Opis nowych usług dla klientów biznesowych w sieci Tel-Energo

Newsy
Żródło: TEL-ENERGO SA
Opinie: 11

Opis nowych usług dla klientów biznesowych, które Tel-Energo zamierza oferować swoim klientom od września dzięki odebraniu nowej platformy IP.


WIRTUALNE SIECI PRYWATNE IP VPN

 

 

ODBIORCY ROZWIĄZAŃ

 
Wirtualne sieci prywatne IP VPN tworzone są dla firm wymagających wysokiej jakości połączeń swoich oddziałów, partnerów handlowych oraz pracowników pracujących poza siedzibą firmy. 


MOŻLIWOŚCI SIECI 

Sieć IP VPN umożliwia połączenie rozproszonych lokalizacji klienta w jedną, prywatną sieć transmisji danych opartą o technologię IP W takiej sieci użytkownicy mogą przesyłać dane (Intranet), głos (VoIP) i obrazy (multimedia). Mogą także przesyłać dane do sieci publicznej (Internet). Wydzielone sieci mogą komunikować się pomiędzy sobą mając zapewnioną kontrolę dostępu (Extranet). 

 

 

ZALETY OFERTY 

 • Integracja danych, głosu, dźwięku i obrazu na jednym łączu dostępowym 

 • Gwarantowana jakość usłuqi (SLA) 

 • Bezpieczna transmisja i predefiniowany przez klienta dostęp

 • Skalowalność usługi 

 • 24 godzinny nadzór techniczny 

 • Biuro Obsługi Klientów 

 • Możliwość dostarczania usługi wraz ze sprzętem

OPIS USŁUGI 

Usługa VPN polega na połączeniu rozproszonych lokalizacji klienta w jedną, wydzieloną, prywatną sieć transmisji danych opartą o technologię Cisco IP MPLS. 


PRZEPUSTOWOŚCI 

Oferta TEL-ENERGO obejmuje przepustowości od 512 kbit/s, poprzez wielokrotności kanału 2 Mbit/s (n*E1) i 34 Mbit/s (E3) do 155 Mbit/s (STM-1). W zależności od opcji klasy usługi całkowita przepustowość usługi jest podzielona na pasma gwarantowane. 


KLASY USŁUGI 

Oferowane są trzy klasy usługi:

 • Klasa Standard - zapewniająca komunikację z gwarancją dostępności usługi 

 • Klasa Business - zapewniająca gwarantowane pasmo przeznaczone na krytyczne dane biznesowe 

 • Klasa Premium - zapewniająca gwarantowane pasma przeznaczone na transmisję w czasie rzeczywistym (głos) i transmisję krytycznych danych biznesowych 

GWARANCJA POZIOMU USŁUGI SLA 

Service Level Agreement jest umową pomiędzy klientem usługi VPN a naszą firmą. Umowa SLA określa: 

 • Parametry usługi VPN 

 • Parametry szczegółowe odnoszące się do klas jakościowych zdefiniowanych w usłudze 

 • Zobowiązania finansowe operatora w przypadku niedotrzymania kontraktu SLA 

SIEĆ DOSTĘPOWA 

Zapewniona jest transmisję danych pomiędzy urządzeniami brzegowymi sieci klienta CE (Customer Edge Router- router brzegowy sieci klienta) i urządzeniami brzegowymi PE sieci transmisji danych TEL-ENERGO (Provider Edge Router- router brzegowy sieci operatora). 
W zależności od strony realizującej dostęp do sieci, usługa oferowana jest w dwóch opcjach: sieci dostępowej TEL-ENERGO lub sieci dostępowej klienta. 


BEZPIECZEŃSTWO 

Technologia IP VPN zapewnia separację danych pomiędzy wydzielonymi sieciami wewnętrznymi oraz umożliwia zastosowanie szyfrowania danych w poszczególnych sieciach za pomocą technologii Cisco IPSec, wykorzystującej algorytm szyfrowania 3DES. 

Klienci korzystający z dołączenia do sieci publicznej mogą skorzystać z opcji zabezpieczenia swojej sieci przed atakami z zewnątrz. Umożliwia to technologia Cisco IOS Firewall implementowana  na dedykowanym do połączeń z Internetem urządzeniem CE. Klient może także wybrać inne rozwiązanie, jakim jest zastosowanie oddzielnego urządzenia zabezpieczającego typu Firewall. 

SKALOWALNOŚĆ USŁUGI 

Usługa IP VPN charakteryzuje się możliwością łatwego i szybkiego skalowania w zależności od potrzeb klienta. Po uruchomieniu sieci IP VPN dla klienta dołączanie kolejnych lokalizacji nie powoduje problemów w sieci. Poszerzanie przepustowości i zmiany parametrów transmisyjnych wewnątrz sieci klienta są również łatwe do wprowadzenia za pomocą zastosowanego systemu zarządzania sieci. System ten umożliwia również śledzenie na bieżąco wykorzystania pasma klienta i sugerowanie mu ewentualnych zmian. 

ZARZĄDZANIE 

Parametry jakościowe transmisji danych objęte gwarancyjną umową SLA są określone w obszarze ograniczonym urządzeniami zarządzanymi przez operatora. Z tego też powodu usługa oferowana jest w dwóch opcjach: 

 • Zarządzany CE 

  Rozwiązanie to obejmuje instalację, konfigurację, zarządzanie i utrzymanie urządzenia CE w lokalizacji klienta. Urządzenie to może być własnością klienta lub możliwa jest dzierżawa tego urządzenia od TEL-ENERGO. 

 • Nie zarządzany CE 

  Rozwiązanie to obejmuje dodatkowo płatną konsultację przy konfiguracji i utrzymaniu urządzenia CE w lokalizacji klienta. 

  W takim przypadku kontrakt SLA gwarantujący parametry jakościowe transmisji danych jest ograniczony tylko do obszaru pomiędzy urządzeniami brzegowymi PE operatora. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA 

W pełni zarządzana zewnętrznie (przez TEL-ENERGO) usługa sieciowa oferuje takie same korzyści i cechy jakie posiada typowa sieć prywatna: 

 • Redukuje koszty operacyjne 

 • Zmniejsza koszty i ryzyko projektowania, budowy i utrzymania prywatnej sieci typu WAN

 • Umożliwia skalowanie sieci korporacyjnej. Zastosowanie technologii IP MPLS pozwala na szybką zmiane parametrów sieci VPN dla każdej z lokalizacji klienta

 • Łatwa rozbudowa sieci

 • Całodobowy serwis techniczne i zarządzanie siecią przez TEL-ENERGO

Koszt usługi nie zależy bezpośrednio od odległości pomiędzy węzłami sieci IP 

 • Stworzenie VPN łączącej lokalizacje na terenie całego kraju jest łatwe i redukuje koszty 

 • Dzięki współpracy z operatorami podobnych sieci na świecie oferta obejmuje również usługi VPN łączące międzynarodowe odziały firm 

Zróżnicowanie klas usług 

 • Klient posiada pewność, że krytyczne dla niego dane w sieci otrzymają należną przepustowość 

 • Wsparcie dla wszystkich rodzajów nowoczesnych aplikacji pojawiających się na rynku. 

Elastyczność oferowanych usług 

 • Dla każdej z określonych przez klienta lokalizacji definiowane są oddzielnie przepustowość oraz liczba i rodzaj klas. 

Możliwość zarządzania przez TEL-ENERGO routerem klienta 

 • W przypadku, gdy klient zdecyduje się powierzyć zarządzanie swoim urządzeniem CE operatorowi, TEL-ENERGO zagwarantuje jakość usługi sprecyzowaną w kontrakcie SLA na odcinku pomiędzy lokalizacjami klienta. 

Szczegółowe raportowanie 

 • Klienci mają możliwość monitorowania stopnia wykorzystania swojej sieci VPN, co umożliwia precyzyjne dostosowywanie parametrów usługi do potrzeb 

Efektywność kosztowa 

 • Cena usługi IP VPN oferowanej przez TEL-ENERGO nie zależy, (w przeciwieństwie do usług opartych o technologie ATM, FR) od odległości pomiędzy lokalizacjami dowiązania do sieci IP 

Integracja danych, głosu dźwięku i obrazu na jednym łączu dostępowym 

 • Transmisja głosu (poprzez sieć transmisji danych) pomija operatorów telefonii międzymiastowej 

 • Możliwa praca zaawansowanych aplikacji multimedialnych 

 • Korzystanie z tańszej usługi 

 • Obniżenie nakładów kapitałowych na sprzęt i obsługę

Bezpieczeństwo i predefiniowany przez klienta dostęp 

 • Możliwość prowadzenia własnej polityki dotyczącej administracji użytkowników i przyporządkowania priorytetów 

 • IP MPLS zapewnia co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co FR lub ATM. 

IP TRANZYT

 

 

 

ODBIORCY ROZWIĄZAŃ 

Ustuga IP Tranzyt jest przeznaczona dla dostawców usług internetowych (ISP), którzy chcą zapewnić swoim Klientom najwyższej jakości dostęp do treści internetowych w Polsce i na całym świecie. 

OFERTA 

Atutem Tel-Energo jest korzystanie wyłącznie z zasobów własnych, czyli ogólnopolskiej sieci światłowodowej zbudowanej w technologii SDH/DWDM. Bazująca na niej sieć IP MPLS jest unikalnym w skali kraju rozwiązaniem umożliwiającym świadczenie usługi IP Tranzyt o wysokiej jakości, niezawodności i skalowalności. 

Ogólnopolska sieć zapewnia punkt styku do usługi IP Tranzyt w dowolnej lokalizacji w kraju. 


ZALETY

 • Bezpośrednie łącza o dużej przepustowości do regionalnych i globalnych ISP 

 • Gwarantowana jakość usługi (SLA) 

 • Możliwość dostarczenia usługi wraz ze sprzętem 

 • Skalowalność usługi 

 • 24 godzinny nadzór techniczny 

 • Biuro Obsługi Klientów 

OPIS USŁUGI 

Usługa IP Tranzyt to szerokopasmowy dostęp do zasobów sieci Internet. Naszym zamiarem jest dostarczenie użytkownikowi dużych przepustowości oraz transmisji o wysokiej jakości i niezawodności. TEL-ENERGO zaprojektowało i zbudowało sieć IP spełniającą te wymagania. 

Przepustowości 

Oferta TEL-ENERGO obejmuje porty o przepustowościach 2 Mbit/s (E1), 34 Mbit/s (E3), 155 Mbit/s (STM-1) 

Dzięki mechanizmom ograniczania pasma efektywna przepustowość może być dobrana indywidualnie, zgodnie z wymaganiami klienta. 


Gwarancja poziomu usługi SLA 


Usługę IP Tranzyt cechuje gwarancja jakości określona w dokumencie Service Level Agreement Jest on umową pomiędzy klientem usługi a Tel-Energo. Umowa SLA, jednakowa dla każdego klienta usługi IP Tranzyt, określa parametry usługi: 

 • Dostępność 

 • Opóźnienie 

 • Maksymalny poziom utraty pakietów 

 • Gwarantowany poziom parametrów jakościowych zdefiniowanych w usłudze

 • Zobowiązania finansowe operatora w przypadku niedotrzymania kontraktu SLA 

Gwarancje jakości odnoszą się do sieci szkieletowej TEL-ENERGO. 

 

Sieć dostępowa 

Tel-Energo zapewnia transmisję danych pomiędzy urządzeniami brzegowymi sieci klienta CE (Customer Edge Router - router brzegowy sieci klienta) i urządzeniami brzegowymi sieci transmisji danych TEL-ENERGO PE (Provider Edge Router- router brzegowy operatora). W zależności od strony realizującej dostęp do sieci, usługa oferowana jest w dwóch opcjach: sieci dostępowej TEL-ENERGO lub sieci dostępowej klienta. 

Skalowalność usługi 

Dzięki zastosowanemu systemowi zarządzania siecią, usługa IP Tranzyt charakteryzuje się możliwością łatwego i szybkiego zwiększania przepustowości w zależności od potrzeb użytkownika. System ten umożliwia również śledzenie na bieżąco wykorzystania pasma klienta i sugerowanie mu ewentualnych zmian. 

Zarządzanie usługą 

Parametry jakościowe transmisji danych objęte gwarancyjną umową SLA są określone w obszarze ograniczonym urządzeniami zarządzanymi przez operatora. 

Usługa oferowana jest w dwóch opcjach: 

 • Zarządzany CE 

  Rozwiązanie to obejmuje instalację, konfigurację, zarządzanie i utrzymanie urządzenia CE w lokalizacji klienta. Urządzenie to może być jego wtasnością lub być dzierżawione od TEL-ENERGO. 

 • Nie zarządzany CE 

  Rozwiązanie to obejmuje dodatkowo płatną konsultację przy konfiguracji i utrzymaniu urządzenia CE w lokalizacji klienta. 

  W takim przypadku kontrakt SLA gwarantujący parametry jakościowe transmisji danych jest ograniczony tylko do obszaru pomiędzy urządzeniami brzegowymi PE operatora. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA 

Bezpośredni dostęp do krajowych i światowych zasobów Internetu 

 • Bardzo szybki dostęp do zasobów Internetu 

 • Silny argument przy pozyskiwaniu własnych klientów 

Infrastruktura przyjazna klientowi 

 • Szeroki zakres dostępnych przepustowości 

 • Możliwość indywidualnego doboru przepustowości w zależności od potrzeb 

 • Łatwość rozbudowy sieci 

 • Całodobowy serwis techniczny 

Gwarancje jakości (SLA) 

 • Klient płaci za wysoką jakość 

 • Niedotrzymanie gwarantowanych parametrów powoduje konieczność płacenia kar przez operatora 

Możliwość zarządzania przez TEL-ENERGO routerem klienta 

 • W przypadku, gdy klient zdecyduje się powierzyć zarządzanie swoim urządzeniem CE operatorowi, TEL-ENERGO zagwarantuje jakość usługi sprecyzowaną w kontrakcie SLA na odcinku pomiędzy lokalizacjami klienta 

Szczegółowe raportowanie 

 • Klient ma możliwość monitorowania stopnia wykorzystania swojej sieci VPN, co umożliwia precyzyjne dostosowywanie parametrów usługi do potrzeb 

DOSTĘP DO SIECI INTERNET

 

 

 

ODBIORCY ROZWIĄZAŃ 

Usługę Dostępu do Internetu przeznaczona jest dla firm wymagających wysokiej jakości połączeń do zasobów sieci Internet dla swoich oddziałów oraz pracowników pracujących poza siedzibą firmy. 


OFERTA

Dzięki współpracy z regionalnymi i międzynarodowymi operatorami ISP Tek-Energo oferuje firmom wysokiej jakości dostęp do zasobów światowego i polskiego Internetu. Ogólnopolska własna sieć światłowodowa i oparta na niej sieć IP MPLS umożliwia uruchomienie punktów styku na terenie całego kraju. 

 

ZALETY

 • Bezpieczny dostęp do zasobów Internetu 

 • Gwarantowana jakość usługi (SLA) 

 • Szybkie i wydajne łącza do Internetu 

 • Skalowalność usługi

 • 24 godzinny nadzór techniczny 

 • Biuro Obsługi Klientów 

 • Możliwość dostarczania usługi wraz ze sprzętem 

OPIS USŁUGI 

Usługa polega na połączeniu lokalizacji klienta z zasobami sieci Internet poprzez sieć IP MPLS TEL-ENERGO. 

Przepustowości 

Oferta TEL-ENERGO obejmuje przepustowości od 512 kbit/s, poprzez wielokrotności kanału 2 Mbit/s i 34 Mbit/s do 155 Mbit/s. 

Opcje usługi 

Dostępne są trzy opcje usługi: 

 • Dostęp do sieci Intemet z wydzielonej sieci prywatnej IP VPN - poprzez dedykowany router 

 • Dostęp do sieci Internet bezpośrednio z sieci klienta - z routera klienta 

 • Dostęp dodzwaniany (dial-up) do sieci Internet 

Gwarancja poziomu usługi SLA 

Service Level Agreement jest umową pomiędzy klientem a naszą firmą. Umowa SLA określa m. in. parametry usługi Dostęp do Internetu oraz zobowiązania finansowe operatora w przypadku niedotrzymania kontraktu. 

 

Sieć dostępowa 

Tel-Energo zapewnia transmisję danych pomiędzy urządzeniami brzegowymi sieci klienta CE (Customer Edge Router) i urządzeniami brzegowymi PE (Provider Edge Router) sieci transmisji danych TEL-ENERGO. 

Dostęp do Internetu wymaga utworzenia oddzielnego połączenia (logicznego lub fizycznego). Ze względu na odseparowanie danych publicznych i prywatnych zalecane jest zastosowanie oddzielnego łącza fizycznego oraz - ze względów bezpieczeństwa - oddzielnego urządzenia brzegowego sieci klienta CE. 

Bezpieczeństwo 

Klienci dołączani do sieci publicznej mogą skorzystać z opcji zabezpieczenia swojej sieci przed atakami z zewnątrz. Umożliwia to technologia Cisco IOS Firewall implementowana na dedykowanym do połączeń z Internetem urządzeniu CE. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie oddzielnego urządzenia zabezpieczającego typu Firewall. Usługi oferujemy w kilku opcjach w zależności od stopnia zabezpieczenia. 

Skalowalność usługi 

Usługę charakteryzuje możliwość łatwego i szybkiego skalowania w zależności od potrzeb klienta. Do poszerzania przepustowości oraz zmiany parametrów transmisyjnych wykorzystuje się system zarządzania siecią. System ten umożliwia również śledzenie na bieżąco wykorzystania pasma klienta i informowanie o niebezpiecznych zdarzeniach w sieci. 

Zarządzanie usługą 

Parametry jakościowe transmisji danych objęte gwarancyjną umową SLA są określone w obszarze ograniczonym urządzeniami zarządzanymi przez operatora. 


KORZYŚCI DLA KLIENTA 

W pełni zarządzalna usługa sieciowa 

 • Zmniejszenie kosztu i ryzyka utrzymania łącza dostępowego do Internetu 

 • Łatwość rozbudowy usługi

 • TEL-ENERGO zarządza usługą i oferuje całodobowy serwis techniczny 

Wysoka jakość usługi 

 • Zastosowania szybkich i wydajnych łącz do Internetu 

Bezpieczeństwo 

 • Możliwość prowadzenia własnej polityki bezpieczeństwa i administracji użytkowników 

 • Możliwość otrzymywania informacji o wszystkich wydarzeniach w sieci 

 • Możliwość kontrolowania dostępu do wybranych stron WWW 

 • Możliwość dostępu dla poszczególnych użytkowników 

Szczegółowe raportowanie 

 • Klienci mają możliwość monitorowania stopnia wykorzystania łączy, co umożliwia precyzyjne dostosowywanie parametrów usługi do potrzeb 

Efektywność kosztowa 

 • Dzięki połączeniu dostępu do Intemetu z usługą IP VPN wykorzystuje się tylko jeden styk z siecią publiczną, a następnie dystrybuuje Internet poprzez sieć prywatną

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-31 13:50
  Wirtualne sieci prywatne IP VPN tworzone są dla firm wymagających wysokiej jakości połączeń swoich oddziałów, partnerów handlowych oraz pracowników pracujących poza siedzibą firmy, oferta dla ERy,czy Plusa dogadać się z Tel-Energo zamiast dochodzić w Sadach oskarzeń o praktyki monopolistyczne tepse i idee oferta Tel-Energo w połaczeniu z operatorem GSM,to by była prawdziwa konkurenscja w tym segmencie rynku.:P
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-07-31 13:59
  Tak ale nasi operatorzy GSM wola sie przepychac w sadach i na to marnotrawic czas i fundusze, ktore mogli by wykorzystac bardziej efektywnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  vassago4 pisze: 2002-07-31 14:21
  wszystko ladnie i dosc kuszaco tylko jakos nie znalazlem slowka nawet o cenach a to chyba interesuje znamienita wiekszosc bo przeciez dzis kazdy kieruje sie cena
  0
 • Users Avatars Mini
  vassago4 pisze: 2002-07-31 14:23
  co prawda to oferta dla biznesu ale cos mi sie widzi ze tylko dla duuuzego biznesu a prywatne male firmy nadal pozostana na SDI lub sat
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-31 15:14
  Interesują mnie przede wszystkim te KORZYŚCI DLA KLIENTA czyli "...Zmniejszenie kosztu i ryzyka utrzymania łącza dostępowego do Internetu ...". A może tak konkretniej tzn, chociaż zakres cenowy. Z tym Tel-Energo ma sie dogadać NOM,,, no będzie pieknie, tylko czekać
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-07-31 17:16
  dziwne to. Ale dwx dobrze gada. Jakie będą z tego kożyści dla klientów?
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-07-31 17:39
  To tylko dla klientów biznesowych, na razie nie ma sensu zaprzątać sobie tym głowy!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-08-01 00:25
  *** Kan zgadzam sie z Toba, to firma ktora cos robi a nie sie sadzi, A polaczenie z operatorem GMS da nalozenie sie sieci szkieltowej, nie wiem czy sobie tak latwo z tym poradza i sie dogadaja, jak tu kazdy chce miec jak najwiecej dla siebie (co az tak dziwne nie jest). Cena bedzie tu najwazniejsza bo tepsa tez moze zaoferowac takie uslugi, A klient biznesowy patrzy na cene i to bardzo uwaznie. Bo co do jakosci w przypadku tel-energo klient dopiero sie moze przekonac jaka ona bedzie, w przypadku tpsa klient naprawde biznesowy jest dobrze traktowany i nie moze narzekac.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-08-01 00:30
  tak jeszcze jedna mi sie nasuwa mysl dotyczaca tepsa i polpaka. Najbardziej nazekajaca grupa uzytkownikow lacz 1-2Mb sa klienci ktorzy placa podstawa stawke, najtansze lacze, rozdzielaja je na wielu uzytkownikow, zysk maja spory a w przypadku awarii, naprzyklad w weekend lub swieto wymagaja zeby jego awarie usnac w ciagu godziny. Tylko ze koszt takiej obslugi znacznie by przekroczyl oplate za nia. przeciez wszyscy pracownicy tej fimy nie moga pracowac 24h/dobe, a Ci co pracuja nie nudza sie. To tak jak z promocjami w GSM, ktos placi kilkadzeisiat zloty a chcialby najnowszy telefon za maks 100zl, tanie rozmowy, nejlepiej zbliozne do cen w telefoni stacjonarnej itd. A wynika to z ogolnego narzekania na zycie. Troche nie na temat. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-08-01 02:24
  szkoda ze tylko dla biznesu. Ale moze kiedys takie rozwiazania trafia do zwyklych uzytkownikow...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-01 09:54
  Za kilkanascie lat my bedziemy sie cieszyli w domach takimi nowinkami, a wtedy biznes bedzie juz mial wieksze mozliwosci, ale to za jakis czas sie wyrowna! Poprostu z czasem wszystko bedzie musilo potaniec, a jak potanieje to wszyscy beda mogli sie tym bawic!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: