Pełne dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w II kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Pełne dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w II kw. 2010 r.:

Usługi głosowe telefonii stacjonarnej 2009 2010
Baza klientów 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw.
Łącza główne (w tys.)
POTS 6 691 6 481 6 274 6 068 5 895 5 742
ISDN 2B+D 754 734 712 701 682 665
ISDN 30B+D 276 271 269 264 264 265
WLR Orange 3,3  16,7 30 44 50 67
WLL Orange 2 12
Razem łącza główne – rynek detaliczny 7 724 7 503 7 285 7 076 6 893 6 750
WLR 1 023 1 102 1 167 1 211 1 246 1 279
Razem łącza główne 8 747 8 605 8 452 8 288 8 140 8 029
ARPU miesięcznie
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł) 55,2 52,5 52,6 52,0 50,9 49,9
Rynek telefonii stacjonarnej
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych) 59,4%  58,8% 57,9% 57,3% 56,7% 56,2%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 10,6 10,5 10,3 10,3 10,3 10,2
Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %)
Ruch
Połączenia międzystrefowe* 74,1% 72,8% 72,9% 72,7% 72,5% 71,1%
Połączenia do sieci komórkowych* 78,3% 77,3% 77,1% 77,2% 77,5% 77,2%
Połączenia międzynarodowe* 67,1% 65,5% 65,5% 64,7% 64,4% 64,2%
Połączenia lokalne* 78,5% 77,8% 77,4% 76,5% 76,1% 75,5%
Ruch razem* 77,4%  76,4% 76,1% 75,6% 75,3% 74,6%
Dostęp lokalny – rynek detaliczny (Grupa TP)** 73,2% 71,4% 70,0% 68,4% 67,2% 66,2%
Dostęp lokalny razem 82,9% 81,9% 82,2% 80,6% 79,6% 79,1%
Wartościowy udział w rynku 73,1% 71,8% 71,5% 70,9% 70,5% 70,1%

* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR

Stacjonarny dostęp szerokopasmowy 2009 2010
Baza klientów 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw.
Dostępy szerokopasmowe (w tys.)
ADSL 2 115 2 116 2 102 2 071 2 039 2 021
CDMA 16 34 53 72 88 101
SDI 1 1 1 1 1 1
Dostęp hurtowy (BSA) 388 412 431 456 490 508
LLU 3,8 7,9 23,7 51,6 62,1 75,8
Razem 2 524 2 571 2 611 2 652 2 680 2 707
Dostępy szerokopasmowe - rynek detaliczny (w tys.)
w tym stacjonarne TP 2 116 2 118 2 103 2 072 2 040 2 022
w tym stacjonarne Orange* 127 151 176 201 222 239
Rynek detaliczny - łącznie 2 243 2 268 2 278 2 273 2 262 2 261
ARPU miesięcznie
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu - Grupa TP (w zł) 58,7 58,8 58,0 57,7 57,7 56,6
Dodatkowe usługi internetowe
Liczba klientów usług TV (w tys.) 198 239 283 372 417 453
w tym telewizja internetowa (IPTV) 86 95 107 109 111 113
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) 112 144 176 263 306 340
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) 162 156 150 140 123 143
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 582 614 645 702 727 741
Rynek dostępu szerokopasmowego            
Penetracja (w % gospodarstw domowych) 39,7% 40,2% 40,7% 41,5% 42,1% 42,5%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) 5 717 5 821 5 922 6 079 6 190 6 281
             
Udział Grupy TP w aktywacjach brutto 36,8% 35,4% 34,2% 30,5% 33,5% 30,3%
Udział Grupy TP w aktywacjach netto 32,1% 25,0% 9,8% -3,4% -9,9% -0,6%
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - ilościowy (w %) 39,2% 39,0% 38,5% 37,4% 36,5% 36,0%
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - wartościowy (w %) 49,5% 49,5% 48,8% 47,5% 46,6% 45,3%

* W tym BSA i CDMA

Struktura zatrudnienia w Grupie TP
(w przeliczeniu na pełne etaty)
2009 2010
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw.
TP SA 23 152 22 534 22 136 21 089 20 466 19 594
PTK Centertel 3 559 3 645 3 638 3 672 3 652 3 659
Pozostałe 2 772 2 777 2 751 2 905 2 970 3 032
Grupa TP 29 483 28 956 28 525 27 666 27 089 26 285

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: