Orange Polska będzie miał w tym roku bardzo duży zysk

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange Polska realizuje kolejne kroki w celu finalizacji transakcji dotyczącej Światłowód-Inwestycje oraz informuje na temat oczekiwanego wyniku na sprzedaży 50% udziałów w tej Spółce

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „OPL”) informuje o kolejnych etapach realizacji transakcji między Orange Polska oraz APG.

Orange Polska realizuje kolejne kroki w celu finalizacji transakcji dotyczącej Światłowód-Inwestycje oraz informuje na temat oczekiwanego wyniku na sprzedaży 50% udziałów w tej Spółce

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 12 kwietnia 2021 r., Orange Polska informuje o realizacji kluczowych etapów na drodze do rozpoczęcia działalności operacyjnej spółki Światłowód-Inwestycje (S-I) oraz sprzedaży do APG 50% jej udziałów:

1. 14 lipca 2021 r. S-I podpisał z bankami BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank N.V., Santander Bank Polska S.A., Societe Generale oraz European Investment Bank umowy dotyczące dłużnego finansowania. Na ich podstawie S-I będzie miał dostęp do finansowania do wysokości 3,1 mld zł w celu sfinansowania swojego ambitnego planu budowy sieci światłowodowej do około 1,7 mln gospodarstw domowych do 2025 roku. Finansowanie zostało zawarte na 7 lat i jest głównie uwarunkowane finalizacją transakcji pomiędzy OPL i APG. Finansowanie to nie jest gwarantowane przez OPL.

2. Na początku lipca Orange Polska dokonał transferu rzeczowego do S-I w postaci istniejących łączy światłowodowych do 672 tys. gospodarstw domowych. Wraz z tymi łączami S-I otrzymało hurtowy dostęp do ponad 170 tys. aktywnych klientów OPL, którzy dziś korzystają z usług światłowodowych na tej sieci.

W konsekwencji transakcji dotyczącej S-I, Orange Polska oczekuje, że rozpozna jednorazowy zysk w wysokości około 1,6 mld zł. Zysk ten obejmuje wynik na sprzedaży 50% udziałów w S-I do APG (przed opodatkowaniem) oraz rewaluację pozostałych 50% udziałów będących własnością OPL.

Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgód właściwych organów do spraw konkurencji i jest oczekiwane do końca sierpnia 2021 r.

Zgodnie ze strategicznym celem Orange Polska, wyrażonym podczas niedawno ogłoszonej strategii .Grow, jakim jest podtrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej poprzez dalszą koncentrację na łączach światłowodowych i konwergencji, to przełomowe partnerstwo zapewni elastyczność w dalszej budowie sieci światłowodowej, zwłaszcza na obszarach pozbawionych szybkiego Internetu, a jednocześnie umożliwi natychmiastowe obniżenie poziomu dźwigni finansowej.

W opinii Orange Polska, dalsza rozbudowa sieci światłowodowej na obszarach o małej lub średniej konkurencji w modelu otwartym stworzy najlepsze warunki dla szybkiego pozyskania klientów, umożliwiając Orange Polska monetyzację inwestycji w sieć światłowodową poprzez działalność detaliczną i hurtową. Dysponując łączami obejmującymi 2,4 mln gospodarstw domowych, Światłowód Inwestycje stanie się wiodącym niezależnym operatorem hurtowym otwartej sieci światłowodowej w Polsce.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: