Oferta promocyjna "Wymiana Telefonu" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 28

Warunki oferty promocyjnej "Wymiana Telefonu" dla obecnych abonentów sieci Era zwanej dalej "Wymiana Telefonu - 12 miesięcy" i "Wymiana telefonu - 24 miesiące" w okresie od 08.07.2002r do odwołania.

 1. Oferta Wymiana Telefonu umożliwia Abonentom zakup nowego aparatu telefonicznego po preferencyjnej cenie bez aktywacji.

 2. Z oferty Wymiany Telefonu może skorzystać każdy Abonent sieci Era, który:

  • spełnia kryteria każdorazowo określone przez Operatora, (są one dostępne w punktach sprzedaży Operatora dokonujących wymiany telefonów oraz w Biurze Obsługi Abonenta*)

  • uregulował wszystkie wymagalne należności wobec PTC

  • podpisze przy skorzystaniu z oferty Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający ją na następne:

   • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy przy realizacji oferty "Wymiana telefonu „Wymiana Telefonu – 12 miesięcy"

   • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy przy realizacji oferty "Wymiana Telefonu – 24 miesiące"

 3. Abonent korzystając z oferty "Wymiana telefonu - 12 miesięcy" może przy podpisywaniu Aneksu jednorazowo zmienić posiadaną taryfę na jedną z taryf Moja (Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100) lub Biznes (Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220)*. Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze
  dodatkowej opłaty.

 4. Abonent korzystając z oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące" może przy podpisywaniu Aneksu do Umowy jednorazowo zmienić posiadaną taryfę:

  • podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 na jedną z taryf Moja: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220,

  • podpisując Aneks do Umowy od dnia 01.08.2002 na jedną z promocyjnych taryf Ekstra: Moja 10 Ekstra, Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra **

  Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.

 5. Abonent korzystając z oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące" podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 może zgłosić chęć uruchomienia taryfy Ekstra w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu. Chęć zmiany taryfy na jedną z taryf Ekstra Abonent może zgłosić wysyłając SMS na numer 6694 z numeru telefonu, dla którego Abonent chce zmienić taryfę. Format wiadomości SMS jest zależny od wybieranej taryfy. Opłata za wysłanie SMS zgodna z Cennikiem.
  Klient będący na taryfach Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra lub taryfach Biznes nie może zmienić taryfy na Moja lub Moja 10 Ekstra przez okres 12 Cykli rozliczeniowych.

  Moja 10 Ekstra Moja 25 Ekstra Moja 45 Ekstra Moja 100 Ekstra Moja 240 Ekstra
Abonament telefoniczny 29,90 39,90 59,90 99,90 199,90
Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczone w abonament) 10 25 45 100 240
Liczba bezpłatnych SMS-ów w pakiecie (wliczone w abonament) 25 25 25 25 25
Połączenia krajowe do wszystkich operatorów 8:00 – 18:00 (pon. – pt.) 1,75 1,55 1,35 1,00 0,85
18:00 – 8:00 (pon. – pt. oraz cała sobota, niedziela i święta państwowe)  0,65  0,65  0,60  0,60  0,60
Inne opłaty za połączenia, usługi podstawowe i dodatkowe w taryfach Ekstra,
nie wymienione powyżej, obowiązują według stawki i w zakresie taryfy: 
Moja 10  Moja 10  Moja 45  Moja 100  Moja 100
Format wiadomości SMS 10  25  45  100  240
 1. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości tekstowej SMS na numer 6694 we właściwym formacie z numeru, dla którego został podpisany Aneks. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia chęci zmiany taryfy na taryfę Ekstra, będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie SMS.

 2. Abonent rezygnuje z Minut Ekstra przyznanych w ramach oferty dla Stałych Abonentów, jeśli wcześniej skorzysta. z tej oferty.

 3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era oraz zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach i sklepach firmowych sieci Era lub u reprezentantów handlowych sieci Era.

 4. Wymiana Telefonu zaproponowana Abonentowi, ważna jest przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty wysyłki oferty. Po upływie w/w okresu oferta może ulec zmianie. Operator zastrzega sobie prawo do przedstawienia Abonentowi nowej oferty zachowującej ważność przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 5. W przypadku podpisania Aneksu do Umowy w ramach niniejszej oferty zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres:

  • 12 miesięcy, licząc od daty podpisania Aneksu przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące, licząc od daty podpisania Aneksu przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące"

  Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 6. Abonent przyjmuje na siebie:

  • zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres:

   • 12 miesięcy, licząc od daty podpisania Aneksu, przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 12 miesięcy"

   • 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Aneksu, przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące"

  • zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 9, Abonent będzie zobowiązany na pisemne .żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości:

  • 325 z. w przypadku realizacji oferty "Wymiana telefonu - 12 miesięcy"

  • 650 z. w przypadku realizacji oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące"

  Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa w pkt. 8 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczy. równie. przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,

  • rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową,

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywanie związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 11.

 8. W przypadku utraty karty SIM przed upływem:

  • 12 miesięcy, licząc od daty podpisania Aneksu, przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 12 miesięcy"

  • 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Aneksu, przy realizacji oferty "Wymiana telefonu - 24 miesiące"

  Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  Abonent ma równie. obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 9. Warunków niniejszej oferty nie można .łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

* Operator zastrzega sobie prawo zmiany bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.
** Taryfy biznesowe dostępne są jedynie dla posiadaczy numeru REGON.

Opinie:

Opinie archiwalne (28):

Komentuj

Komentarze / 28

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  balta pisze: 2002-07-09 12:37
  no a gdzie telefony ?????????????
  0
 • Users Avatars Mini
  ukalo pisze: 2002-07-09 12:43
  balta: Z bieżącej promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-09 12:45
  a po co wam telefony zobaczcie jakie super są taryfy : ))) to już za same taryfy można cyro podpisać :)))) na 24m ???
  0
 • Users Avatars Mini
  KMNSK_return pisze: 2002-07-09 12:47
  Dlaczego dla osob wybierajacych wymiane telefonu i podpisanie umowy na 12 miesiecy nie ma taryf extra ?? nie rozumiem tego. / KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-07-09 12:47
  Co to jest "format wiadomosci SMS"?
  0
 • Users Avatars Mini
  bahor pisze: 2002-07-09 12:52
  Ale lipa z tak aktywacja taryfy EXTRA, ERA robi z ludzi glupkow i jeszcze kaze sobie za to placic 6pln netto
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-09 12:57
  bahor za co placic za tego smsa placi sie normalnie to nie jest numer 76xx,
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-09 12:58
  KMNSK_return dlatego zeby podpisywac umowy na 24 miechy
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-09 13:12
  Tak praktycznie to nic nowego,chyba tylko news w ramach reklamy Ery:P
  0
 • Users Avatars Mini
  sandrzej pisze: 2002-07-09 13:19
  Taryfom Extra brakuje kapitału minut i możliwości sprawdzenia ile minut zostało w bierzącym okresie. Co ja mówię!!?!? tego brakuje we wszystkich taryfach ery :)
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2002-07-09 13:37
  Wiecie co mnie wqrzylo? To ze Era oferuje uslugi tzn robi sobie z nas kruliczki doswiadczalne np wprowadza nazwijmy to eranet za 8zl na 3 m-ce co nazywa promocja a potem heheehee smiech pan z boku powiedzial ze nie wie sam czy wejdzie na stale a ja akurat uzywam sieci dosc czesto (dom praca a nawet na wakacjach) zatem smieszne by u konkurencji to kosztowalo 5zl a w erze 20 nie uwazacie a taryfy extra? kolejne doswiadczenie uwazam po co niby zmienili a wlasciwie dolozyli te 25 i wyzsze min? by zobaczyc jak sie przyjmnie zwykle kruliki z nas a swoja droga uwazam ze powinno sie czesciej przeprowadzac np ankiety badz ci z ery niech poczytaja opinie o sobie co ludzie pisza... Osobiscie uzywam ery i co mnie zlosci to: 1 - smsy!!! ZA DROGIE!!! 2 - eranet (napisalem wyzej) ZA DOGO!!! 3 - dajcie taktowanie co 10 s i bedzie ok mysle ze lepiej na tym wyjdziecie.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-09 13:45
  p - mazenia co do taktowania odluz miedzy bajki a co do 2 pozostalych to sie z toba zgadzam i jeszcze jedno zeby miec fon w cenie promocyjnej to wystarczy miec rachunki powyzej 50 zl a nie jak u konkurencji 80 zl to jest chyba wyrazny plus nie sadzicie
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-09 13:50
  p: O takim taktowaniu to tylko możemy śnić, jeśli chodzi o taryfy niech testują mnie to nie razi czekam tylko aż wprowadzą M240 dla wszystkich i odrazu tam wskakuje. Niestety telefonu na razie wymienić nie mogę bo wszystkie numery wymieniłem w lutym. SMS-y drogie? Co zrobić ja i tak wysyłam za free z Wap-u. Eranet faktycznie przegięcie pały.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-09 14:05
  Hubi-no nie wiem czy tak na 100% te 5 dych wystarczy wies znajoma miała takie rachunki i przy wlasnie takich kwotach zaoferowano jej w wymianie noki 3210 tak nie pomyliłem sie 3210. Czyli widzisz jak to jest niby rachunki nizsze niz w plusie a tu taki relikt na wymiane. Tą oferte otrzymala w salonie firmowym ery
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-09 14:18
  hubi: jesli Ci o Plusa chodzi, to nie musisz miec rachunkow powyzej 80zl... jesli masz ponizej, to wymienia Ci telefon na tych samych zasadach, ale po 36 miesiacach, czyli tylko dluzej poczekasz. Musisz oczywiscie regularnie placic rachunki, ale moga byc nizsze niz 80zl.
  0
 • Users Avatars Mini
  costam pisze: 2002-07-09 15:11
  nie trzeba czekac 3 lata wystarczy 24 miesiaca i niewazne jakie rachunki trzeba tylko isc do salonu firmowego hi hi
  0
 • Users Avatars Mini
  marecki pisze: 2002-07-09 15:44
  Jak to jest, ile trzeba płacić rachunku/m-c abo móc wymienić fona na nowy? Tylko jakis w miare nowy! No i jakie sa ceny tych fonów, czy z aktualnej promocji? I czy wiecie boysi ile kosztuje fon jesl;i się wymienia na ofercie 12-cy?
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-09 16:03
  Kurde ludzie jesli macie nizsze rachunki niz przwiduje to regulamin (era, +, idea) nalezy tylko i wylacznie dokonywac wymiany przez DOK lub salony firmowe i ostro sie brac za tych po drugiej stronie sluchawki lub biurka. Koniec jezyka za przewodnika
  0
 • Users Avatars Mini
  marecki pisze: 2002-07-09 17:07
  Panowie, ale nie wiem czy wiecie, że aby dokonać zamiany fona na w/w warunkach to musi upłynąć wam umowa lub kończyc się za co najmniej 2 miechy. Inaczej nie ma mowy by wymienić fona na tych warunkach. Tak jak powiedział "costam" po upływie 24 m-cy. Niestety.
  0
 • Users Avatars Mini
  sęda pisze: 2002-07-09 17:23
  marecki : to szkoda jabym chciał po 2 miesiącach ;-)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-09 17:42
  Ciekawe, dlaczego ekstra są dopiero od sierpnia?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-09 17:44
  Marecki - ceny fonów jak zwykle pewnie - powyżej 150 zł rachunki - promocja, pow 250 - 50% a pow 500 - 1zł promo lub 25% tych poza promocją
  0
 • Users Avatars Mini
  marecki pisze: 2002-07-09 17:55
  sęda ja też!!!! Z tymi cenami fonów to nie wiem, ale żeby móc skorzystać z tej oferty to tak jak pisałem wyżej muszą się kończyć umowy na 2 m-ce przed upływem terminu, lub tylko dla tych, którym sie umowa właśnie skończyła. Ciulowo. Inaczej nie da rady. Więc Graffi chyba wysokość rachunków nie ma tu nic do rzeczy. NIe ważne jak długo jesteś w sieci, ważne jest to czy kończy Ci się umowa lub skończyła a jesteś dalej u nich. Jak skorzystasz z tej oferty to aneksik na 12 m-cy lub 24 m-ce. Możesz być 4 lata ale umowa nowa jaką masz skończy ci się za 4 m-ce i juz nie możesz miec tych ofert extra. Jakie to qrna Extra jak tak to tylko dział. Cos Era cieniuje w tym momencie. To jest tylko po to aby nowych ściągnącć do siebie.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-10 03:07
  niejasne to dla kogos kto a) chce przdluzyc na 12 mies i b) ma np. halo, ............................. z wapu smsy za fee podajcie strone prosze.....
  0
 • Users Avatars Mini
  Raul pisze: 2002-07-10 11:46
  czy ktoś może podać konkretne przykłady aparatów, które kupił w promocyjnej cenie przy przedłużaniu umowy ?
  0
 • Users Avatars Mini
  benny pisze: 2002-07-11 01:53
  wymieniałem telefon w kwietniu. ceny jakie mi wtedy zaoferowali były identyczne z tymi jakie obowiązywały 'nowicjuszy'. Jednak coś jest z tymi kwotami rachunków, bo mnie sprawdzali jakie mam z ostatnich 6-m-cy. Nową umowę podpisałem 12 dni przed upływem 22 m-cy starego cyrografu. I od tej pory obowiązuje mnie nowa umowa. czyli tak naprawdę darowali mi ze starej umowy 73 dni (więcej niż 10%, jaka szczodrość). Ale można też nie brać nowego telefona, przedłużyć umowe o kolejne 2 lata, i wtedy dostaje się od Ery dodatkowy pakiet darmowych minut. A ile się dostaje zależy od poprzednich rachunków. przykłądowo 70-80 pln za miech to jakieś 15-20 min (ale nie weim czy nie ma ograniczenia tylko do sieci Era :()
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-11 10:04
  I to jest oferta najwiekszej sieci komorkowej w polsce! Super promocja bez telefonow! Rewelacja, a przedluzenie w sieci klient robi z milosci do sieci, bo nowy aparat nie jest mu potrzebny!
  0
 • Users Avatars Mini
  benny pisze: 2002-07-12 00:07
  Qba: tefefony są, dokładnie te i tej cenie co mają w aktualnej ofercie. A nie płacisz jedynie za aktywację nowego nr. A tak wogóle to wiele ludzi zostaje już u starego opa bo przez te 22 miechy 'przywiazał się' do tego nr jaki mu dali/wybrał. on sam i jego znajomi. rewolucja by była jak by się dało nr zachować, a przejść tylko do innego opka :).
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: