z usługi w danym dniu. Śmieszne.
  0
 • Users Avatars Mini
  cabdriver pisze: 2002-08-03 23:21
  OFFTOPIC Czy ktos z was slyszal kiedy bedzie mozliwe korzystanie w erze z dwoch linii na jednej karcie SIM? W plusie usluga ta dziala od wielu miesiecy jako PLUS TURBO - prosilbym o komentarz osob, ktore korzystaly juz z tej funkcji.
  0
 • Users Avatars Mini
  dudekius pisze: 2002-08-04 16:45
  Jestem ciekawy jak to to się ma do oferty tepsy z infoliniami. pozdr. dud
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-06 09:43
  No to Kasia Figura i jej party se... linia, bedzie miala powodzenie nawet w pociagach i innych srodkach transportu, poniewaz biznesmeni stracili ograniczenie ktorym byl telefon w biurze! Pod tym wzgledem rewela!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: