OPPO: Polacy wiedzą, co to 5G, ale nie wiedzą, czy 5G ma wpływ na pandemię COVID

Newsy
Opinie: 0
OPPO: Polacy wiedzą, co to 5G, ale nie wiedzą, czy 5G ma wpływ na pandemię COVID

Według raportu przygotowanego na zlecenie firmy OPPO, Polacy w większości poprawnie definiują pojęcie 5G. Spośród respondentów badania, którzy słyszeli o technologii, aż 87% poprawnie wskazało co ono oznacza (superszybka i stabilna mobilna łączność internetowa ludzi i urządzeń).

 

Badaczy zaskoczył nieco fakt, że przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18 – 24 lat), na tle pozostałych grup wiekowych, częściej wskazywali niepoprawne odpowiedzi, a niemal jedna czwarta tej grupy nie wiedziała, czym jest 5G. Co dziesiąta osoba z tej grupy zaznaczyła, że jej zdaniem 5G to zaawansowana wyszukiwarka w sieci internetowej.

 

Spora część badanych nie ma aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej 5G nie tylko na poziomie istniejących bądź nieistniejących rozwiązań. Np. aż 40% nie potrafiło wskazać, czy teza „Badania przeprowadzone na początku 2020 roku przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wykazały, że rozbudowa sieci 5G przyczyni się do rozpowszechniania wirusa COVID-19” jest prawdą (tyle % badanych zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”).

 

Generalnie odpowiedź „nie wiem” była najczęstszą, niezależnie od stopnia skomplikowania pytania i wiedzy potrzebnej do udzielenia odpowiedzi (od 40 do 60%). Potwierdza się też wpływ mediów społecznościowych w dziedzinie edukacji – w grupie 18-34 lata aż blisko 40% czerpie z nich wiedzę o nowych technologiach.

 

Duża część obaw społecznych związanych z uruchomieniem 5G była powiązana z tym, że 5G było często przedstawiane przez operato- rów tak, jakby ta technologia została przenie- siona do nas ze świata science fiction. Może w artykułach dobrze się to klika, bo jest moc- no futurystyczne i nośne. Natomiast konsu- menci raczej się tego boją. Co więcej, również w praktyce tak to nie wygląda. Musimy trakto- wać wprowadzenie technologii 5G jako rozwój internetu mobilnego. Świat zmienił się dzięki 3G i dzięki 4G, teraz zmieni się dzięki 5G. Każda generacja przynosi szereg rewolucyjnych innowacji, z których wszyscy korzystamy i do których w krótkim czasie przyzwyczajamy się tak, że nie możemy bez nich funkcjonować. Mało kto dzisiaj używa na przykład papiero- wych map, które kilkanaście lat temu były po- wszechne. – powiedział cytowany w raporcie Łukasz Krzeski – kierownik zespołu promocji i public relations w Plusie.

Raport został zlecony przez najlepszego PRowca na świecie - Piotra Żaczko.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: