NSA unieważniła decyzję GIODO wobec PTK Centertel

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 0

W dniu 10 września br. Naczelny Sąd Administracyjny uznał za rażące naruszenie prawa decyzję Generalnego Inspektora Danych Osobowych podtrzymującą zakaz kserowania dokumentów przez PTK Centertel i zasądził 300 zł zwrotu kosztów procesowych na rzecz operatora. Szerszy konspekt tej sprawy dotyczy wykładni ustawy o ochronie danych osobowych w ramach której operatorzy telefonii komórkowej przetwarzają dane osobowe Klientów.

We wrześniu 1999 r. GIODO wydał decyzję ograniczającą zakres danych zbieranych przez operatorów telefonii komórkowych przy podpisywaniu umowy oraz uznający kserowanie dokumentów tożsamości  za nielegalną praktykę. W czerwcu 2000 r. PTK Centertel odwołał się od tego postanowienia. GIODO podtrzymało jednak swoje wcześniejsze zdanie. Od tej drugiej decyzji PTK Centertel odwołał się składając skargę do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny nie odniósł się merytorycznie do sprawy uznając, że odwołanie PTK Centertel wpłynęło po upływie ustawowego terminu czego nie zauważyli prawnicy GIODO.  Oznacza to, że utrzymana została w mocy decyzja GIODO z dnia 8.09.1999 r. zawężająca zakres danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez operatorów komórkowych.

"Decyzja ta jest sprzeczna z nową ustawą Prawo Telekomunikacyjne" - mówi mecenas Arwid Mednis z kancelarii Wierzbowski&Szubielska związanej z firmą doradczą PricewaterhouseCoopers - "Zakres danych zapisanych w ustawie, które mogą być przetwarzane jest szerszy niż katalog wymieniony w decyzji GIODO".

Pełnomocnik PTK Centertel mecenas Wojciech Kubicki zapowiada kolejne działania. "Sąd nie wypowiedział się dziś merytorycznie w sprawie dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych przez PTK- Centertel.  W tej sytuacji z pewnością wystąpimy do GIODO z wnioskiem o stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji w trybie nadzwyczajnym. Decyzja GIODO, która jest ewidentnie sprzeczna z przepisami prawa telekomunikacyjnego nie ma racji bytu i nie może być jako taka przez PTK- Centertel wykonywana". 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: