PLAY przejmuje firmę 3S z jej siecią światłowodową o długości 3800 km

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

PLAY zawarł przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji 3S S.A. z siedzibą w Katowicach i nabycia pośredniego wszystkich akcji/udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S.

Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi).

Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i spółek zależnych to 410 mln PLN, a wartość kapitałów własnych 333 mln PLN.

Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla PLAY finansowanie zewnętrzne. Podpisanie ostatecznej umowy wymaga zgody organu antymonopolowego.

Transakcja ma wspierać realizację strategii Play „skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości.”

Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest „ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play.”

Zapewni to kontrolę kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja ma być korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw.

Nabycie Grupy 3S wspiera dalszy rozwój oferty dla klientów biznesowych w zakresie rozwiązań światłowodowych i usług data center, przy wykorzystaniu ogólnokrajowej sieci sprzedaży i silnej marki Play.

Jednocześnie pozwoli na optymalizację własnych potrzeb w zakresie usług data center.

Firmy współpracują ze sobą od 10 lat.

Grupa 3S działa w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. Wybudowała własną sieć światłowodową o długości około 3 800 km oraz klaster data center. Zapewnia kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji i usług chmurowych dla klientów biznesowych.

W skład Grupy 3S wchodzą: 3S S.A., 3S Data Center S.A., 3S Fibertech sp. o.o. oraz 3S BOX S.A. Spółka 3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne; 3S Data Center świadczy usługi informatyczne w oparciu o własne centra danych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bytomiu, natomiast 3S Fibertech jest operatorem sieci światłowodowej obsługującej kilkuset klientów biznesowych.

W 2018 r. Grupa 3S wygenerowała 88 mln zł skonsolidowanych przychodów i 32 mln zł EBITDA.

Grupa 3S zatrudnia około 250 osób.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: