One-2-One - duży kontrakt z Telewizją Polską - 60 mln przychodów w 2 lata

Newsy
Żródło: One-2-One
Opinie: 0

Firma One-2-One wygrała przetarg na wyłonienie integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP. W ramach realizacji zamówienia będącego przedmiotem przetargu, One-2-One osiągnie szacowany przychód w wysokości ok. 60.000.000 zł. Kwota ta posłuży do realizacji zamówienia w okresie 24 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zawarcie umowy pomiędzy TVP S.A. a One-2-One S.A. nastąpi w trybie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: