Parlament Europejski zaakceptował nowe ceny roamingu w krajach UE

Newsy
Żródło: Komisja Europejska
Opinie: 0
Opinie: 0

Wiadomość tekstowa wysłana z zagranicy na obszarze UE będzie od 1 lipca kosztować nie więcej niż 0,11 EUR zamiast – jak obecnie – 0,28 EUR. Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął nowe unijne przepisy dotyczące SMS-ów i transmisji danych w roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2008 r.

Parlament przegłosował również dalsze obniżki cen połączeń telefonii komórkowej w roamingu w innym państwie członkowskim UE. Obecny pułap cen za połączenie telefonii komórkowej wykonane zagranicą będzie stopniowo spadać z 0,46 EUR do 0,35 EUR za minutę do lipca 2011 r., a ceny za otrzymanie połączenia w roamingu międzynarodowym obniżą się z obecnego poziomu 0,22 EUR do 0,11 EUR. Operatorzy telefonii komórkowej będą również zobowiązani do naliczania sekundowego opłat roamingowych najpóźniej od 31 sekundy rozmowy, co ukróci obecną praktykę, z powodu której konsumenci ponoszą opłaty zawyżone nawet o 24%. Ponieważ Rada UE w składzie ministrów właściwych do spraw telekomunikacji wyraziła już poparcie dla tych nowych przepisów regulujących opłaty roamingowe, dzisiejsze głosowanie otwiera drogę do wejścia w życie nowych przepisów w samą porę przed rozpoczęciem letnich wakacji. Oczekuje się, że konsumenci w Europie zaoszczędzą do 60% opłat za korzystanie z telefonu komórkowego w innym państwie UE.

Nowe unijne zasady roamingowe zatwierdzone dzisiaj przez Parlament pozwolą:

  • ustalić górny pułap opłat naliczanych abonentom za wysyłanie wiadomości tekstowych z zagranicy na poziomie 0,11 EUR (bez VAT-u), w porównaniu z obecną średnią 0,28 EUR (przy czym na przykład w Holandii i Portugalii cena takiej wiadomości przekracza 0,35 EUR);

  • znacząco obniżyć opłaty za transmisję danych (koszty przeglądania internetu lub pobierania filmów za pomocą telefonu komórkowego poczas przebywania zagranicą), poprzez wprowadzenie pułapu opłaty hurtowej na poziomie 1 EUR za megabajt pobieranych danych, w porównaniu z obecną średnią ceną hurtową na poziomie 1,68 EUR za megabajt, a niekiedy dużo wyższą (nawet 6,82 EUR w Irlandii, 5,30 EUR w Grecji czy 5,10 EUR w Estonii). Maksymalna opłata hurtowa spadnie do 0,80 EUR w 2010 r., a następnie do 0,50 EUR w 2011 r.;

  • chronić konsumentów przed „szokującymi fakturami”, umożliwiając im ustawienie mechanizmu odcinającego w momencie, gdy faktura osiągnie kwotę 50 EUR, chyba że konsument wybierze wyższą kwotę maksymalną. Operatorzy będą zobowiązani do wprowadzenia tych środków zapewniających przejrzystość do 2010 r. Niedawno konsument z Niemiec, który przebywając we Francji, pobrał za pomocą telefonu komórkowego program telewizyjny, otrzymał fakturę na kwotę 46 000 EUR;

  • jeszcze bardziej obniżyć pułapy opłat za połączenia telefonii komórkowej w roamingu. Obecne pułapy na poziomie 0,46 EUR za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,22 EUR za połączenia otrzymywane zagranicą, zostaną obniżone odpowiednio do 0,43 EUR i 0,19 EUR od 1 lipca 2009 r., a następnie odpowiednio do 0,39 EUR i 0,15 EUR od 1 lipca 2010 r., po czym do 0,35 EUR i 0,11 EUR od 1 lipca 2011 r. (są to ceny za minutę, bez VAT-u);

  • wprowadzić zasadę naliczania sekundowego opłat po pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego zagranicą i od pierwszej sekundy połączenia otrzymywanego zagranicą. Obecnie konsumenci płacą około 20% więcej niż wynika z rzeczywistego czasu połączenia wykonywanego lub otrzymywanego zagranicą.

Po dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie nowe rozporządzenie UE w sprawie roamingu będzie bezpośrednio obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich od 1 lipca 2009 r.

Od objęcia urzędu przez obecną Komisję Europejską wykorzystanie telefonii komórkowej w UE, mierzone liczbą abonamentów, wzrosło z 84,6% do 119% ludności. Rynek telekomunikacyjny UE liczy 500 milionów potencjalnych użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej, szerokopasmowego internetu i usług ruchomej transmisji danych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: