PBT Hawe ma umowę ramową z Huawei Polska

Newsy
Żródło: HAWE S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Spółka HAWE poinformowała, że PBT Hawe podpisało umowę z Huawei Polska dotyczącą dostawy i instalacji urządzeń transmisyjnych o dużej przepływowości w technologii DWDM. Jak podano w komunikacie, PBT Hawe zakłada, że wartość umowy w zakresie podstawowego wyposażenia bazowej sieci optycznej na wschodniej części sieci (II etap) wyniesie około 1,5 mln USD. Kwotę tę powiększać będą nakłady na wyposażenie systemu w przyłącza operatorskie – łączne nakłady mogą przekroczyć 5 mln USD. Zawarta umowa jest kluczowa, dla uruchomienia usługi transmisji danych w kończonym II etapie budowy szkieletowej sieci światłowodowej.

Jak podała spółka HAWE S.A. w komunikacie giełdowym, „zawarta umowa ma charakter ramowy i dotyczy dostawy a następnie instalacji urządzeń transmisyjnych o dużej przepływności w technologii DWDM”.

Kluczowa umowa

System przeznaczony będzie do wyposażenia aktualnie oddawanych do eksploatacji odcinków sieci światłowodowej, wykonanych w ramach realizacji II etapu budowy ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej.II etap oznaczono kolorem zielonym

- „Większość z nakładów raportowanych w komunikacie giełdowym spółka poniesie do 2012 roku, co związane jest z oddawanych kolejnych etapów rozbudowy systemu transmisyjnego wynikających przede wszystkim z oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na transfer danych przez naszych klientów” – mówi Jarosław Janiszewski, prezes HAWE S.A..

Zawarta umowa jest kontynuacją i rozwinięciem współpracy między oboma spółkami w wyniku której w 2007 roku zainstalowano system DWDM na zachodniej części sieci HAWE (I etap). „Jednocześnie uregulowany zostanie szereg aspektów eksploatacji wcześniej zakupionego sprzętu, w tym m.in. zasady rozbudowy sieci o nowe usługi i węzły, rozszerzenie gwarancji, zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego” – czytamy w komunikacie.

Urządzenia przeznaczone do budowy szkieletowej sieci transmisyjnej DWDM, jakich dotyczy umowa pozwalają w maksymalnej konfiguracji na transmisję danych z przepływnością 400 Gb/s na pojedynczej parze włókien światłowodowych pomiędzy węzłami sieci. System umożliwia przesyłanie jednocześnie do 40 fal optycznych o przepływności 10 Gb/s każda. Możliwe jest także oferowanie mniejszych przepływności - 1 lub 2,5 Gb/s.

Aktualnie realizowany jest drugi etap inwestycji, który obejmuje budowę linii światłowodowej na całej tzw. „ścianie wschodniej” Polski, w relacji Gdańsk – Olsztyn – Suwałki – Białystok – Biała Podlaska – Lublin – Zamość – Tarnów – Kraków.

Zakończenie całości projektu (budowa dwóch pierścieni światłowodowych) przewidziane jest w 2011 roku. PBT HAWE Sp. z o.o. już teraz dysponuje odcinkiem 1.300 km działającego światłowodu. W najbliższym czasie ma zostać dokończony kolejny etap (około 1.450 km), finansowany w znacznej części ze środków pozyskanych z emisji akcji przeprowadzonej przez HAWE S.A. w marcu tego roku. Docelowo zaś Grupa Kapitałowa HAWE będzie posiadać własną infrastrukturę o długości blisko 4.000 km. Będzie ona przechodzić przez największe polskie aglomeracje i dochodzić do przejść granicznych na granicach Państwa. Umożliwi to realizację transferu ruchu teleinformatycznego wschód – zachód i północ – południe.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: