Rząd chce stworzyć wirtualnego operatora sieci komunikacji strategicznej

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Rząd chce stworzyć wirtualnego operatora sieci komunikacji strategicznej

W serwisie BIP Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano najnowszą wersję projektu ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa. Jedną z ważniejszych nowości jest zapis opisujący plany powstania „operatora sieci komunikacji strategicznej”.

 

Operator ten ma zacząć działać „w celu zapewnienia realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji”.

 

Nowy państwowy operator ma stworzyć sieć komunikacji strategicznej.

 

Operatorem sieci komunikacji strategicznej ma być jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, posiadająca infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do realizacji zadań oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych w sieci telekomunikacyjnej.

 

4. Operator sieci komunikacji strategicznej ma świadczyć usługi dla:

1)         Kancelarii Prezydenta RP;

2)         Kancelarii Sejmu;

3)         Kancelarii Senatu;

4)         Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

5)         Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

6)         urzędów obsługujących organy administracji rządowej, wykonujące zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa i obronności Państwa, ochrony granicy Państwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, w tym związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania i odtwarzania infrastruktury krytycznej Państwa, dostaw energii, ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ochrony zdrowia, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru sanitarnego, ochrony środowiska, sądownictwa i prokuratury;

7)         Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych i ich jednostek organizacyjnych;

8)         Żandarmerii Wojskowej;

9)         instytucji i przedsiębiorców, wykonujących na rzecz administracji rządowej zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, w tym związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania i odtwarzania infrastruktury krytycznej Państwa.

 

Operator telekomunikacyjny jest obowiązany zapewnić odpłatnie dostęp do elementów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby komunikacji strategicznej realizowanej przez operatora sieci komunikacji strategicznej.

Warunki dostępu do elementów sieci telekomunikacyjnych i związanej z tym współpracy ustala się w umowie o dostępie, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku niezawarcia umowy o dostępie do elementów sieci telekomunikacyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o taki dostęp przez operatora sieci komunikacji strategicznej UKE wyda decyzję w sprawie dostępu do elementów sieci telekomunikacyjnej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: