Orange musi zmienić umowy i regulaminy usług - będzie można zerwać umowę bez kary

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zmiany w umowach i regulaminach - Orange Światłowód i Neostrada

W związku z zaleceniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej Orange we wrześniu zmieni umowy i regulaminy usług Orange Światłowód i Neostrada.

Zmiany obowiązują od 15 września 2022 r.

Zmiany dotyczą umów na internet (także w ofercie pakietowej) zawartych przed 23 marca 2020 r., które nie zostały aneksowane po tej dacie.

I. Do umów związanych z dostępem do internetu Orange wprowadzi zmiany dotyczące prędkości transmisji danych.

1. W umowach na Orange Światłowód w opcjach prędkości „do 100 Mb/s” lub wyższych zmiany będą dotyczyć:

  • prędkości zwykle dostępnej – prędkość ta będzie prezentowana w ujęciu dobowym, a nie jak dotychczas w miesięcznym,
  • prędkości maksymalnej – prędkość ta będzie prezentowana również w ujęciu dobowym.

W związku z tym w punkcie Dane techniczne dodane będzie postanowienie:

"Prędkość zwykle dostępną pobierania i wysyłania danych mogą Państwo osiągnąć przez 70% doby, a prędkość maksymalną przez 50% doby."

2. W umowach z opcjami prędkości „do 80 Mb/s” lub niższych operator wprowadzi zmiany dotyczące:

  • prędkości zwykle dostępnej – prędkość ta będzie prezentowana w ujęciu dobowym, a nie jak dotychczas w miesięcznym i Orange zmieni wartość tej prędkości z 70% na 65% prędkości maksymalnej,
  • prędkości maksymalnej  – prędkość ta będzie prezentowana również w ujęciu dobowym.

W związku z tym w punkcie Dane techniczne dodane będzie postanowienie:

"Prędkość zwykle dostępna pobierania i wysyłania danych stanowi 65 % prędkości maksymalnych. Mogą ją Państwo osiągnąć przez 60% doby. Prędkość maksymalną mogą Państwo osiągnąć przez 5% doby."

II. Dodatkowo z Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange usunięte będzie zdanie:

"Przez prędkość zwykle dostępną rozumiemy prędkość, jaką możecie Państwo uzyskać przez 70% okresu rozliczeniowego."

Zmiana dotyczy wszystkich opcji prędkości internetu.

III. Ujednolicona będzie jednostkę prędkości transmisji danych do Mb/s

Aktualnie stosowaną przez Orange Polska jednostką określającą prędkość dostępu do internetu stanowi jednostka Mb/s (Megabit na sekundę). Jeżeli w umowach i innych dokumentach umownych znajdują się prędkości wyrażone w jednostce kb/s to w celu uzyskania wartości w Mb/s należy wartość prędkości w kb/s podzielić przez wskaźnik 1000. Uzyskany wynik będzie prędkością transmisji danych wyrażoną w jednostce Mb/s.

W przypadku braku akceptacji zmian klienci mogą wypowiedzieć umowę. Informację o wypowiedzeniu umowy powinni dostarczyć do Orange najpóźniej w przeddzień wejścia w życie nowych warunków. W przypadku rezygnacji usługi będą świadczone tylko do dnia wprowadzenia zmian i nie będą naliczone odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: