Orange partnerem Polskiej Prezydencji w UE

Newsy
Żródło: Orange
Opinie: 0

Orange został partnerem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W ramach umowy o partnerstwie Orange wyposaży polskich dyplomatów i urzędników obsługujących Prezydencję w sprzęt teleinformatyczny - telefony komórkowe, modemy bezprzewodowe oraz laptopy z pełnym zestawem oprogramowania. Pracownicy Grupy TP zapewnią również obsługę sprzętu – logistykę, instalację oraz techniczne wsparcie użytkowników sprzętu. Dodatkowo, na wskazanych przez MSZ polskich lotniskach uruchomione zostaną specjalne hot spoty. Dzięki nim dyplomaci i uczestnicy spotkań międzynarodowych związanych z Polską Prezydencją w UE będą mieli zapewniony dostęp do internetu w podróży.

W imieniu Grupy TP umowę z MSZ podpisała spółka Contact Center.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej sprawują Prezydencję, czyli przewodniczą pracom Rady Unii Europejskiej przez sześć miesięcy. W tym czasie dany kraj staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialny za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. Już 1 lipca 2011 roku, po raz pierwszy w swojej historii, to Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: