Nowy konkurs MMS-owy sieci Era i telewizji Canal+

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 3

Regulamin konkursu pod nazwą "Konkurs MMS-owy sieci Era":

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 

 1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181, zwana dalej "Organizatorem" KONKURSU oraz CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. organizują konkurs pod nazwą "KONKURS MMS-OWY SIECI ERA", zwany dalej "KONKURSEM". 

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w KONKURSIE, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania i przekazania laureatom KONKURSU. 

 3. Prawo do udziału w KONKURSIE mają pełnoletnie (ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia KONKURSU) osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, które są Abonentami CYFRY+ i nie zalegają z opłatami za abonament. 

 4. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., CANAL+ Cyfrowego Sp. z o.o, Firmy Newitech Sp. z o.o., oraz członkowie ich rodzin. 

 5. Informacje o KONKURSIE, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, ukażą się w MAGAZYNIE + dostępnym na kanale 15 platformy cyfrowej CYFRA+, na stronie www.cyfraplus.pl i www.canalplus.pl , oraz w teletekście CANAL+. 

 6. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez Organizatora KONKURSU, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia KONKURSU. 

 7. Biorący udział w KONKURSIE wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego KONKURSU. 

 8. Uczestnicy KONKURSU poprzez wysłanie zdjęcia za pośrednictwem MMS-a wyrażają niniejszym zgodę na ich zamieszczanie w MAGAZYNIE+ i na stronie www.cyfraplus.pl

 9. Każdy uczestnik KONKURSU spełniający przesłanki określone w niniejszym regulaminie ma prawo tylko do jednej nagrody. 

 10. Uczestnicy KONKURSU odpowiadają za treść przesyłanych zdjęć oraz za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. 

 11. KONKURS dostępny dla użytkowników wszystkich polskich sieci telefonii komórkowej.

Artykuł 2 Zasady 

 1. KONKURS rozpocznie się w dniu 27.06.2003 i będzie trwał do dnia 8.08.2003r . 

 2. KONKURS polega na przesyłaniu za pomocą telefonu komórkowego zdjęć MMS na numer 600 444 999. Koszt wysłania MMS-a zależny od taryfy operatora. 

 3. W terminie od 4 lipca do 30 lipca będą prezentowane w MAGAZYNIE+ i na www.cyfraplus.pl najciekawsze zdjęcia, nie więcej jednak niż 8, wybrane przez specjalną komisję Organizatora KONKURSU. 

 4. Każde ze zdjęć umieszczanych zgodnie z pkt.3 będzie posiadać własny kod np. A1 lub B6 itp. 

 5. W trakcie trwania KONKURSU, każde ze zdjęć umieszczonych zgodnie z pkt.3, będzie brało udział w głosowaniu. Razem odbędą się 4 głosowania, w terminach: 

  1. pierwsze - 4.07-10.07.2003 

  2. drugie - 11.07-17.07.2003 

  3. trzecie - 18.07-24.07.2003 

  4. czwarte - 25.07-30.07.2003

 6. Głosowanie: 

  1. odbywa się przez wysłanie hasła ERA i kodu zdjęcia wybranego spośród umieszczonych w danym czasie zgodnie z pkt. 3, w postaci wiadomości tekstowej SMS na numer 7205, 

  2. cena za wiadomość tekstową SMS wynosi 2 PLN + VAT, 

  3. wiadomość tekstowa SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego, 

  4. jeden SMS może zawierać tylko jeden kod, 

  5. głosować można na wybrane zdjęcia tylko w czasie ich prezentacji zgodnie z pkt.3, glosy oddane w innym czasie, nie będą przez Organizatora brane pod uwagę podczas liczenia głosów, 

  6. głosowanie dostępne jest dla abonentów wszystkich sieci komórkowych : Plus GSM, Era i Idea, 

  7. każdorazowe wysłanie wiadomości tekstowej SMS na numer 7205 powoduje ponowne naliczenie opłaty w wysokości 2 PLN + VAT.

 7. Wysłanie MMS-a na numer 600 444 999 lub wiadomości tekstowej SMS na numer 7205 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 8. Po zakończeniu każdego z głosowań będą podliczane głosy, a 2 zdjęcia, które uzyskały ich najwięcej, przechodzą do FINAŁU. 

 9. FINAŁ: 

  1. FINAŁ rozpocznie się 30.07.2003 i będzie trwał do 8.08.2003r. 

  2. w FINALE weźmie udział 8 zdjęć, które zdobyły najwięcej głosów w poszczególnych głosowaniach zgodnie z procedurą przedstawioną w pkt. 8, 

  3. każde ze zdjęć otrzyma swój numer, od 1 do 8, 

  4. zdjęcia wezmą udział w głosowaniu finałowym, 

  5. głosowanie finałowe polega na wysłaniu pod numer 7205 hasła ERA i numeru wybranego zdjęcia. Autorzy 3 zdjęć, które otrzymają najwięcej głosów zostaną Laureatami KONKURSU.

Artykuł 3 Nagrody 

 1. Nagrodami FINAŁU są 3 zestawy TAK TAK ERY z telefonami Sony Ericsson T300. 

 2. Spośród uczestników KONKURSU, którzy: 

  1. wzięli udział w głosowaniu i wybrali zdjęcie, które dostało się do FINAŁU, oraz 

  2. wzięli udział w głosowaniu finałowym i wybrali przynajmniej jedno z 3 zdjęć, które otrzymały najwięcej głosów w FINALE, 

  zostanie wyłonionych, drogą losowania, 7 Laureatów GŁOSOWANIA, którzy otrzymają po jednym zestawie TAK TAK ERY z telefonami Sony Ericsson T300. 

 3. Wyniki KONKURSU zostaną opublikowane w MAGAZYNIE+, oraz na stronach www.cyfraplus.pl, www.canalplus.pl i w teletekście CANAL+. 

 4. Po wyłonieniu Laureatów KONKURSU oraz Laureatów GŁOSOWAŃ, przedstawiciel organizatora KONKURSU skontaktuje się z Laureatami KONKURSU i GŁOSOWANIA celem ustalenia ich danych personalnych. 

 5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie 30 dni od daty ich wyłonienia. 

 6. Warunkiem wydania Nagród jest wpłacenie przez Laureatów podatku dochodowego na konto Organizatora KONKURSU. 

 7. Jedynie Laureaci KONKURSU i Laureaci GŁOSOWANIA mają prawo do nagród. 

 8. Laureaci KONKURSU i Laureaci GŁOSOWANIA nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody. 

 9. Za wady nagród przewidzianych w KONKURSIE odpowiada producent nagrody. 

Artykuł 4 Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z KONKURSEM należy składać na adres CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawalerii 5, w terminie 14 dni od daty zakończenia KONKURSU,. 

 2. Reklamacje można składać bezpośrednio: do siedziby organizatora lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego ). 

 3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

 4. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

 5. Decyzja CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

Artykuł 5 Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem KONKURSU przechowywana będzie przez CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów KONKURSU, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-09 13:25
  Może ktoś mi streścić o co chodzi, bo nie chce mi sie czytać?? Z góry dziękuje.
  0
 • Users Avatars Mini
  radagast pisze: 2003-07-09 22:15
  chodzi o to, że musisz wysłać sms ze zdjęciem z wakacji najciekawsze będą prezentowane i widzowie canal+ 9dokładnie czytelnicy magazynu+) beda glosawać na najlepsze!! ten co wygra głosowanie otrzyma nagrode!! taki sens.....fajny konkurs!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 08:43
  towciąz za droga impreza.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: