Komisja Europejska chce mieć dostęp do NFC w iPhonach

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Komisja Europejska chce mieć dostęp do NFC w iPhonach

Komisja Europejska poinformowała Apple o swoim wstępnym stanowisku, dotyczącym nadużycia przez amerykański koncern dominującej pozycji na rynkach portfeli mobilnych na urządzenia z systemem iOS.

Komisja kwestionuje uniemożliwienie twórcom aplikacji portfeli mobilnych dostępu do niezbędnego sprzętu i oprogramowania z korzyścią dla własnego rozwiązania, czyli Apple Pay.

Komisja wstępnie uważa, że ​​Apple posiada znaczącą pozycję rynkową na rynku inteligentnych urządzeń mobilnych oraz pozycję dominującą na rynkach portfeli mobilnych.

Wstępne stanowisko Komisji jest takie, że dominująca pozycja Apple na rynku portfeli mobilnych ma to wykluczający wpływ na konkurencję i prowadzi do mniejszej innowacyjności i mniejszego wyboru dla konsumentów w zakresie portfeli mobilnych na iPhone'ach. W przypadku potwierdzenia takie zachowanie naruszałoby art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), który zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku.

Wysłanie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń nie przesądza o wyniku dochodzenia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: