Plan 50 w Orange od kwietnia z 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zmiana w cenniku usług w ofercie Abonament komórkowy

Od 3 kwietnia abonenci Orange korzystający z taryfy Plan 50 będą mieli dostęp do sieci 5G wraz z dodatkowym pakietem danych 10 GB za 5 zł/mies.

W cenniku usług w ofercie abonament komórkowy dodana zostanie opłata oraz poniższa treść:

5G z pakietem 10 GB

  1. Możliwość korzystania z sieci 5G oraz pakiet 10 GB udostępniamy w Planie 50.
  2. 5G z pakietem 10 GB mogą Państwo aktywować wysyłając SMS-a o treści AKT 5G na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto). Aktywacji dokonujemy w ciągu 24 godzin od złożenia przez Państwa zlecenia, o czym powiadomimy Państwa SMS-em.
  3. Niewykorzystany pakiet nie jest przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe. O wykorzystaniu pakietu poinformujemy Państwa SMS-em.
  4. W przypadku korzystania z 5G z pakietem 10 GB w niepełnym okresie rozliczeniowym, wielkość pakietu oraz opłata zostaną Państwu przyznane proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi w danym okresie rozliczeniowym.
  5. Możliwość korzystania z sieci 5G oraz pakiet 10 GB będą dostępne do końca okresu rozliczeniowego, w którym otrzymamy od Państwa zlecenie dezaktywacji. Dezaktywacji mogą Państwo dokonać wysyłając SMS-a o treści REZ 5G na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto).

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku abonent ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do 3 kwietnia 2022.  Usługa przestanie być świadczona od 3 kwietnia 2022 r.

W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje operatorowi roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: