Orange zdradził jak będzie działać prawdziwe 5G w paśmie C

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange zdradził jak będzie działać prawdziwe 5G w paśmie C

Orange podsumował testy 5G w Lublinie.

Testy trwały od 1 września przez 6 tygodni. W tym czasie przeanalizowano ponad 100 parametrów sieciowych na 9 stacjach bazowych, z czego 7 umiejscowionych było na wspólnym obszarze. Głównym celem testów było rozciągnięcie zasięgu sieci 5G przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Dzięki temu sieć 5G miała objąć zasięgiem możliwie dużą liczbę użytkowników.

Nowością w parametryzacji sieci 5G podczas lubelskich testów było optymalizowanie dupleksu przeznaczonego dla pasma C – TDD (Time Division Duplex). To funkcjonalność, która odpowiada za to w jaki sposób wykorzystuje się zakres częstotliwości do odbierania i nadawania sygnału radiowego. Dla innych częstotliwości wykorzystywanych przez Orange przeznaczony jest dupleks FDD (Frequency Division Duplex). W FDD dzieli się dostępny zakres częstotliwości na dwa równe pasma. Jedno wykorzystuje się do wysyłania sygnału radiowego ze stacji bazowej do urządzeń mobilnych, drugie – w przeciwnym kierunku – służy odbieraniu sygnałów wysyłanych np. z telefonów do stacji bazowej. Zazwyczaj to pasmo wykorzystywane jest w mniejszym stopniu.

W przypadku TDD jest inaczej. Korzystamy z pełnego zakresu częstotliwości dla ruchu w obie strony. Nie ma więc podziału częstotliwości na odbieranie i pobieranie. Dzielimy za to czas: sygnał jest kolejno nadawany i odbierany przez stację bazową w pełnym zakresie częstotliwości, ale w innym momencie czasowym. Można więc w pełni wykorzystać zasoby na downlink i uplink, uwzględniając to, że znacznie więcej danych pobieramy niż wysyłamy. Poprawia to efektywność wykorzystania zasobów radiowych i przepływność, a więc końcową prędkość transmisji danych.

Sieć 5G w Lublinie działała w architekturze NSA (non-stand alone). To jeden z dwóch głównych modeli wdrożenia i działania sieci 5G. NSA wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci core’owej 4G LTE. Możemy powiedzieć, że sieć 5G NSA jest zintegrowana i współdziała z siecią 4G. Pozwala to na szybkie wdrożenie 5G przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury 4G.

Testy posłużyły Orange do zweryfikowania możliwości optymalizacji sieci w rzeczywistych, miejskich warunkach. Wspomniane 100 parametrów sieciowych sprawdzano w różnych konfiguracjach tak, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Średnia prędkość transmisji danych dla pobierania wyniosła na początku testów 164 Mb/s.

W wyniku optymalizacji zanotowano wzrost o 90%, osiągając stabilne 313 Mb/s i to przy rosnącej licznie użytkowników i zwiększającym się ruchu data.

Maksymalna prędkość, którą uzyskano wyniosła ponad 1 Gb/s.

Dla wysyłania danych, średnia prędkość po parametryzacji wzrosła o 35%. Mniejszy wzrost, porównując do pobierania, wynika z ograniczonych możliwości parametryzacji sieci przy uplinku danych.

Maksymalna zmierzona prędkość wysyłania wyniosła ponad 140 Mb/s.

Sprawdzono także parametry CQI (Channel Quality Information) i CSSR (Call Setup Success Rate). CQI mówi o tym, jaka jest jakość sieci. Parametr ten mierzony jest przez urządzenia mobilne użytkowników. Im wyższy, tym lepiej. I tutaj również przetestowana parametryzacja pozwoliła na znaczącą poprawę CQI, a więc użytkownicy mieli lepsze warunki radiowe. Z kolei parametr CSSR, który informuje o skuteczności zestawiania połączeń wzrósł z początkowych 94-95% do 99%.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: