Orange Flex wyłącza 3 Passy

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Orange Flex wprowadza zmiany w swoich usługach

Orange oficjalnie zapowiedział wprowadzenie zmian w cennikach Orange Flex

Zmiany wejdą w życie 7.03.2023:

  • cennik usług w ofercie Orange Flex z dn. 18.08.2022 – zmiana polega na usunięciu z oferty Planu 25 zł oraz usług Video Pass, Music Pass oraz Game Pass,
  • cennik usług w ofercie Orange Flex z dn. 8.11.2022 – zmiana polega na usunięciu z oferty usług Video Pass, Music Pass oraz Game Pass,
  • cennik usług w ofercie Orange Flex obowiązujący od 9.05.2019 do 11.08.2019 – zmiana polega na zastąpieniu tabeli 1 następującą:

Dostępne Plany

Opłata za Plan w okresie rozliczeniowym

15 zł

30 zł

35 zł

50 zł

80 zł

Pakiet GB do wykorzystania w Polsce

0 GB

30 GB

45 GB

80 GB

150 GB

Pakiet GB do wykorzystania

w roamingu w Strefie UE

Zgodnie z Cennikiem usług w roamingu oraz połączeń

międzynarodowych w ofercie Orange Flex

Rozmowy z numerami komórkowymi i

stacjonarnymi w Polsce i w roamingu w Strefie UE

bez limitu

bez limitu

SMS-y, MMS-y

w Polsce i w roamingu w Strefie UE

bez limitu

bez limitu

Social Pass w Polsce

brak

nielimitowany transfer danych w ramach

wybranych aplikacji Social Media

  • oraz usunięciu usług Video Pass, Music Pass i Game Pass.

Co się zmieni w Orange Flex?

  • usunięto opcję korzystania z planów: 25 zł z 15 GB bez 5G, 30 zł bez 5G z 30 GB, 80 zł z 100 GB z 5G, 50 zł z 50 GB bez 5G, 31 zł z 6 GB bez 5G, 40 zł z 20 GB bez 5G, 35 zł z 10 GB bez 5G, 33 zł z 8 GB bez 5G, 37 zł z 12 GB bez 5G, 60 zł z 60 GB bez 5G, 39 zł z 14 GB bez 5G, 70 zł z 70 GB bez 5G.

Klienci tych planów będą mogli migrować do następujących taryf:

Twój Plan

Propozycja

25 zł z 15 GB bez 5G

30 zł z 30 GB z 5G

30 zł z 30 GB bez 5G

30 zł z 30 GB z 5G

80 zł z 100 GB z 5G

80 zł z 150 GB z 5G

50 zł z 50 GB bez 5G

50 zł z 80 GB z 5G

31 zł z 6 GB bez 5G

30 zł z 30 GB z 5G

40 zł z 20 GB bez 5G

35 zł z 45 GB z 5G

35 zł z 10 GB bez 5G

35 zł z 45 GB z 5G

33 zł z 8 GB bez 5G

30 zł z 30 GB z 5G

37 zł z 12 GB bez 5G

35 zł z 45 GB z 5G

60 zł z 60 GB bez 5G

50 zł z 80 GB z 5G

39 zł z 14 GB bez 5G

35 zł z 45 GB z 5G

70 zł z 70 GB bez 5G

50 zł z 80 GB z 5G

 

Zmiana planu zostanie przeprowadzona od nowego okresu rozliczeniowego po 7.03.2023.

W pierwszym okresie rozliczeniowym po zmianie Orange pobierze opłatę jak za dotychczasowy Plan, a klient otrzyma już nowy pakiet GB z nowego Planu. Dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego pobrana zostanie standardowa opłata za nowy plan taryfowy.

Klient może już teraz sam wybrać swój nowy plan w aplikacji.

Orange Flex wyłącza 3 Passy

Od 7.03.2023 nie będzie już można aktywować usług Video Pass, Music Pass oraz Game Pass.

Jeśli przed 7.03.2023 klient włączy (lub ma już aktywny) Video Pass, Music Pass lub Game Pass, to po tej dacie będzie on nadal aktywny, ale tylko do końca jego okresu obowiązywania.

W przypadku Video Pass, Music Pass oraz Game Pass w wersji cyklicznej (odnawialnej co 30 dni) będą one aktywne tylko do najbliższej daty odnowienia, przypadającej po 7.03.2023.

Social Passem pozostaje w ofercie bez zmian.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: