Od kwietnia 5 zł za utrzymanie numeru w Orange

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Dodaj opinię
Opinie: 0
Nowa usługa „Utrzymanie numeru w sieci” – zmiana cenników Orange na kartę

Od 4 kwietnia 2022 r. zmianie ulegnie cenniki ofert na Orange na kartę poprzez dodanie nowej usługi Utrzymanie numeru w sieci.

Usługa dotyczy klientów Orange Free na kartęOrange YesOrange POP i Zawsze bez limituEkstra Numer, Orange IoT na kartę.

Usługa jest bezpłatna dla klientów aktywnie korzystających z telefonu w sieci Orange.

Cena usługi wynosi 5 zł w przypadku klientów nieaktywnych przez co najmniej 31 dni.

Do cenników zostanie dodany opis działania usługi i zasady jej opłacania o treści:

„Opłata będzie pobierana po upływie 31 dni od ostatniej płatnej aktywności Abonenta, rozumianej jako wykonanie połączenia wychodzącego (minuty/SMS/MMS/internet) lub zakup usługi dodanej lub pakietu.  Abonenci, których wartość środków na koncie głównym w dniu pobrania opłaty jest niższa niż 5 zł, zostaną obciążeni opłatą w wysokości dostępnych środków. Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana cyklicznie co 31 dni od ostatniej płatnej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za utrzymanie numeru w sieci aż do momentu wygaśnięcia ważności konta. Włączona promocja „Konto ważne rok” nie zwalnia z ponoszenia opłat za utrzymanie numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.”

Abonenci nieakceptujący tych zmian mogą zrezygnować z usług Orange do dnia wejścia w życie zmian.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: