Penetracja internetu szerokopasmowego w Polsce - 14,5%

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 3

UKE przygotowało analizę prezentującą najnowsze dane dotyczące rynku szerokopasmowego, udziałów operatorów na tym rynku oraz technologii dostępu do sieci Internet w Polsce.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy postrzegany jest jako kluczowy czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki każdego kraju. Znalazło to odzwierciedlenie w najważniejszych strategicznych dokumentach i inicjatywach Unii Europejskiej, takich jak: Strategia Lizbońska, eEurope 2005, i2010. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma kluczowe znaczenie dla likwidacji różnic w poziomie rozwoju społeczno gospodarczego pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, a także pomiędzy poszczególnymi regionami tych krajów.

Również w Polsce, rozwój infrastruktury i usług szerokopasmowego Internetu znajduje się w centrum zainteresowania rządu – jako niezbędny element budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, a także jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy oraz zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców. Głównym celem instytucji państwowych, w tym Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zatem wspieranie wszelkich inicjatyw mogących przyczynić się do zwiększenia stopnia nasycenia rynku dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce. W zakresie rozwoju infrastruktury służącej do dostarczania szerokopasmowego Internetu, Polska, a szczególnie województwa Polski Wschodniej, zajmują jedne z ostatnich miejsc w Europie.

Dodatkowo, porównując potencjał rynku usług szerokopasmowego Internetu należy pamiętać, że w krajach zachodnich termin szerokiego pasma stosowany jest już niemal wyłącznie w przypadku przepustowości od 1 Mbit/s, mimo iż Komisja Europejska nie zmieniła jeszcze definicji i nadal za usługę szerokopasmowego Internetu uważa się łącze o przepustowości od 144 kbit/s wzwyż.

Pomimo niskiego miejsca w rankingu, rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się segmentów telekomunikacji, a rok 2008 i początek 2009 to dalszy jego rozwój. W ciągu analizowanego półrocza tj. od czerwca 2008 r. do stycznia 2009 r.:

 • liczba wszystkich łączy szerokopasmowych zwiększyła się o ponad 656 tysięcy,

 • liczba łączy, na których operatorzy alternatywni świadczą usługi BSA wzrosła o ponad 173 tysiące,

 • dostęp do Internetu w sieciach stacjonarnych osiągnął poziom 11,7%,

 • operatorzy telefonii ruchomej odnotowali wzrost liczby modemów o ponad 330 tysięcy, dynamika zmian liczby modemów wyniosła ponad 45%,

 • wskaźnik penetracji dla usług dostępu do sieci Internet poprzez modemy operatorów sieci ruchomych osiągnął 2,8 %,

 • Telekomunikacja Polska S.A. odnotowała spadek udziałów w rynku dostępu do Internetu szerokopasmowego o ponad 5 punktów procentowych,

 • operatorzy telefonii ruchomej zyskali 1,5 punktu procentowego.

Zestawienie obejmuje wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących dostęp do Internetu szerokopasmowego w poszczególnych technologiach. Przedstawione informacje zostały podzielone na 3 bloki tematyczne:

 • ogólna charakterystyka rynku szerokopasmowego w Polsce (dostęp w sieciach stacjonarnych i ruchomych);

 • stacjonarny (przewodowy) dostęp do Internetu szerokopasmowego (świadczony zarówno przez operatorów sieci stacjonarnych jak i ruchomych na bazie oferty BSA);

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu szerokopasmowego świadczony przez operatorów sieci ruchomych.

Oprócz utrzymującego się trendu wzrostu nasycenia rynku usługami szerokopasmowymi charakterystyczny dla rynku dostępu szerokopasmowego jest również inny trend. Podmioty świadczące usługi dostępu do sieci Internet powoli zmieniają swój charakter – zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE. Do niedawna były to przede wszystkim tradycyjni operatorzy stacjonarni, natomiast obecnie coraz większy udział w tym rynku stanowią lokalni ISP, telewizje kablowe oraz operatorzy telefonii ruchomej. Wszystkie te podmioty oferują coraz więcej usług, w tym usług wiązanych – oferując na przykład dodatkowo usługi głosowe (w tym VoIP) lub telewizję. Nadal jednak poziom usług szerokopasmowych w Polsce na tle innych krajów UE pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

Niemniej jednak, dzięki wzrostowi zainteresowania konsumentów nowymi usługami oraz dzięki wiązaniu usług przez ich dostawców w pakiety obniżające koszt ich użytkowania stopień nasycenia rynku usługami szerokopasmowymi w Polsce ciągle wzrasta. Poniżej zostały zestawione podstawowe wskaźniki penetracji dla usług dostępu do Internetu.

Zestawienie wskaźników penetracji dla usług dostępu do Internetu szerokopasmowego

  Czerwiec 2008 Styczeń 2009
Liczba ludności 38 115 000 38 115 000
Liczba gospodarstw domowych 13 337 040 13 337 040
Liczba wszystkich łączy szerokopasmowych 4 878 148 5 534 549
Penetracja ogółem 12,8% 14,5%
Penetracja ogółem w gospodarstwach domowych 36,6% 41,5%
Liczba stacjonarnych łączy szerokopasmowych 4 065 118 4 440 774
Penetracja ogółem - dostęp stacjonarny 10,7% 11,7%
Penetracja ogółem w gospodarstwach domowych 30,5% 33,3%
Internet mobilny (liczba modemów) 733 243 1 064 158
Penetracja ogółem - dostęp mobilny 1,9% 2,8%
Penetracja liczby modemów w gospodarstwach domowych 5,5% 8,0%

Według 14 Raportu Implementacyjnego Komisji Europejskiej poziom nasycenia usługami szerokopasmowymi w Polsce zwiększył się do 13,2%. Różnice w wielkości penetracji między danymi UKE w powyższym zestawieniu a wynikami przedstawionymi przez KE wynikają z przyjętych metodologii w obu raportach. Podstawową różnicą przyjętą przez KE jest wyliczanie penetracji dostępu szerokopasmowego oddzielnie dla operatorów telefonii ruchomej.

Na rynku dostępu do Internetu w Polsce pojawiają się nowe kierunki rozwoju. Pierwszy z nich to wejście przebojem operatorów telefonii ruchomych i ich znaczący, bo ponad 20% udział w liczbie abonentów korzystających z dostępu szerokopasmowego na początku 2009 roku. Oznacza to zatem, że co piąty użytkownik Internetu szerokopasmowego w Polsce korzysta z technologii bezprzewodowej by łączyć się z siecią Internet. Można zatem spodziewać się, że dzięki znacznie wyższej dynamice zmian liczby modemów w porównaniu z dynamiką wzrostu łączy stacjonarnych udział procentowy operatorów telefonii ruchomych w przyszłości będzie się zwiększał.

Drugi czynnik rozwoju tego rynku to zwiększająca się konkurencja na rynku usług dostępu do Internetu szerokopasmowego rozumiana jako zwiększanie się udziałów operatorów alternatywnych w rynku. W omawianym okresie udziały operatora zasiedziałego w całości rynku świadczenia usług dostępu do Internetu zmalały z 42% w czerwcu 2008 do około 37 % w styczniu 2009. Patrząc jednak tylko na dostęp poprzez stałe łącza operator zasiedziały nadal jest bardzo silnym i posiadającym przewagę operatorem w stosunku do pozostałych graczy, chociaż w przeciągu półrocznego okresu Telekomunikacja Polska S.A. straciła pięć punktów procentowych i posiada już tylko 45% udziałów na tym rynku.

Ważnym dla rozwoju konkurencyjności detalicznego rynku usług szerokopasmowych jest również rynek hurtowych usług dostępu szerokopasmowego świadczonego w oparciu o umowy BSA.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  paw pisze: 2009-04-16 15:34
  Ciekawe, 14.5% penetracji internetu szerokopasmowego na cala Polske, ale ni jak to sie ma procentowo do naszego miasta Tarnow (to bedzie prawie 70% mieszkancow). Tutaj prawie kazdy ma szerokopasmowy internet, czy to z ZETO, IS, MultiMedia, StarNet, lub TP S.A. Wszyscy Ci dostawcy operuja w miescie na magistralach swiatlowodowych obejmujacych po kilka osiedli spietych w sieci po 1Gbps, majacych miedzy soba bramki. U mnie w bloku mam do wyboru az 4 dostawcow: ZETO, MultiMedia, StarNet, TP S.A.
  0
 • Users Avatars Mini
  tkubon pisze: 2009-04-16 16:42
  Ciekawe, jak oni robili te "procenty". Czy brali pod uwagę tylko DSLe, czy też innych operatorów lokalnych CATV, osiedlówki, radiówki itp. Bo jeśli tylko neostrady i BSA to wynik nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
  0
 • Users Avatars Mini
  marekm pisze: 2009-04-17 12:40
  jak można liczbę łączy szeroko pasmowych odnosić do liczby ludności? powinniście podawać penetrację w odniesieniu do liczby gospodarstw domowych, czyli 40% tak jak w tabeli powyżej. swoją drogą ciekawa informacja, bo z tego co pamiętam dane deklaratywne sięgają 60%. ;)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: