Pełne dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w I kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Pełne dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w I kw. 2010 r.:

Usługi głosowe telefonii stacjonarnej 2009 2010
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
Baza klientów
Łącza główne (w tys.)
 
POTS 6 691 6 481 6 274 6 068 5 895
ISDN 2B+D 754 734 712 701 682
ISDN 30B+D 276 271 269 264 264
WLR PTK 3,3 16,7 30 44 50
WLL PTK         2
Razem łącza główne -rynek detaliczny 7 724 7 503 7 285 7 076 6 893
WLR 1 023 1 102 1 167 1 211 1 246
Razem łącza główne 8 747 8 605 8 452 8 288 8 140
ARPU miesięcznie          
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł) 55,2 52,5 52,6 52,0 50,9
Rynek telefonii stacjonarnej          
Penetracja (w % gospodarstw domowych) 59,4% 58,8% 57,9% 57,3% 56,6%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce (w mln) 10,6 10,5 10,3 10,3 10,3
Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %)
Ruch
Połączenia międzystrefowe* 74,1% 72,8% 72,9% 72,7% 73,5%
Połączenia do sieci komórkowych* 78,3% 77,3% 77,1% 77,2% 78,2%
Połączenia międzynarodowe* 67,1% 65,5% 65,5% 64,7% 64,6%
Połączenia lokalne* 78,5% 77,8% 77,4% 76,5% 76,1%
Ruch razem* 77,4% 76,4% 76,1% 75,6% 75,1%
Dostęp lokalny – rynek detaliczny** 73,2% 71,4% 70,0% 68,4% 67,2%
Dostęp lokalny razem 82,9% 81,9% 82,2% 80,6% 79,7%
Wartościowy udział w rynku 73,1% 71,8% 71,5% 70,9% 70,5%

* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR)

Usługi głosowe telefonii stacjonarnej 2009 2010
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
Baza klientów
Dostępy szerokopasmowe (w tys.)
         
ADSL 2 115 2 116 2 102 2 071 2 039
CDMA 16 34 53 72 88
SDI 1 1 1 1 1
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) 388 412 431 456 490
LLU 3,8 7,9 23,7 51,6 62,1
Razem 2 524 2 571 2 611 2 652 2 680
Dostępy szerokopasmowe - rynek detaliczny (w tys.)          
w tym stacjonarne TP 2 116 2 118 2 103 2 072 2 040
w tym stacjonarne Orange* 127 151 176 201 222
Rynek detaliczny - łącznie 2 243 2 268 2 278 2 273 2 262
ARPU miesięcznie          
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) 58,7 58,8 58,0 57,7 57,7
Dodatkowe usługi internetowe          
Liczba klientów usług TV (w tys.) 198 239 283 372 417
w tym telewizja internetowa (IPTV) 86 95 107 109 111
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) 112 144 176 263 306
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) 162 156 150 140 123
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 582 614 645 702 727
Rynek dostępu szerokopasmowego          
Penetracja (w % gospodarstw domowych) 39,7% 40,2% 40,7% 41,5% 42,3%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) 5 717 5 821 5 922 6 079 6 216
            
Udział Grupy TP w aktywacjach brutto 36,8% 35,4% 34,2% 30,5% 29,7%
Udział Grupy TP w aktywacjach netto 32,1% 25,0% 9,8% -3,4% -8,0%
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - ilościowy (w %) 39,2% 39,0% 38,5% 37,4% 36,4%
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - wartościowy (w %) 49,5% 49,5% 48,8% 47,5% 46,1%

* W tym BSA i CDMA

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: