Orange podał swoje wyniki za II kw. - światłowód ma 35 tys. nowych użytkowników

Newsy
Opinie: 0
Wyniki operacyjne Orange w II kw. 2019 r.

Orange podał swoje wyniki za II kw. 2019 r.

Przychody wyniosły w drugim kwartale 2 759 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 55 mln zł, tj. 2,0%.

Zysk netto w 2 kw. 2019 roku wyniósł 55 mln zł.

Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości, wynik netto za 2 kw. 2019 roku nie jest w pełni porównywalny z wynikiem za 2 kw. 2018 roku.

Nastąpił wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 22% rok-do-roku), wynikający ze wzrostu liczby klientów oraz dosprzedaży nowych usług.

Towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 5,8% rok-do-roku).

Utrzymała się solidna dynamika wzrostu przychodów z usług IT i integracyjnych, który wyniósł 13% rok-do-roku.

Przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 15% rok-do-roku, do czego przyczyniły się działania komercyjne wspierające sprzedaż telefonów oraz możliwość zakupu smartfonów na raty w trakcie trwania umowy.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 2 kw. o 31 tys., tj. 15% rok- do-roku. Na koniec czerwca, 60% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 54% rok wcześniej).

Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 48% (wobec 42% na koniec czerwca 2018 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 5,4 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług.

Średni przychód na ofertę konwergentną (ARPO) był prawie stabilny, zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2 kw. o 6 tys., tj. 3% rok-do-roku.

Udział klientów korzystających z usług szybkiego Internetu zwiększył się do 37% (wobec 31% rok wcześniej).

Baza klientów usług światłowodowych w ujęciu rocznym zwiększyła się o 52%, dzięki 35 tys. przyłączeń netto w 2 kw. (o 3 tys. mniej niż rok wcześniej).

Zasięg usługi przez 3 miesiące zwiększył się o 252 tys. gospodarstw domowych. W tym roku wzrost liczby gniazdek ma wynosić 800-900 tys. 40% nowych gospodarstw to domy wolnostojące.

Światłowód jest dostępny w 130 miastach (vs 117 na koniec 2018 r.) W 66 miastach zasięg usługi przekracza 50%.

Niższy niż w poprzednich okresach wzrost bazy klientów stacjonarnego Internetu wynikał "z ostrożnego podejścia komercyjnego do usług mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego".

Liczba klientów dostępu szerokopasmowego nie objętych konwergencją nadal spadała na skutek migracji do ofert konwergentnych, a także w wyniku rezygnacji z usług.

Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego zmniejszył się w ujęciu rocznym o 3%, głównie z powodu malejącego udziału klientów z usługą telewizyjną, którzy migrują do ofert konwergentnych.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2 kw. 2019 roku o 70 tys. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto wyniosła 58 tys.

Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych ofert głosowych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 6%, co oznacza poprawę wobec spadku o 8% rok-do-roku w 1 kw. 2019 roku oraz o 10% w całym 2018 roku.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto wyniosła 69 tys.

W 2019 roku w ramach projektu Orange Cities, Orange planuje przetestować technologię 5G w terenie w kilku dużych miastach skupiając się na testach usług możliwych do zaoferowania przy wykorzystaniu nowej sieci bazując na sprzęcie sieciowym i urządzeniach pochodzących od różnych dostawców.

Szacowana liczba kart SIM w Polsce (53,4 mln) wzrosła w stosunku do 30 czerwca 2018 r. o 2,5%, osiągając na koniec czerwca 2019 r. wskaźnik penetracji (wśród ludności) na poziomie 139%.

Według szacunków Orange Polska, na koniec czerwca 2019 r. udział czterech wiodących operatorów utrzymał się na poziomie 98% z szacowanym udziałem Orange Polska na poziomie 28,1%.

Wyniki operacyjne Orange w II kw. 2019 r.

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.)

2 kw. 2019

2 kw. 2018

Zmiana

indywidualni klienci ofert konwergentnych

1 307

1 137

+15,0%

dostępy mobilne (karty SIM)

14 964

14 484

+3,3%

post-paid

10 040

9 790

+2,6%

pre-paid

4 924

4 694

+4,9%

stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2 582

2 506

+3,0%

stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3 259

3 541

-8,0%

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: