Orange i PLAY testują nowy sposób wzmacniania sygnału 5G w budynkach

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange i PLAY testują nowy sposób wzmacniania sygnału 5G w budynkach

StarNet Telecom i VECTOR SOLUTIONS ogłosili pierwsze w Polsce wdrożenie aktywnego DAS (Distributed Antenna System) w modelu NHIB (Neutral-Host In-Building).

Pierwsze testy dotyczyły sygnału w paśmie 2100 MHz, natomiast system jest już gotowy do przenoszenia sygnału 5G w paśmie 3,6 GHz. 

DAS to rozproszony system antenowy stosowany w obiektach o skomplikowanej architekturze i dużych powierzchniach, takich jak np. biurowce, centra handlowe czy obiekty sportowe i lotniska.

Model NHIB zmienia tradycyjne podejście do wzmocnienia sygnału w budynkach. W ramach tego rozwiązania, zamiast polegania na indywidualnych instalacjach operatorów, infrastruktura DAS jest wdrażana i zarządzana przez niezależny podmiot. Kluczowym aspektem modelu NHIB jest możliwość współdzielenia infrastruktury przez różnych operatorów.

W styczniu 2024 roku miało miejsce pierwsze w Polsce wdrożenie systemu aktywnego DAS w przestrzeni komercyjnej przy wykorzystaniu BTS Hotel. Wybrano restaurację ORZO, znajdująca się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

Firma Notel była odpowiedzialna za przeprowadzenie pomiarów przed wdrożeniem oraz po zakończeniu instalacji, aby uzyskać jawne wyniki różnicy w zasięgu sieci operatorskich, biorących udział w testach – Play oraz Orange.

Testy w formie walk-test (przejścia po budynku) objęły swoim zakresem zarówno parametry radiowe sieci komórkowych, jak również dostęp do szybkiego Internetu dla klientów restauracji. Instalacja DAS została objęta monitoringiem 24/7, w postaci autonomicznego próbnika RFBENCHMARK zainstalowanego w restauracji ORZO w połączeniu z częścią analityczną dostępną na platformie online.

Wyniki potwierdziły wysoki wzrost siły sygnału, demonstrując znaczną poprawę warunków działania sieci wewnątrz budynku, co skutkuje znaczną poprawą stabilności połączenia i zwiększeniem przepływności.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: