Pakiety Komórkowe w NOM

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 1
Opinie: 1

Od 19 stycznia 2007 roku klienci NOM mogą skorzystać z Pakietu Komórkowego Biznes, w ramach którego wszystkie połączenia na komórki, we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę kosztują 0,68 zł netto /1 minuta połączenia lub z Pakietu Komórkowego Dom, w ramach którego wszystkie połączenia na komórki w dni robocze, w godzinach 8-18 kosztują 0,68 zł netto/ 1 minuta połączenia.

Regulamin Promocji Pakietów Komórkowych

I. Ogólne warunki uczestnictwa w Promocji

1. Promocję Pakietów Komórkowych organizuje Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie (04-164), przy ulicy Perkuna 47, zwanej dalej NOM.

2. Promocja Pakietów Komórkowych dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów organizacyjnych, zwanych dalej „Abonentami”, którzy mają podpisaną i aktywowaną Umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM w planie taryfowym NOM Dla Domu, NOM Twoje Wieczory i Weekendy, NOM Dla Biznesu, NOM Dla Biznesu Premium.
W przypadku posiadania przez Abonenta innego planu taryfowego niż wymienione powyżej, Abonent zobowiązany jest dokonać zmiany planu na jeden z wyżej wymienionych.

II. Zasady Promocji Pakietów Komórkowych

1. Promocja Pakietów Komórkowych rozpoczyna się 19 stycznia 2007 roku i trwa do 31 lipca 2007 roku.

2. Warunkiem aktywacji każdego z Pakietów jest dokonanie przez Abonenta telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia i wyrażenia przez Abonenta woli przystąpienia do Promocji w okresie wskazanym w pkt.1.

3. Promocyjne Pakiety są aktywowane na czas nieokreślony, począwszy od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Abonent zgłosił wolę przystąpienia do Promocji.

4. W ramach Promocji Abonent korzystający z planu taryfowego NOM Dla Domu i NOM Twoje Wieczory i Weekendy otrzymuje Pakiet Komórkowy Dom, w ramach którego wszystkie połączenia do polskich sieci komórkowych w dni robocze, w godzinach 8-18 kosztują 0,68 zł netto za 1 minutę połączenia;

5. W ramach Promocji Abonent korzystający z planu taryfowego NOM Dla Biznesu i NOM Dla Biznesu Premium otrzymuje Pakiet Komórkowy Biznes, w ramach którego wszystkie połączenia do polskich sieci komórkowych, we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę kosztują 0,68 zł netto za 1 minutę połączenia;

6. Minuty w Promocji Pakietów Komórkowych są taryfikowane z dokładnością sekundową.

III. Postanowienia końcowe

1. NOM w Okresie Trwania Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Promocji.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: