Orange Polska: fiber ma już większy udział w bazie od ADSL

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange Polska: fiber ma już większy udział w bazie od ADSL

Orange Polska podał swoje wyniki za II kw. 2021 r. Przychody w porównaniu rok do roku urosły o 4.5% i osiągnęły poziom prawie 3 mld zł. Całkowite przychody rosły dzięki wzrostowi przychodów z usług komórkowych, stacjonarnych oraz z usług integracyjnych.

Zysk netto skoczył o ponad 123% i wyniósł 116 mln zł. Liczba łączy światłowodowych urosła przez rok o 36% do 827 tys. (48 tys. przyłączeń netto w II kw.). Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2 kw. 2021 roku o 8 tys., tj. 3% rok-do-roku. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 30%, przewyższając udział technologii ADSL.

5,4 mln gospodarstw domowych było w zasięgu sieci światłowodowej na koniec czerwca (205 tys. objętych zasięgiem w 2 kw.).

W drugim kwartale liczba aktywacji netto komórkowych abonamentowych usług głosowych wyniosła 83 tys. (wobec 65 tys. w 2 kw. 2020 roku).

Baza klientów usług przedpłaconych, po kliku kwartałach spadków, zaczęła ponownie rosnąć. Liczba tych klientów zwiększyła się o 72 tys. do poziomu 4,86 mln.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w drugim kwartale wyniosła 55 tys. wobec 36 tys. rok wcześniej.

Odnosząc się do wyników za 2 kwartał 2021 roku, Julien Ducarroz, Prezes Zarządu, stwierdził: „W drugim kwartale wzrosła liczba klientów wszystkich naszych podstawowych usług telekomunikacyjnych, a liczba przyłączeń netto usług światłowodowych utrzymała się na bardzo solidnym poziomie. Tym niemniej nasze wyniki komercyjne odzwierciedlają niewielki ruch w punktach sprzedaży, co według nas wynika z ogólnej sytuacji na rynku oraz zmiany priorytetów klientów w kierunku aktywności poza domem, po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Naszym zdaniem jest to stan przejściowy i jesteśmy przekonani, że po sezonie letnim wróci zwiększone zapotrzebowanie na nasze usługi.”

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: