Outbox teraz dla Netii

Newsy
Żródło: Outbox
Opinie: 0

Firma Outbox zawarła z Netią umowę na realizację systemu do obsługi kancelarii. W ramach kontraktu Outbox dostarczy system wspomagający listowną i faksową obsługę komunikacji z klientem. Kontrakt rozpoczyna współpracę spółki Outbox z drugim, co do wielkości, operatorem telekomunikacyjnym w Polsce.

Outbox zajmie się wdrożeniem nowoczesnego oprogramowania, które wspomagać będzie obsługę komunikacji z klientem operatora telekomunikacyjnego Netia. Rozwiązanie przyczyni się też do zmniejszenia kosztów obsługi systemu komunikacji
z klientem.

Przy współpracy z Outbox, Netia wdroży rozwiązanie, pozwalające na optymalizację wydatków w obszarze obsługi klienta, m.in. poprzez ujednolicenie związanych z tym procesów w skali całej organizacji, konieczne po połączeniu Tele2 Polska Sp. z o.o. z Netia SA.

Netia jest już czwartym polskim operatorem telekomunikacyjnym, dla którego Outbox świadczy usługi wdrożeniowe.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: