Orange zdominował polski internet stacjonarny – ilościowo i przychodowo

Newsy
Opinie: 0
Orange zdominował polski internet stacjonarny – ilościowo i przychodowo

Według najnowszego raportu UKE, najpopularniejszym rodzajem dostępu do internetu w Polsce był dostęp stacjonarny, z którego na koniec 2023 r. korzystało 9,5 mln użytkowników (w tym 8,3 mln użytkowników indywidualnych i 1,2 mln biznesowych).

Minimalnie mniejszą popularnością cieszył się internet mobilny (8,9 mln użytkowników). Odnotowano niewielki wzrost użytkowników internetu mobilnego w stosunku do roku poprzedniego – wyniósł on 1,6%.

Mimo niewielkiej różnicy w liczbie użytkowników obu rodzajów dostępu, przychody z usług dostępu stacjonarnego stanowiły 72,5% ogółu przychodów z internetu.

Z usług stacjonarnego dostępu do internetu w 2023 r. korzystało 65,5% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 2,3 pp. wobec poprzedniego roku. Największą popularnością cieszyły się usługi o przepustowości minimum 100 Mb/s, z których korzystało prawie trzy czwarte użytkowników.

Najczęściej wybieraną przez konsumentów w 2023 r. była usługa zapewniająca przepustowość 300 Mb/s. Jej udział w koszyku świadczonych usług dostępu do internetu stacjonarnego był na poziomie 36%. Na drugim miejscu uplasowała się usługa o przepustowości 600 Mb/s, którą wybrało 15% konsumentów, następnie 1Gb/s (15%).

Na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się tendencja wzrostowa penetracji rynku usługami internetu stacjonarnego. Odsetek gospodarstw domowych, korzystających z usług internetu stacjonarnego na przestrzeni 5 lat, wzrósł z 54,8% w 2019 r. do 65,5% w 2023 r. Wzrost penetracji rynku wynika przede wszystkim z rozbudowy infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług stacjonarnego dostępu do internetu.

Najpopularniejszym medium, za pomocą którego świadczono usługi dostępu do internetu stacjonarnego, były łącza światłowodowe (FTTX). W 2023 r. zapewniały one dostęp do internetu dla 48,1% użytkowników ogółem korzystających z usług internetu stacjonarnego.

Istotne były też łącza telewizji kablowej (TVK), które stanowiły prawie 30% wszystkich łączy wykorzystywanych do świadczenia usług internetu stacjonarnego. Trzecią technologią, w oparciu o którą świadczone były usługi internetu stacjonarnego, to xDSL, z udziałem 11,7% w liczbie użytkowników korzystających z dostępu stacjonarnego.

Pod względem liczby użytkowników internetu stacjonarnego niezmiennie największą pulę klientów posiadał Orange (23,2%) pomimo spadku w 2023 r. o 0,6 pp. Na drugim miejscu uplasował się P4 z udziałem 17,1%. - wzrost liczby użytkowników z 0,9 % w 2022 r. do ponad 17% w 2023 r. w wyniku przejęcia UPC.

Przychody z usług dostępu stacjonarnego do internetu w 2023 r. wyniosły 5,9 mld zł i były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 8,4%.

Średni miesięczny przychód na jednego użytkownika (ARPU) zwiększył się o 4,7% i wyniósł 51,6 zł.

Największy udział w rynku dostępu stacjonarnego do internetu pod względem przychodów posiadał Orange (25,5%). Pomarańczowy operator utrzymał pozycję lidera trzeci rok z rzędu. Na drugim miejscu uplasował się P4 z udziałem 10,8%.

W 2023 r. największy udział w strukturze przychodów z usług stacjonarnego dostępu do internetu miało medium światłowodowe (48,9%). Udział ten wzrósł o 10 pp. względem 2022 r. Pozostałe technologie o udziale większym niż 1 % zanotowały spadek udziału w strukturze przychodu. Ponad 20% przychodów uzyskali przedsiębiorcy z usług świadczonych za pomocą łączy TVK. Wielkość udziału przychodów z xDSL zmniejszyła się o 2,6 pp. i wyniosła 14,7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: