Orange w I kw. 2007 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Wybrane dane operacyjne PTK Centertel:

Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 31 marca 2007 i 2006:

(w tys.) 31 marca 2007 31 marca 2006
Post-paid 4.986 4.201
Pre-paid 7.794 6.216
NMT 1 2
Razem 12.781 10.419

Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 31 marca 2007 r. wyniósł 33,6% (podczas gdy na dzień 31 marca 2006 r. wynosił 33,9%).
Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po 3 miesiącach 2007 r. wyniósł 20,9%.

Wybrane wskaźniki operacyjne PTK Centertel w 1 kwartale 2007 i 2006 (ARPU, AUPU, SAC):

  Pre-paid  Post-paid Zagregowane**
  1 kw. 07 1 kw. 06 1 kw. 07 1 kw. 06  1 kw. 07 1 kw. 06
ARPU (miesięcznie w zł)
(miesięczne przychody na
abonenta)
20,9 26,9 89,7 95,6 47,5 54,7
AUPU (miesięcznie w min.)
(czas połączeń na abonenta)
36,1 35,3 190,6 170,2 95,7 90,0
SAC (zł)
(koszt pozyskania abonenta)
14,7 19,1 502,0 497,7 136,8 153,2

**Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
Zagregowane miesięczne ARPU z usług niegłosowych wyniosło po 3 miesiącach 2007 r.: 10,5 zł.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: