Piąta edycja promocji "Abonament na plus" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 11

Piąta edycja promocji "Abonament na plus" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "ABONAMENT NA PLUS V" obejmuje podmioty, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: 
Plus 20, Plus 40,
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: 
Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Lp. Model telefonu Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy:
Plus 20 Plus 40 Plus 60 Plus 100 Plus 200 Plus 400
1 Motorola C333 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Nokia 3310 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Siemens A50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 Nokia 5210 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Sony J7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Motorola V50L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 Nokia 3410 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Samsung N620 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Nokia 5510 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 Siemens C55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Sagem myX-5m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
12 Philips Fisio 822 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13 Siemens SL45i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14 Motorola V66i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15 Samsung N500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
16 Samsung C100 49,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
17 Nokia 3510i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
18 Panasonic GD67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
19 Nokia 6510 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 Siemens ME45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 Motorola C350 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22 Sony Ericsson T310+aparat  49,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23 Nokia 3100 99,00 79,00 49,00 1,00 1,00 1,00
24 Samsung A400 99,00 99,00 49,00 1,00 1,00 1,00
25 Motorola T720i 99,00 99,00 49,00 1,00 1,00 1,00
26 Motorola T720i+aparat 199,00 149,00 129,00 99,00 99,00 99,00
27 Sony Ericsson T68i 199,00 199,00 199,00 99,00 99,00 99,00
28 Siemens M55 199,00  99,00  79,00  1,00  1,00  1,00
29 Siemens M55+aparat 249,00  149,00  99,00  49,00  29,00  29,00
30 Nokia 8310 299,00  299,00  299,00  199,00  199,00  199,00
31 Nokia 6610 399,00  299,00  149,00  99,00  49,00  49,00
32 Nokia 6100 329,00  249,00  149,00  99,00  49,00  49,00
33 Nokia 6310i  399,00 299,00 199,00 99,00 49,00 49,00
34 Nokia 5100 599,00  599,00  599,00  399,00  399,00  399,00
35 Siemens S55+aparat 699,00  699,00  699,00  499,00  499,00  499,00
36 Siemens SL55 899,00  899,00  899,00  699,00   699,00  699,00
37 Samsung T100 899,00  899,00  899,00  699,00  699,00  699,00
38 Nokia 3650 899,00  899,00  899,00  699,00  699,00  699,00
39 Nokia 7210 699,00  699,00  199,00  199,00  99,00  99,00
40 Nokia 7650 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00
41 Panasonic GD87 999,00  999,00  999,00  799,00  799,00  799,00
42 Nokia 7250 1 099,00  1 099,00  1 099,00  899,00  899,00  899,00
43 Nokia 6800 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00 
44 Nokia 7250i 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00 
45 Samsung V200 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00
46 Samsung S100 1 099,00  1 099,00  1 099,00  899,00  899,00  899,00
47 Nokia 8910i 1 999,00  1 999,00  1 999,00  1 799,00  1 799,00  1 799,00
48 Nokia 9210i 1 999,00  1 999,00  1 999,00  1 799,00  1 799,00  1 799,00

6. Promocja "ABONAMENT NA PLUS V" trwa od 10.09.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 15.10.2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "ABONAMENT NA PLUS V": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "ABONAMENT NA PLUS V".

10. W Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ( zwany dalej Rabatem ).

11. Rabat, o którym mowa w pkt.10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie Klientowi przez:

a) 3 miesiące od dnia aktywacji karty SIM w taryfie Plus 20,
b) 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 40 i Plus 60,
c) 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 100, Plus 200, Plus 400

12. Wysokość Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa  Sumaryczna wysokość Rabatu od daty aktywacji karty SIM (wartość w zł) Miesięczna wysokość Rabatu (wartość w zł)  Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie udzielania Rabatu od daty aktywacji karty SIM (wartość w zł)
Plus 20 30,00 (36,60 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  15,00 (18,30 brutto)
Plus 40 60,00 (73,20 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  25,00 (30,50 brutto)
Plus 60 60,00 (73,20 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  35,00 (42,70 brutto)
Plus 100 120,00 (146,40 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  55,00 (67,10 brutto)
Plus 200 120,00 (146,40 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  95,00 (115,90 brutto)
Plus 400 120,00 (146,40 brutto)  10,00 (12,20 brutto)  175,00 (213,50 brutto)

13. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

14. Jakakolwiek zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: "Oferta Taniej Poza Szczytem" i "Usługi naliczania opłat" w okresie czasu: 3 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfie Plus 20, 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 40 i Plus 60 lub 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 100, Plus 200, Plus 400 w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 - 12.

15. W okresie rozliczeniowym, w którym upłyną:

a) 3 miesiące od dnia aktywacji karty SIM w taryfie Plus 20,
b) 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 40 i Plus 60,
c) 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w taryfach Plus 100, Plus 200, Plus 400,

opłaty abonamentowe w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym naliczane są oddzielnie, proporcjonalnie do liczby dni danego okresu.

16. Klient nabywający Zestaw w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V", może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę "Strefa Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi "Strefa Plus" zawiera Regulamin aktualnie obowiązującej promocji usługi "Strefa Plus".

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS'ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

18. W Promocji "ABONAMENT NA PLUS V", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "ABONAMENT NA PLUS V", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto). 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20 , działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 Regulaminu Promocji "ABONAMENT NA PLUS V".

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 850,00 PLN. 

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową. 

28. Promocja "ABONAMENT NA PLUS V" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 16 niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "ABONAMENT NA PLUS V" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:

Lp. Model telefonu Cena netto w zł  Cena brutto w zł
1 Motorola C333 799,00  974,78
2 Nokia 3310 699,00  852,78
3 Siemens A50 699,00  852,78
4 Nokia 5210 949,00  1157,78
5 Sony J7 699,00  852,78
6 Motorola V50L 1199,00  1462,78
7 Nokia 3410 899,00  1096,78
8 Samsung N620 999,00  1218,78
9 Nokia 5510 899,00  1096,78
10 Siemens C55 999,00  1218,78
11 Sagem myX-5m 699,00  852,78
12 Philips Fisio 822 699,00  852,78
13 Siemens SL45i 999,00  1218,78
14 Motorola V66i 1199,00  1462,78
15 Samsung N500 949,00  1157,78
16 Samsung C100 899,00  1096,78
17 Nokia 3510i 999,00  1218,78
18 Panasonic GD67 999,00  1218,78
19 Nokia 6510 1499,00  1828,78
20 Siemens ME45 1199,00  1462,78
21 Motorola C350 899,00  1096,78
22 Sony Ericsson T310+aparat 899,00  1096,78
23 Nokia 3100 1099,00  1340,78
24 Samsung A400 1399,00  1706,78
25 Motorola T720i 1099,00  1340,78
26 Motorola T720i+aparat 1199,00  1462,78
27 Sony Ericsson T68i 1899,00  2316,78
28 Siemens M55 999,00  1218,78
29 Siemens M55+aparat 1199,00  1462,78
30 Nokia 8310 1949,00  2377,78
31 Nokia 6610 1849,00  2255,78
32 Nokia 6100 1999,00  2438,78
33 Nokia 6310i 1549,00  1889,78
34 Nokia 5100 1699,00  2072,78
35 Siemens S55+aparat 1649,00  2011,78
36 Siemens SL55 1849,00  2255,78
37 Samsung T100 1849,00  2255,78
38 Nokia 3650 2049,00  2499,78
39 Nokia 7210 1899,00  2316,78
40 Panasonic GD87 2299,00  2804,78
41 Samsung S100 1899,00  2316,78
42 Nokia 7650 2699,00  3292,78
43 Nokia 7250 2099,00  2560,78
44 Nokia 6800 2099,00  2560,78
45 Nokia 7250i 2199,00  2682,78
46 Samsung V200 2099,00  2560,78
47 Nokia 8910i 3499,00  4268,78
48 Nokia 9210i 3299,00  4024,78

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

36. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33 - 35, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22.

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-09-09 14:15
  yhh tym razem ceny telefonów o wiele wyższe...
  0
 • Users Avatars Mini
  Mike_One pisze: 2003-09-09 14:40
  Duuuuuużo wyższe..
  0
 • Users Avatars Mini
  CrazyIwan pisze: 2003-09-09 15:13
  Niech ktoś coś zrobi z tym Plusem bo wykończą konkurencję ...... głupotą :-)))))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-09-09 17:30
  Nic specjalnego-bo T100 za 699 to ....delikatnie mowiac NIEPOROZUMIENIE!
  0
 • Users Avatars Mini
  xslimakx pisze: 2003-09-09 17:36
  eh jak plus bedzie dalej robil takie promocje to chyba bede musial porzegnac sie z moim ulubionym opkiem i przejsc do konkurencji. podoba mi sie to ze jak teraz bym przeszedl to mam 50% abo przez rok :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-09-09 17:42
  BOSSNOKIA***: ten T100 to powinni puścić za 1 zł, bo poza fajnym kształtem i dobrym wyświetlaczem TFT ten telefon nie ma w sobie nic, co uzasadniałoby jego wysoką cenę. Przecież on nawet GPRS-u nie ma. Praktycznie rzecz biorąc, to już c100 jest lepszy - wiecej kolorów, mms'y (na razie wprawdzie tylko w egzemlarzach sprzedawanych w Idei ale to przecież kwestia softu) no i lepsza, 40-tonowa polifonia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-09-09 18:54
  Ysz, zobaczcie cene Nokii 7650. Bez komentarza. Juz oplaci sie bardziej uzywana kupic...
  0
 • Users Avatars Mini
  Irek24 pisze: 2003-09-09 19:16
  NA PLUS to niech się poprawi obsługa klienta!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-10 00:11
  Zmieniają tylko nazwę (już V), zamiast przedłurzyć jej okres obowiązywania! Plusikiem tej promocji jest rabat na abonament, chociaż też trwający tylko pewnien okres, od 3 do 12msc., w żależności od rodzaju taryfy, a nie przez cały okres obowiązywania umowy tj. 24msc. Telefony troszkę drogie, ale wiadomo, przez rabat!
  0
 • Users Avatars Mini
  szady pisze: 2003-09-10 11:08
  Po jakiego grzyba wypisuja tyle telefonow, skoro wiekszosc z nich jest niedostepna. Bylem wczoraj w salonie firmowym maja 11 telefonow, a jak sie spytalem o SE T68i, to uslyszalem, ze od poł roku juz go nie sprzedają. A gdzie np. SE 610 Sagem 6?
  0
 • Users Avatars Mini
  szady pisze: 2003-09-10 11:12
  A przy wymianie telefonow np dla klientow z 4 letnim stazem to dopiero porazka. Sam chlam w cenie powyzej 1000-,zl. Mam tylko nadzieje, że Vodafone kupi to firme i wypieprzy z niej cale SLD. Tylko, ze SLD bedzie musialo wtedy wymyslec jakies nowe ministerstwo albo conajmniej Urzad Regulacji Telefonii Komorkowej ;) I wtedy to juz bedzie koniec nie tylko Plus GSM ale calego GSM w kraju.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: