Orange wymyślił kolejny sposób na automatyczne podwyżki dla klientów

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange wymyślił kolejny sposób na automatyczne podwyżki dla klientów

Orange w swoim raporcie za 2022 r. opisał mechanizmy jakie stosuje, aby podwyższyć ceny jakie płacą jego klienci. Są to sposoby nie związane jeszcze z uruchomieniem nowych klauzul inflacyjnych, które pojawiły się w nowych umowach z abonentami.

Orange pisze w raporcie, że w 2022 r. kontynuował politykę wprowadzania podwyżek cen w formule więcej za więcej zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, co „nabrało jeszcze istotniejszej wagi w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji i związanej z tym presji na koszty.”

W każdym planie abonamentowym dla klientów indywidualnych wprowadzono podwyżkę o 5 zł, zwiększając pakiety danych do wykorzystania oraz dodając w cenie usługę Cybertarcza, czyli narzędzie chroniące klientów przed cyberatakami. Jednocześnie liczba planów taryfowych została zredukowana do 3, poprzez likwidację najniższego planu.

Dla klientów biznesowych (którzy korzystają z tzw. oferty standardowej) wprowadzono również podwyżkę o 5 zł w 3 z 4 planów taryfowych w zamian za większe pakiety danych.

Te powyższe zmiany dotyczą nowo podpisywanych umów.

Podwyżkową nowością w kontraktach dla obu grup klientów jest dodanie warunku automatycznego wzrostu opłaty abonamentowej po okresie kontraktu. Ma ona zachęcać klientów do podpisywania kolejnych kontraktów lojalnościowych oraz zapobiegać rosnącej różnicy pomiędzy cenami w bieżących ofertach a opłatami płaconymi przez klientów, którym skończyły się kontrakty i korzystają cały czas ze starych cenników. Opłata ta wynosi 10 zł dla klientów indywidualnych, a 5 zł dla biznesowych.

Na prezentacji globalnej strategii Grupa Orange pochwaliła się, że w Polsce w maju zeszłego roku wprowadziła do umów specjalne klauzule inflacyjne. To główne narzędzie do walki o wyższe ceny, ale na razie nie zostało użyte. Orange boi się reakcji klientów oraz ataku ze strony UOKiK.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: