Pracownicy sprzedaży Orange kolejny raz walczą o zmianę celów sprzedażowych

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Pracownicy sprzedaży Orange kolejny raz walczą o zmianę celów sprzedażowych

Kolejny raz Solidarność w Orange wystąpiła o wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których na dłużej zostaną zweryfikowane cele sprzedażowe umożliwiające pracownikom ich wykonanie.

 

Wniosek został skierowany na prośbę pracowników sprzedaży, którzy „nie mogą zrozumieć dlaczego pracodawca podejmuje tylko  działania doraźne w przypadku niewykonania celów sprzedażowych, korygując minimalny poziom umożliwiający uzyskanie premii przez część zatrudnionych pracowników (nie dotyczy jednak to kierowników).”

 

Według Solidarności, powtarzająca się co miesiąc sytuacja z ręcznym korygowaniem celów (chociaż oczekiwana przez pracowników) już po okresie premiowym, nie jest dobrą praktyką mobilizowania do osiągnięcia wymaganych wskaźników sprzedaży i działa wręcz demotywująco. Według związku, zadania premiowe powinny być realne i dostosowane do zapewnionych pracownikom możliwości ich wykonania.

 

Solidarność twierdzi, że zadania premiowe powinny być wyznaczane pracownikom premiowanym w okresach miesięcznych – przed rozpoczęciem okresu premiowego, a teraz zdarzają się zmiany zadań już w rozpoczętym okresie premiowym.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: