W Orange lepszy socjal i obniżone cele w salonach

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
W Orange lepszy socjal i obniżone cele w salonach

NSZZ „Solidarność” poinformował, że zakończył kilkumiesięczne negocjacje zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Orange Polska.

Propozycje składane przez przedstawicieli związku były według Solidarności wynikiem rozmów z pracownikami Orange i ich oczekiwaniami względem zwiększenia zakresu świadczeń socjalnych.

 

Najważniejsze zmiany, które wejdą z dniem 1 stycznia 2021 roku:

  • świadczenie urlopowe dla pracowników (dodatek do urlopu) będzie przysługiwało raz w roku kalendarzowym, przysługującego na dany rok kalendarzowy, gdy wypoczynek w trakcie urlopu trwa nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
  • świadczenie wakacyjne dla dzieci (dodatek wakacyjny) dziecko może otrzymać raz w roku kalendarzowym,
  • nieoprocentowana pożyczka na cele mieszkaniowe – okres spłaty do 50 miesięcy,
  • ważność zaświadczenia o dochodach współmałżonka – ważne przez rok,
  • wprowadzenie wielu uproszczeń w procesie realizacji świadczeń.

 

Wcześnie wypracowano zmiany w Regulaminie Centralnego Funduszu Mieszkaniowego, w którym rozszerzono zakres udzielanych pożyczek m.in. na instalacje ekologiczne wytwarzające prąd, ekologiczne urządzenia grzewcze czy oczyszczalnie przydomowe. Zwiększyliśmy kwotę pożyczki do wysokości 80% jej celu a w przypadku spłaty kredytu mieszkaniowego do wysokości 100% salda kredytu.

 

Wcześniej, 20 listopada br., Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła do pracodawcy Orange Polska S.A. sygnalizując problem wysokich celów sprzedaży obowiązujący pracowników w salonach sprzedaży Orange.

Solidarność postulowała potrzebę wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań mając na uwadze trwającą pandemię i mniej klientów w salonach. Pracodawca pozytywnie odniósł się do zgłaszanych problemów i wsłuchując w potrzeby pracowników dokonał zmian. Podjęto decyzję o naliczaniu premii liniowo od 70% co oznacza, że za listopad pracownicy otrzymają ją na korzystniejszych zasadach. Związek podejmuje starania o całościowe rozwiązanie zgłaszanych problemów sprzedażowych.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: