Orange podwyższa ceny abonamentów dla firm obecnym klientom

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Orange podwyższa ceny abonamentów dla firm obecnym klientom

Orange rozpoczął podwyższanie abonamentów komórkowych dla firm. 

W liście do klientów operator informuje, że zmiany w opłatach abonamentowych będą obowiązywały już od kolejnego cyklu rozliczeniowego. Orange podwyżkę tłumaczy tym, że „tak jak wiele firm, mierzy się ze wzrostem cen energii oraz stale rosnącą inflacją. Oznacza to między innymi zwiększenie cen zakupu usług zewnętrznych oraz kosztów utrzymania i modernizacji infrastruktury.”

 

Szczegółowy wykaz zmian jest w poniższej tabeli:

 

Nazwa usługi 

Kwota, o jaką zwiększamy opłatę abonamentową 

Data, od której będzie obowiązywać nowa opłata 

Numer usługi 

DLA FIRM 

5,00 zł + VAT za każdy numer 

26.11.2022 

501XXXXXX, 501XXXXXX

 

W przypadku braku akceptacji podwyżki klientom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub tylko wybranych numerów, których dotyczy podwyżka. Można to zrobić do dnia wprowadzenia zmiany. W razie skorzystania z tego prawa, Orange nie będzie miał prawa do roszczenia z tytułu ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy na warunkach promocyjnych.

 

Zmniejszenie liczby numerów może spowodować utratę rabatów udzielanych z tytułu łączenia usług i produktów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: