Orange zwraca kasę

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange zwraca kasę

Orange poinformował, że 24 stycznia 2024 r. przestał pobierać opłatę za utrzymanie numeru w sieci.

Teraz w porozumieniu z prezesem UOKiK zwraca środki, które są równowartością pobranych opłat za utrzymanie numeru w sieci.

Opłata za utrzymanie numeru w sieci w wysokości 5 zł była naliczana za każde 31 dni braku aktywności abonenta w okresie od 4.04.2022 do 24.01.2024 r.

Zwrot zostanie przyznany klientom, którym w okresie 4.04.2022 do 24.01.2024 r. pobrano opłatę za utrzymanie numeru w sieci.

Przyznawany jest on na:
- numer, który został obciążony opłatą i nadal jest aktywny w ofercie na kartę,
- inny aktywny numer w ofercie na kartę tego samego klienta, jeżeli numer, z którego została pobrana opłata, jest zdezaktywowany.

Przyznane środki są ważne 60 dni od daty doładowania.

Zwrot środków będzie od 9.07.2024 r. Gdy konto zostanie zasilone to klient otrzymasz potwierdzenie SMS.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę sprawdzić kwotę zwrotu, który mi przyznaliście

  • Kwota zwrotu widoczna jest Mój Orange. Wystarczy zalogować się (www.orange.pl) i przejść do zakładki „Wykaz połączeń”

Mój numer, z którego pobrana była opłata jest teraz w ofercie na abonament/ przeniesiony do innej sieci/ zdezaktywowany i nie mam już numeru na kartę w Orange. Jak mogę odzyskać środki?

  • Obecny zwrot opłat dotyczy wyłącznie klientów, którzy nadal mają aktywne numery w ofercie Orange na kartę.
  • W porozumieniu z prezesem UOKiK pracujemy nad możliwością zwrotów dla klientów, którzy obecnie mają numery w ofercie na abonament/ przeniesione do innej sieci/ zdezaktywowane. Poinformujemy o tym w późniejszym terminie.

Mój numer został przerejestrowany na inną osobę. Czy mogę dostać zwrot?

  • Tak. Warunkiem zwrotu jest posiadanie innego aktywnego numeru na kartę, zarejestrowanego na dane tego samego klienta, od którego pobraliśmy opłatę.

Czy mogę wybrać numer, na który otrzymam zwrot za usługę? Czy mogę przekazać zwrot na inny swój numer?

  • Nie. Numer do zwrotu jest określany przez operatora, zgodnie z porozumieniem z prezesem UOKiK.

Nie korzystam z numeru, na który otrzymałem zwrot. Czy mogę środki przekazać na numer rachunku bankowego?

  • Przekazanie swoich środków na konto bankowe jest możliwe po rezygnacji z usług na kartę (zdezaktywowanie numeru).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: