Prawie 0.5 mld zł na zakupy w Samsungu

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Zawarcie nowej Umowy Kredytowej o wartości 464,4 milionów złotych z Banco Santander SA, przy wsparciu ubezpieczeniowym Korea Trade Insurance Corporation

22 grudnia 2021r. PLAY zawarł z Banco Santander nową umowę kredytową na kwotę 464,4 milionów złotych. Środki finansowe z umowy kredytowej zostaną wykorzystane przez Play na częściowe finansowanie zakupów sprzętu elektronicznego od Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w latach 2021 i 2022.

Kredyt ECA będzie spłacany w 8 równych półrocznych ratach, po upływie rocznego okresu dostępności, a ostateczna data spłaty Kredytu ECA ustalona została na 22 grudnia 2026r. Kredyt ECA oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża. Integralną częścią Umowy Kredytowej jest polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Korea Trade Insurance Corporation.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: