Oficjalnie w naszym kraju startują prywatne sieci 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Oficjalnie w naszym kraju startują prywatne sieci 5G

Sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz mogą już ruszać komercyjnie.

Każda jednostka samorządu może wnioskować o 100 MHz zakresu 3800- 3900 MHz na obszarze maksymalnie 20 gmin.

Pozostałe podmioty mogą się ubiegać o zasoby z zakresu 3900- 4200 MHz. Częstotliwości używane na własne potrzeby nie mają ograniczeń obszarowych.

Wykorzystanie tego pasma jest możliwe w związku z aktualizacją Planu Zagospodarowania Częstotliwości.

Najważniejsze założenia dotyczące zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz:

  • każdy podmiot może wnioskować o bloki o szerokości stanowiące wielokrotność 10 MHz, ale w sumie nie więcej niż o 100 MHz;
  • jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin, jeżeli chce świadczyć publiczne usługi telekomunikacyjne; w przypadku wykorzystywania pasma na własne potrzeby limit gmin nie obowiązuje;
  • zakres 3800-3900 MHz będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i tylko na realizację ich własnych potrzeb;
  • zakres 3900-4200 MHz przeznaczony jest dla innych podmiotów nie będących Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
  • użytkowanie pasma będzie możliwe na podstawie pozwoleń radiowych na zasadzie „first come, first served”;
  • pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy
  • pozwolenia dla stacji małej mocy będą pozwalały na lokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu; pozwolenia dla stacji średniej będą obejmowały pojedynczą stację bazową;
  • ze względu na ochronę pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane szeroko w lotnictwie, wykorzystanie urządzeń średniej mocy (outdoor) nie będzie możliwe w zakresie 4000-4200 MHz;
  • jeżeli podmiot będzie wykorzystywał sieć tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, to zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej każde pozwolenie kosztować go będzie jednorazowo 82 zł; jeżeli będzie świadczył publiczne usługi telekomunikacyjne – 1939 zł;
  • roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości, które wynikają z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, przedstawia poniższa tabela:

gmina
wiejska

gmina
miejsko-wiejska

gmina
miejska

miasto
na prawach powiatu

10 MHz

100 zł

250 zł

1 250 zł

2 500 zł

20 MHz

200 zł

500 zł

2 500 zł

5 000 zł

30 MHz

300 zł

750 zł

3 750 zł

7 500 zł

40 MHz

400 zł

1 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

50 MHz

500 zł

1 250 zł

6 250 zł

12 500 zł

60 MHz

600 zł

1 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

70 MHz

700 zł

1 750 zł

8 750 zł

17 500 zł

80 MHz

800 zł

2 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

90 MHz

900 zł

2 250 zł

11 250 zł

22 500 zł

100 MHz

1 000 zł

2 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

 

Uzyskanie pozwolenia radiowego wymaga złożenia wniosku do UKE.

Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii UKE, listownie lub elektronicznie przez platformę ePUAP (epuap.gov.pl) albo przez PUE (pue.uke.gov.pl).

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: