Pilot Plus i Gry SMS

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 6

Regulamin Promocji "Pilot Plus i Gry SMS"

1. Promocja "Pilot Plus i Gry SMS" obejmuje wszystkich Użytkowników Simplus z dodatnim stanem konta i będących w okresie ważności kredytu, którzy w trakcie trwania Promocji skorzystają z usług lokalizacyjnych (otrzymają informację o położeniu np. kin, teatrów, banków, bankomatów, stacji benzynowych) oraz gier opartych na wiadomościach tekstowych SMS udostępnionych przez Polkomtel S.A.
2. Promocja "Pilot Plus i Gry SMS" trwa od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r..
3. W ramach Promocji "Pilot Plus i Gry SMS" możliwe jest otrzymywanie informacji o położeniu najbliższych obiektów dostępnych w serwisie Pilot Plus oraz korzystanie z gier na SMS'ach.
4. Aby skorzystać z Promocji "Pilot Plus i Gry SMS" należy wysłać SMS z odpowiednim poleceniem na numer 7080 lub posiadać kartę Plus Mega 2 (Plus Mega drugiej generacji) i skorzystać z opcji samoczynnego generowania wiadomości SMS dostępnej w menu Pilot Plus oraz Gry SMS karty Plus Mega 2.
5. Promocyjna opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS podana została w tabeli poniżej:

Usługa Pilot Plus Cena wysłania jednej wiadomości SMS
Numer SMS Premium: 7080 0,75 PLN
0płata za wysłanie 1 wiadomości SMS po wybraniu poleceń z grupy Pilot Plus w ramach menu Plus Mega 2 0,75 PLN
0płata za wysłanie 1 wiadomości SMS po wybraniu poleceń z grupy Gry SMS w ramach menu Plus Mega 2 Opłata naliczana wg stawki obowiązującej za wysłanie 1 wiadomości tekstowej SMS wewnątrz sieci Plus GSM

6. Wszystkie ceny podane zostały bez podatku VAT, podatek na usługi telekomunikacyjne wynosi 22%.
6. Szczegóły dotyczące treści i formatu wiadomości koniecznych do korzystania z usług w ramach programu Pilot Plus i Gry SMS są dostępne na stronach www.plusgsm.pl.
7. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową treść wysyłanych przez Klientów wiadomości.
8. Opłata wskazana w pkt. 5 niniejszego Regulaminu Promocji, pobierana jest niezależnie od treści wysłanej wiadomości. Opłata pobierana jest za każdorazowe wysłanie SMSa na numer, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu, a w przypadku posiadaczy kart Plus Mega 2 - za każdorazowe wysłanie zapytania SMS dostępnego w menu Pilot Plus i gry SMS tej karty.
9. Dla Użytkowników SIMPLUS opłaty za wysłane wiadomości SMS pod numery objęte Promocją "Pilot Plus i Gry SMS" są sumowane na koncie Użytkownika razem z innymi opłatami za wysłane wiadomości SMS. W momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez sumę wartości 2,50 PLN (z VAT), konto Użytkownika SIMPLUS zostaje aktualizowane o koszt wysłanych wiadomości SMS.
10. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przedłużenia Promocji "Pilot Plus" bez podania przyczyn.
11. Wybierając jedną z opcji menu w grupie poleceń "Pilot Plus" na kartach SIM z zainstalowaną aplikacją Plus Mega 2 Klient równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polkomtel S.A. swoich danych lokalizacyjnych.
12. Polkomtel S.A., dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji w serwisie.
13. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu, nieścisłości treści informacji.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: