Orange Polska chce być neutralny klimatycznie za 19 lat

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange Polska ogłasza swoje cele klimatyczne – redukcja emisji CO2 i więcej energii ze źródeł odnawialnych

Orange Polska ogłosił konkretne cele klimatyczne, które zobowiązuje się zrealizować, by zminimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne.

Firma do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65% oraz zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - do co najmniej 60%. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku.

Orange Polska, podobnie jak cała globalna Grupa Orange, chce  osiągnąć neutralność klimatyczną netto (Net Zero Carbon) do 2040 roku, dziesięć lat przed celami klimatycznymi UE w Strategii Zielonego Ładu czy rekomendacjami GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych. Neutralność obejmie zarówno własne emisje bezpośrednie i pośrednie (Zakresy 1 i 2 Protokołu GHG) jak i emisje w łańcuchu wartości (Zakres 3).

W pierwszym okresie działań, do 2025 roku, Orange Polska zmniejszy emisje CO2 w zakresach 1 i 2  Protokołu GHG (tj. bezpośrednie i pośrednie emisje własne) aż o 65% w porównaniu do roku 2015. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej - do co najmniej 60% w roku 2025 w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe bezpośrednio z producentami energii odnawialnej (PPA) a także poprzez dalszą pracę nad efektywnością energetyczną  sieci. Operator przyspiesza także działania zmierzające do redukcji emisji w całości łańcucha dostaw, tj. z uwzględnieniem dostawców i klientów (tzw. zakres 3).

Orange Polska zredukował już o 20% emisje CO2 pomiędzy rokiem 2015 i 2020, pomimo zwielokrotnienia transmisji danych w sieciach. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: