Orange ma dla swoich klientów 12 tys. stacji bazowych – 3357 obsługuje 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange ma dla swoich klientów 12 tys. stacji bazowych – 3357 obsługuje 5G

W 2022 r. klienci Orange mogli korzystać ze 148 nowych stacji bazowych. Zasięg technologii 4G z wykorzystaniem wszystkich pasm (wg stanu na koniec 2022 r.) obejmował 99,9% populacji na 98,5% terytorium Polski. Usługi 4G były świadczone za pomocą 11 990 stacji, z których 10 621 pozwalało na agregację pasma (na koniec 2021 roku agregacja była dostępna na 10 220 stacjach).

W 2022r. Orange Polska rozpoczął projekt dużej modernizacji sieci radiowej. W ramach projektu sprzęt aktywny na stacjach jest wymieniany na spełniający zakładane standardy technologiczne, a także charakteryzujący się wyższą wydajnością energetyczną.

Stacje, między innymi, będą umożliwiać świadczenie usług 5G w trybie DSS (Dynamic Spectrum Sharing) w paśmie 2100MHz, wsparcie technologii MIMO4x4 w pasmach 1800MHz/2100MHz, będą gotowe do aktywacji 4G w paśmie 900MHz, a także w przyszłości będą umożliwiać świadczenie usług 5G w innych obecnie posiadanych pasmach.

W ciągu roku sukcesywnie rozszerzano zasięg usługi 5G DSS i liczba stacji wspierających ją na koniec 2022r. wynosi 3357.

Wdrożono technologię LTE-M na potrzeby rozwoju usług Internetu Rzeczy i jest ona dostępna w całej Polsce, na wszystkich stacjach pracujących w paśmie 800MHz. W obszarach wykluczających wykorzystanie tego pasma (obszary przygraniczne wymagające koordynacji międzynarodowej) oraz jako uzupełnienie zasięgowe, wykorzystujemy częstotliwość 1800MHz.

Proces wyłączania sieci 3G jest zaplanowany etapowo na lata 2024 i 2025.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: