Orange ulepsza ofertę na kartę

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange ulepsza ofertę na kartę

Orange rezygnuje z opłaty za utrzymanie numeru w sieci - zmiana dotyczy cenników ofert na kartę.

Od 26 lutego 2024 r. z cenników taryf w ofercie Orange na kartę (Orange Free na kartę, IoT na kartę, Zawsze bez limitu) oraz cennika usługi Ekstra Numer Orange usunie następujący zapis:

„Utrzymanie numeru w sieci - maksymalnie 5 zł/co 31 dni przy braku aktywności numeru

Opłata będzie pobierana po upływie 31 dni od ostatniej aktywności Abonenta, rozumianej jako wykonanie połączenia wychodzącego (minuty/SMS/MMS/internet) lub zakup usługi dodanej lub pakietu.

Abonenci, których wartość środków na koncie głównym w dniu pobrania opłaty jest niższa niż 5 zł, zostaną obciążeni opłatą w wysokości dostępnych środków.

Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana cyklicznie co 31 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za utrzymanie numeru w sieci aż do momentu wygaśnięcia ważności konta.

Włączona promocja „Konto ważne rok” nie zwalnia od ponoszenia opłat za utrzymanie numeru w sieci.

W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.”

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: