PKN Orlen o wyroku Trybunału Arbitrażowego

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 2

PKN Orlen, który otrzymał w piątek wyrok Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu umożliwiający polskim akcjonariuszom zakup akcji Polkomtela, czeka na pełne uzasadnienie wyroku. Dopiero po jego analizie podjęte zostaną dalsze kroki - podał płocki koncern. "W dniu dzisiejszym PKN Orlen otrzymał wyrok Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu, rozstrzygającego skargę Vodafone dotyczącą umowy z marca 2006 roku pomiędzy polskimi akcjonariuszami Polkomtela a TDC. W myśl wyroku umowa ta jest ważna i może zostać wykonana" - napisano.

"Wyrok jednocześnie przyznaje Vodafone prawo do otrzymania ponownego zawiadomienia o zmianie kontroli nad TDC, co otwiera Vodafone drogę do nabycia przysługującego temu podmiotowi pakietu akcji Polkomtela. Aktualnie PKN Orlen oczekuje na pełne uzasadnienie wyroku Trybunału. Jego dokładna analiza pozwoli na ustalenie dalszych kroków postępowania w tej sprawie" - dodano. Z nieoficjalnych informacji agencji PAP wynika, że obecnie nie wiadomo jeszcze, czy polscy akcjonariusze nawet jak kupią akcje od TDC, będą mogli wykonywać od razu z nich prawo głosu, czy będą musieli poczekać do wyjaśnienia sytuacji z TDC i Vodafone.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: