Orange w I kw. 2010 - pełne dane operacyjne

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Pełne dane operacyjne Orange w I kw. 2010 r.:

Telefonia komórkowa 2009 2010
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
Baza klientów
Liczba klientów tel. komórkowej (w tys.)
Post-paid 6 310 6 449 6 507 6 623 6 712
Pre-paid 7 370 7 318 7 228 7 090 7 062
NMT 1 1 1 1 1
Razem 13 681 13 768 13 736 13 714 13 774
Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) 41 48 48 51 55
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasm. (w tys.) 368 378 375 388 400
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.) 4 731 5 370 5 420 5 503 6 572
ARPU
Miesięczne ARPU dla tel. komórkowej w danym kwartale (w zł)
Post-paid 75,1 72,9 69,4 67,6 64,5
Pre-paid 20,2 20,5 20,9 19,9 19,2
Zagregowane 44,8 44,9 43,8 42,7 41,2
ARPU z usług detalicznych (w zł) 33,6 35,1 35,4 34,4 33,0
ARPU z usług hurtowych (w zł) 11,2 9,8 8,4 8,3 8,2
ARPU z usług głosowych (w zł)
Post-paid 58,4 56,4 52,9 51,2 48,8
Pre-paid 14,5 14,1 14,4 13,3 12,8
Zagregowane 34,2 33,8 32,6 31,4 30,3
ARPU z usług innych niż głosowe (w zł)
Post-paid 16,6 16,5 16,5 16,4 15,8
Pre-paid 5,7 6,3 6,5 6,6 6,5
Zagregowane 10,6 11,1 11,2 11,3 11,0
Przychody z usług innych niż głosowe jako % całkowitych przychodów z sieci 23,5% 24,4% 25,3% 25,9% 26,0%
Ruch i wskaźnik odejść
AUPU (w min.)
Post-paid 206,5 215,2 215,3 220,1 219,2
Pre-paid 60,3 65,6 71,3 70,7 78,0
Zagregowane 125,8 135,3 139,2 141,9 146,6
Wskaźnik odejść klientów tel. komórkowej (w %)
Post-paid 2,8 2,6 3,1 3,3 3,1
Pre-paid 20,7 14,2 17,7 16,6 15,1
Subsydia
SAC (w zł)
Post-paid 512,8 524,9 488,6 489,9 485,2
Pre-paid* 12,1 12,1 7,8 10,6 9,8
Zagregowane* 136,3 131,9 118,2 138,4 133,5
SRC (w zł) 605,9 646,9 580,4 594,3 531,0
*Dane począwszy od 1 kw. 2009 zmieniono ze względu na korektę zawiązanej rezerwy netto (z SAC na kupony prowizyjne)
Pokrycie
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju) 52,9% 54,4% 54,9% 55,3% 55,4%
Rynek telefonii komórkowej
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych 115,2% 116,4% 116,7% 117,8% 118,0%
Ilościowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej 31,1% 31,0% 30,8% 30,5% 30,6%
Wartościowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej 32,1% 30,8% 31,0% 30,8% 31,2%

 

Struktura zatrudnienia w Grupie TP (w przeliczeniu na pełne etaty)
TP S.A. 23 152 22 534 22 136 21 089 20 466
PTK Centertel 3 559 3 645 3 638 3 672 3 652
Pozostałe 2 772 2 777 2 751 2 905 2 970
Grupa TP 29 483 28 955 28 525 27 667 27 089

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: