Pilotaż nowych taryf w TP S.A.

Newsy
Opinie: 16

TP S.A rozpocznie od 1 lipca program pilotażowy dotyczący wprowadzenia nowych planów taryfowych. Oto nowe pakiety i stawki obowiązujące w tym programie:

 

PAKIETY TARYFOWE
od 1.07.2001r.

 

Usługi

Pakiet oszczędny

Pakiet niedrogi

Pakiet standardowy

Abonament

23zł

30zł

35zł

Bezpłatne jednostki taryfikacyjne

15

10

0

Połączenia lokalne i strefowe

0,58zł/3min

0,34zł/3min

0,29zł/3min

Połączenia międzystrefowe

0,40zł/min

0,40zł/min

0,40zł/min

Połączenia do sieci komórkowych

2,80zł/min

1,65zł/min

1,40zł/min

Połączenia do 0-20

0,58zł/3min

0,34zł/3min

0,29zł/3min

Połączenia do 0-70, 0-80 i międzynarodowe

Podwójna opłata wg cennika

Opłata wg pakietu standardowego

 

Do wyboru następujące zestawy usług: 

 

Usługi dodatkowe: 

Przekazywanie wywołań pod wskazany numer

+

+

+

Zapowiedź: "proszę nie przeszkadzać"

+

+

+

Przekazywanie wywołań do zapowiedzi słownych

+

+

+

Połączenia oczekujące

+

+

+

Blokada przekazywania wywołań

+

+

+

Budzenie / za usługę

1,16zł

0,58zł

0,58zł

Limitowanie jednostek taryfikacyjnych /miesięcznie

3,00zł

3,00zł

3,00zł

Ograniczenie połączeń / miesięcznie

3,00zł

3,00zł

3,00zł

Gorąca linia / za usługę

1,16zł

0,58zł

0,58zł

Połączenie trójstronne / za usługę

1,16zł

0,58zł

0,58zł

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Pakiety taryfowe mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do analogowych łączy abonenckich (nie dotyczy dostępów ISDN),

 • Do łączy zbiorowych (central abonenckich) może być stosowany wyłącznie "Pakiet Standardowy",

 • Z "Pakietu Niedrogiego" nie będą korzystać:
  - pracownicy TP S.A. korzystający z ulg i telefonów służbowych,
  - abonenci korzystający z ulg i zwolnień w opłatach abonamentowych lub za połączenia telefoniczne,

 • Abonenci, którzy w dniu 1 lipca 2001 r. będą w okresie rozliczania wkładu własnego w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. (SKT) nie mogą przystąpić do pakietów "Oszczędnego", i "Niedrogiego",

 • Osoby, które zostały abonentami TP S.A. na zasadzie wniesienia wkładu własnego w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. w okresie funkcjonowania pakietów mogą w umowie wybrać rozliczanie wkładu własnego wg wybranego pakietu. 
  Ewentualna rezygnacja z pakietu wymaga aneksu do umowy, w którym określone będzie przejście na rozliczanie wg cen innego wybranego pakietu z okresu podpisania umowy.

 • Elementami stałymi pakietu są: opłata abonamentowa oraz opłaty za połączenia. Pozostałe usługi oferowane w ramach poszczególnych pakietów mogą być zamawiane w dowolnej kombinacji wg indywidualnych potrzeb klienta,

 • We wszystkich pakietach połączenia realizowane z udziałem telefonistki rozliczane są wg opłat "Pakietu Standardowego",

 • Abonenci wszystkich pakietów taryfowych mogą korzystać z systemów rabatowych,

 • Niewykorzystane bezpłatne jednostki zawarte w pakietach "Oszczędnym" i "Niedrogim", nie mogą być przenoszone na kolejny miesiąc,

 • "Nowi" abonenci w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy wnoszą opłatę abonamentową w wysokości odpowiadającej czasowi korzystania z usług, zaś bezpłatne jednostki przysługują w pełnej wysokości,

 • W przypadku rozliczeń, we wszystkich pakietach faktura zawiera opłatę abonamentową za dany miesiąc i rozliczenie połączeń za miesiąc poprzedni,

 • Bonifikata w przypadku przerwy w świadczeniu usług z winy TP S.A., jest liczona od abonamentu, z którego abonent w tym czasie korzystał.

Zasady zamawiania pakietów

 • Abonenci dotychczas korzystający z pakietów "Standardowego" i "Oszczędnego" są automatycznie do nich kwalifikowani,

 • W przypadku nie zgłoszenia przez abonenta, przystąpienia do jednego z planów taryfowych, automatycznie zostaje on przypisany do "Pakietu Standardowego",

 • W czasie trwania akcji pilotażowej przystąpienie do pakietu oraz jego zmiana są bezpłatne,

 • Zamówienie przez abonenta pakietów: "Oszczędnego" i "Niedrogiego" oraz dowolnego zestawu pozostałych usług oferowanych w ramach poszczególnych pakietów wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klientów,

 • Zamówienie może być złożone na czas nieokreślony lub obejmować dowolną liczbę miesięcy,

 • Zamówienie lub rezygnacja z pakietu powinny być składane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego abonent zamawia pakiet lub z niego rezygnuje,

PAKIET STANDARDOWY

Określenie pakietu

 

1. W pakiet wchodzą:

 

Abonament

netto

VAT

brutto

35,00

7,70

42,70

      

Połączenia lokalne i strefowe

netto

VAT

brutto

we wszystkie dni tygodnia

8 - 22(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,29

0,06

0,35

22 - 8(za każde rozpoczęte 6 min.)

0,29 

0,06

0,35

  

Połączenia międzystrefowe

za minutę /zł/

netto 

VAT 

brutto

dni robocze

8 - 18

0,40

0,09

0,49

18 - 8

0,20

0,04

0,24

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 18

0,30

0,07

0,37

18 - 8

0,20

0,04

0,24

        

Połączenia do sieci telefonii komórkowych

za minutę /zł/

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18

1,40

0,31 

1,71

18 - 22

1,05

0,23

1,28

22 - 8

0,70

0,15

0,85

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 22

1,05

0,23

1,28

22 - 8

0,70

0,15

0,85

   

Połączenia do Internetu

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,29

0,06

0,35

18 - 8 (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,29

0,06

0,35

soboty, niedziele i dni świąteczne 

Całą dobę (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,29

0,06

0,35

       

2. Podstawą rozliczeń wszystkich automatycznych połączeń telefonicznych jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT,
3. Opłaty za połączenia:
- międzynarodowe są rozliczane wg Cennika międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, 
- do usług audioteksowych (0~70...) wg Cennika usług telekomunikacyjnych z opłatą dodatkową (premium rate),
4. Pozostałe usługi rozliczane są wg cen cennikowych, tj.:
- połączenia realizowane przy udziale telefonistki
oraz
- miesięczne opłaty dodatkowe do opłat podstawowych, np. sporządzenie na życzenie abonenta wykazu zrealizowanych połączeń telefonicznych,
- usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń końcowych (abonenckich),
- usługi Biura Zleceń,
- usługi dodatkowe,

PAKIET OSZCZĘDNY

Określenie pakietu


1. W pakiet wchodzą:

 

Abonament

netto

VAT

brutto

23,00

5,06

28,06

15 bezpłatnych jednostek taryfikacyjnych

     

Połączenia lokalne i strefowe

netto

VAT

brutto

we wszystkie dni tygodnia

8 - 22(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,58

0,13

0,71

22 - 8(za każde rozpoczęte 6 min.)

0,58

0,13

0,71

  

Połączenia międzystrefowe

za minutę /zł/

netto 

VAT 

brutto

dni robocze

8 - 18

0,40

0,09

0,49

18 - 8

0,20

0,04

0,24

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 18

0,30

0,07

0,37

18 - 8

0,20

0,04

0,24

        

Połączenia do sieci telefonii komórkowych

za minutę /zł/

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18

2,80

0,62 

3,42

18 - 22

2,10

0,46

2,56

22 - 8

1,40

0,31

1,71

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 22

2,10

0,46

2,56

22 - 8

1,40

0,31

1,71

    

Połączenia do Internetu

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,58

0,13

0,71

18 - 8 (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,58

0,13

0,71

soboty, niedziele i dni świąteczne 

Całą dobę (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,58

0,13

0,71

        

2. Wszystkie połączenia lokalne i strefowe, międzynarodowe, 0~70..., 0~80... oraz usługi dodatkowe są rozliczane jednostką 0,58 zł + VAT,
3. Połączenia międzystrefowe rozliczane są przy pomocy jednostki taryfikacyjnej 0,29 zł + VAT,
4. Pozostałe usługi rozliczane są wg cen cennikowych, tj.:
- połączenia realizowane przy udziale telefonistki
oraz
- miesięczne opłaty dodatkowe do opłat podstawowych, np. sporządzenie na życzenie abonenta wykazu zrealizowanych połączeń telefonicznych,
- usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń końcowych (abonenckich),
- usługi Biura Zleceń,
- stałe ograniczenie połączeń,
- limitowanie jednostek taryfikacyjnych na życzenie abonenta,
5. Z pakietu mogą korzystać:
a) abonenci z ulgami dla osób niepełnosprawnych - wysokość opłaty abonamentowej wynosi 0,5 x 23 zł = 11,50 zł (plus VAT),
b) abonenci z ulgami kombatanckimi, przy zachowaniu dotychczasowych zasad obciążeń tzn.:
0,5 x 23 zł (plus VAT) - płaci Urząd Kombatantów,
0,5 x 23 zł (plus VAT) - płaci abonent,
20 j.t. po 0,58 zł - płaci Urząd Kombatantów 
pozostałe j.t. w cenie 0,58 zł - płaci abonent.
6. Bezpłatne jednostki taryfikacyjne odliczane są w pierwszej kolejności z jednostek 
0,58 zł a następnie z 0,29 zł.

 

 

PAKIET NIEDROGI

Określenie pakietu


1. W pakiet wchodzą:

 

Abonament

netto

VAT

brutto

30,00  

6,60

36,60

10 bezpłatnych jednostek taryfikacyjnych

     

Połączenia lokalne i strefowe

netto

VAT

brutto

we wszystkie dni tygodnia

8 - 22(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,34

0,07

0,41

22 - 8(za każde rozpoczęte 6 min.)

0,34

0,07

0,41

  

Połączenia międzystrefowe

za minutę /zł/

netto 

VAT 

brutto

dni robocze

8 - 18

0,40

0,09

0,49

18 - 8

0,20

0,04

0,24

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 18

0,30

0,07

0,37

18 - 8

0,20

0,04

0,24

        

Połączenia do sieci telefonii komórkowych

za minutę /zł/

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18

1,65

0,36

2,01

18 - 22

1,24

0,27

1,51

22 - 8

0,83

0,18

1,01

soboty, niedziele i dni świąteczne

8 - 22

1,24

0,27

1,51

22 - 8

0,83

0,18

1,01

  

Połączenia do Internetu

netto

VAT

brutto

dni robocze

8 - 18(za każde rozpoczęte 3 min.)

0,34

0,07

0,41

18 - 8 (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,34

0,07

0,41

soboty, niedziele i dni świąteczne 

Całą dobę (za każde rozpoczęte 6 min.)

0,34

0,07

0,41

       

2. Połączenia lokalne i strefowe, do sieci komórkowych, 0~20..., rozliczane są jednostką taryfikacyjną 0,34 zł + VAT,
3. Opłaty za połączenia międzystrefowe, międzynarodowe, 0~70..., 0~80... oraz usługi dodatkowe rozliczane są jednostką taryfikacyjną 0,29 zł + VAT,
4. Pozostałe usługi rozliczane są wg cen cennikowych, tj.:
- połączenia realizowane przy udziale telefonistki
oraz
- miesięczne opłaty dodatkowe do opłat podstawowych, np. sporządzenie na życzenie abonenta wykazu zrealizowanych połączeń telefonicznych,
- usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń końcowych (abonenckich),
- usługi Biura Zleceń,
5. Bezpłatne jednostki taryfikacyjne odliczane są w pierwszej kolejności z jednostek 
0,34 zł a następnie z 0,29 zł.

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  culmen pisze: 2001-06-15 16:24
  Niewiem jak wam ale, mi sie te taryfy zbytnio sie nie podobaja
  0
 • Users Avatars Mini
  amapi3d pisze: 2001-06-15 17:03
  Mnie sie one w ogole niepodobaja! Ceny sobie dyktuja takie jakby Polacy zarabiali srednio 10tys zl miesiecznie. I znow nie ma praktycznie podjetych zadnych krokow w celu polepszenia sytuacji z internetem. Wstyd!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  mela pisze: 2001-06-15 17:48
  Czyli jak nie spojrzeć ... dupa z tyłu. Jeszcze trochę ( pół roku...rok) i komórki będą tańsze, ciekawe co wtedy złodzieje wydumają. Chociaż miał być pogrom jak wchodziła Netia, Dialog itp... i gówno z tego wyszło. Zobaczymy...
  0
 • Users Avatars Mini
  Maciuś pisze: 2001-06-15 20:57
  Dzwoniła do mnie wczoraj kumpela z Niemiec. Nie jesem pewien z jakiej sieci stacjonarnej korzystała - chyba Telecom, jest taka ? W każdym razie, w weekendy połączenia na terenie Niemiec ma ZA DARMO !!!, natomiast inne, w tym do Polski, 30 feningów za minutę... czyli niecałe 60 groszy. Mam nadzieję, że otworzy się kiedyś rynek telekomunikacyjny w naszym zaściankowym kraju i tepsy dostaną ostro po dupie. Złodzieje. Budują sobie w Warszafce biurowiec za 21,4 mln zł...
  0
 • Users Avatars Mini
  Rojas pisze: 2001-06-15 21:15
  Macius ty tez mozesz dzwonic taniej... i to nie tylko do Niemiec! www.dial.thru.cjb.net Polecam wszystkim zainteresowanym ja juz korzystam od pol roku. Jakosc polaczen jest(tak samo jak cena) REWELACYJNA!
  0
 • Users Avatars Mini
  Swider pisze: 2001-06-15 22:26
  Hehehe, ja tu widzę podwyżkie nawet. Widzę, że Tpsa poszła tropem opów GSM- więcej możliwości wyboru dla klienta przy starych wysokich cenach- nowe taryfy, nowe bajery, nowy ból głowy po otrzymaniu rachunku...
  0
 • Users Avatars Mini
  Swider pisze: 2001-06-15 22:30
  Dalej złodziejskie co 3 min naliczanie impulsu... Sk...
  0
 • Users Avatars Mini
  gulash pisze: 2001-06-15 23:28
  Powiem krótko- mało tego, że złodziej i monopolista to jeszcze według moich obliczeń, może nas okradać jeszcze ze 5 lat, bo naprawdę trudno będzie wejść komuś z zachodu przy takim potencjale jaki ma TeleKomuna. Czyli mamy to samo co wcześniej, ale więcej tabelek i drożej. I taki 60 letni staruszek to się pogubi w tych cenach i innych badziewiach. I pomyśleć, że w POPie mam 0,40 gr/min z wybraną osobą. TPSA MUST DIE!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Pikuś Picollo pisze: 2001-06-15 23:48
  Rojas: www.dial.thru.cjb.net - 404 (not found) ???
  0
 • Users Avatars Mini
  tuti pisze: 2001-06-16 01:57
  super, dlaczego narzekacie ! sprobuj gadac przez komore 1 godzine i zobacz potem rachunek idioto....
  0
 • Users Avatars Mini
  Skorupa pisze: 2001-06-16 02:21
  Witam. Nowe taryfy w TEPSie ? Fajnie, ale jak zwykle coś im się nie udało i i tak będziemy im płacić za dużo. TEPSA Jak zdzierała z ludzi tak zdziera, a najbardzie ich cenami dotknięci jesteśmy właśnie my - internauci. Pozdrawiam, Skorupa :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Bartek pisze: 2001-06-16 04:57
  Z tego co widać ten pies na smyczy chce wprowadzić totalny chaos bo w takim gąszczu tabelek i innych pierdół łatwo się pogubić. Pakiet Oszczędny ma dla picu 15 mintu gratis, które miby mają przyciągnąć klientów (bo chyba poraz pierwsz tepsa daje ciś na darmo) bo 0,71 gr za munutę to delikatnie mówiąc skurwysyństwo!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtas18 pisze: 2001-06-16 05:47
  Pikuś: powinno byc www.dialthru.cjb.net . mozesz tez zobaczyc www.5net.com.pl/interfon/interfon_direct.html - zadnych umow, po prostu kupujesz karte jak do prepaida i dzwonisz z telefonu tepsy
  0
 • Users Avatars Mini
  KS pisze: 2001-06-17 23:31
  Przecież na dobrą sprawę nic się nie zmienia zamiast 2 są 3 pakiety a i tak drożej niż w niejednej sieci komórkowej Tpsa zajmuje się glównie podnoszeniem opłat jakość połaczeń jaka jest wszyscy wiedzą o jakości połaczeń przez modem z internetem to nawet nie bede pisał bo jest poniżej jakich kolwiek norm. Więć się po prostu pytam co się zmieni po wprowadzeniu tych pakietów? Co? Nic!!! Niestety Tp SA jest monopolistą i posępuje jak monopolista
  0
 • Users Avatars Mini
  marco pisze: 2001-06-18 01:39
  Macius napisal co nastepuje: "chyba Telecom, jest taka ? W każdym razie, w weekendy połączenia na terenie Niemiec ma ZA DARMO !!!, " Nie zadarmo tylko w najdrozszym abonamencie T-ISDN XXL, drozszym o 5 DM od wersji Komfort i kilkanascie od standard. I nie w weekendy tylko w niedziele Bartek wybredzil: Gdzie Ty widzisz 71 gr / min? Czas zaczac odrozniac impuls od minuty
  0
 • Users Avatars Mini
  gulash pisze: 2001-06-18 23:12
  Do KS- niestey TPSA w obecnej chwili ma asa w rękawie. Bo jak spróbują temu Złodziejowi narzucić karę pieniężną za stosowanie praktyk monopolistycznych (co już próbowano) to teraz bossowie z Telekomuny powiedzą: zaraz, zaraz mamy przecież 3 taryfy. He he tak wrednej firmy nigdy nie spotkałem. Dzięki tym taryfom TPSA stała się mega-monopolistom.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: