Orange pierwszy raz w historii zjechał z zatrudnieniem poniżej 10 tys. etatów

Newsy
Opinie: 0
Orange pierwszy raz w historii zjechał z zatrudnieniem poniżej 10 tys. etatów

Grupa Orange w IV kw. 2022 r. po raz pierwszy w swojej historii zmniejszy zatrudnienie poniżej 10 tys. etatów.

7 grudnia 2021 r. zakończyły się rozmowy dotyczące Umowy Społecznej na lata 2022-2023.

W trakcie negocjacji uzgodniono, że w trakcie trwania tej umowy z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników (760 w 2022 i 640 w 2023 roku). Pierwotne Orange chciał przez te 2 lata zwolnić 1725 pracowników.

Na koniec III kw. 2022 r. Orange podawał, że ma 10003 pełne etaty. Oznacza to, że po raz pierwszy uda mu się zredukować zatrudnienie poniżej 10 tys. Jeszcze na początku 2021 r. zatrudnienie w Orange wynosiło prawie 11.2 tys. etatów.

Struktura zatrudnienia w Grupie Orange (w przeliczeniu na pełne aktywne etaty na koniec okresu)

2021

2022

1 kw.

2 kw.

3 kw.

4 kw.

1 kw.

2 kw.

3 kw.

Orange Polska

10
827

10
583

 

10
312

10
125

10
085

9
831

9
640

50% pracowników  Networks

349

332

327

327

338

339

363

Razem

11
176

10
915

10
639

10
452

10
423

10
170

10
003

 

Dla porównania Grupa Polsat Plus zatrudniała na koniec III kw. 2022 r. 7639 osób. Grupa Polsat Plus przyznała w raporcie, że koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 31,5 mln zł (+14,9%) r/r, przede wszystkim w efekcie konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach oraz utrzymującej się presji inflacyjnej. Średnie zatrudnienie w Polsacie/Plusie przez rok wzrosło o 304 etaty (+4,1%) r/r, co było przede wszystkim efektem konsolidacji spółek i rozwoju skali działalności na rynku internetowym.

Grupa UPC/PLAY nie podaje już danych dotyczących liczby etatów.

T-Mobile również nie podaje precyzyjnych danych, ale wiadomo, że w 2021 r. firma zatrudniała prawie 4 tys. osób i w tym roku liczba ta raczej się nie zmieniła.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: