Prezes Orange w tym roku już kosztował firmę 1.6 mln zł

Newsy
Opinie: 0
Prezes Orange w tym roku już kosztował firmę 1.6 mln zł

Orange podał, że w I kw. 2022 r. na zarząd i radę nadzorczą wydał odpowiednio 4,4 miliona złotych oraz 3,8 miliona złotych. Kwoty te obejmują wynagrodzenia, premie, świadczenia po okresie zatrudnienia i pozostałe długoterminowe świadczenia, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz płatności oparte na akcjach – w pieniądzu lub w naturze.

Prezes Orange jest zatrudniony w Orange Global International Mobility S.A., spółce zależnej od Orange S.A., i oddelegowany do Orange Polska. Koszty poniesione przez Grupę Orange Polska na rzecz Grupy Orange z tytułu zwrotu kosztów kluczowego personelu kierowniczego za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2022 i 2021 roku wyniosły odpowiednio 1,6 miliona złotych oraz 1,3 miliona złotych.

Orange podał, że na koniec marca zatrudniał (pełne etaty) 10 423 pracowników. Rok wcześniej liczba aktywnych etatów wynosiła 11 176.

 

Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu)

 

2021

 

2022

 

1 kw.

2 kw.

3 kw.

4 kw.

 

1 kw.

Orange Polska

 

10 827

10 583

10 312

10 125

 

10 085

50% pracowników  Networks

 

349

332

327

327

 

338

Razem

 

11 176

10 915

10 639

10 452

 

10 423

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: