Orange zmienia umowy agencyjne

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 0

PTK Centertel wypowiedział części umów agencyjnych z TELL (umowy agencyjnej POS i umowy agencyjno-franchisingowej). Wypowiedzenia stanowią element przyjętego przez PTK, wcześniej zapowiadanego, trybu modyfikacji zasad współpracy z siecią agencyjną i dotyczą wszystkich agentów operatora.
Przed złożeniem wypowiedzeń Orange przedstawił TELL projekt nowej Umowy Agencyjnej POS, która ma zastąpić obydwie wypowiedziane umowy, a zarząd TELL przesłał do PTK uwagi do tego projektu. W ocenie TELL brak jest jakichkolwiek zagrożeń dla zapewnienia ciągłości współpracy.

Złożone przez PTK oświadczenia o wypowiedzeniu skutkują rozwiązaniem umów agencyjnych z dniem 30 kwietnia 2011 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: